Návštěva dětí z DDM Mozaika v městské knihovně v rámci Noci s Andersenem

19.04.2011

V pátek 1. dubna večer navštívilo městskou knihovnu 32 dětí, které se účastnily pohádkové Noci s Andersenem v Domě dětí a mládeže Mozaika v  Železném Brodě. Děti dorazily do knihovny po setmění s vlastnoručně vyrobenými lampiony. Povídali jsme si o pohádkách pana Andersena, četli z  knížky Strašibraši od Miloše Kratochvíla, vyluštili jsme společně křížovku na motivy knížek Václava Čtvrtka, od jehož narození uplynulo právě 100 let. Došlo i na stezku odvahy po ztemnělé knihovně a závěrečné občerstvení pohádkovými perníčky, než se děti odebraly zpátky do DDM k dalšímu programu a nocování.

Fotografie

Zpět