Pasování prvňáčků na čtenáře – Knížka pro prvňáčka 2012

18.06.2012
Pasování prvňáčků na čtenáře a slavnostní předání knížek z projektu Knížka pro prvňáčka proběhlo v městské knihovně v ponělí 18. června 2012.

Pasování prvňáčků na čtenáře – Knížka pro prvňáčka 2012

V pondělí 18. června jsme v knihovně opět přivítali prvňáčky z obou železnobrodských základních škol, abychom je slavnostně uvedli do království knížek. Postaral se o to náš rytíř Petr, který svou rytířskou výstrojí a opravdovým mečem budil velký respekt u dětí, které před ním poklekaly, aby byly poklepáním meče pasovány do čtenářského stavu. Vyvrcholila tím naše celoroční spolupráce s prvňáčky v rámci 4. ročníku projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, vyhlášeného v tomto roce Svazem knihovníků a informačních pracovníků a sponzorovaného nakladatelstvím Triton. Děti získaly čtenářské průkazy, diplomy a knížky Školníci, které speciálně pro tento projekt napsal Miloš Kratochvíl a ilustrovala Renáta Fučíková.

 

Zpět