Čtenáři roku 2013 v městské knihovně:

19.03.2013V rámci kampaně Březen-měsíc čtenářů knihovny po celé republice každoročně vyhodnocují své nejaktivnější čtenáře uplynulého roku. V letošním roce se pozornost zaměřila na hledání největších čtenářů mezi dětmi do 15 let. V našich specifických podmínkách jsme si kritéria rozšířili na nejvíce čtoucí rodiny s dětmi do 15 let.
Uvědomili jsme si přitom totiž, že samotné čtoucí děti navštěvují naši knihovnu minimálně. Zjistili jsme, že v rodinách, kde děti nejvíce čtou a nejvíce si půjčují knížky, řeší rodiče situaci většinou tím, že navštěvují knihovnu společně s dětmi a půjčují si knížky na průkazku jednoho člena rodiny, někdy dítěte, někdy rodiče. Pro děti za vzdálenějších míst to řeší problém s dopravou do knihovny, ale i to, že rodiče nechtějí pouštět děti samotné do divočiny Poříče a dětského oddělení obleženého neustále poříčskými dětmi. Rodiče, kteří mají vztah ke knihám, také přímo ovlivňují výběr četby dětí ke kvalitním titulům, sledují vycházející novinky, ale doporučují dětem i klasiku – verneovky, foglarovky apod., které jinak dnešní děti vyhledávají málokdy.
Jako největší čtenáře jsme tedy na 1. místě vyhodnotili rodinu Hlavových, reprezentovanou desetiletým Vojtou Hlavou (přes 100 vypůjčených knih za rok 2012), dále rodinu Boudových – Seligerových, reprezentovanou téměř patnáctiletým Lukášem Seligerem (kolem 80 knih) a rodinu Nguyenových,reprezentovanou dvanáctiletou Sárou (přes 70 knih).
Děti dostaly knižní odměnu a v červnu jsou pozvány na Den čtenářů na hradě Valdštejn, kde se tradičně každoročně scházejí a jsou oceňováni největší čtenáři dětských knihoven celého libereckého regionu. Uvědomujeme si ale, že velké ocenění si zaslouží také rodiče, kteří četbě dětí věnují příkladnou pozornost.

Vojta Hlava se zúčastnil 20. března spolu s dalšími dvanácti nominovanými dětmi slavnostního vyhlášení Čtenáře roku Libereckého kraje v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Největší čtenáři kraje získali diplomy a zajímavé odměny v podobě např. vstupenek do IQ parku a byla z nich vylosována jedna čtenářka, která bude Liberecko reprezentovat  v celostátním kole Čtenáře roku v Praze.

 

Zpět