Činnost knihovny v roce 2017

31.01.2018
Činnost knihovny v roce 2017
Ohlédnutí za uplynulým rokem v železnobrodské knihovně.

V roce 2017 knihovna fungovala bez velkých změn, očekávaná rekonstrukce nových prostor pro knihovnu na Jiráskově nábřeží dosud nebyla zahájena. Knihovna je otevřena 34 hodin týdně, od úterý do pátku od 9:00 do 17:30. Kromě vlastní městské knihovny je čtenářům k dispozici i pobočka v Jirkově, kde půjčuje paní Dana Maryšková v pondělí od 17:00 do 19:00.

V knihovně bylo v uplynulém roce zaregistrováno 787 čtenářů (z toho 242 dětí do 15 let), kteří si vypůjčili celkem 32451 dokumentů, z toho 2451 periodik. Meziknihovní výpůjční službou jsme našim čtenářům zprostředkovali 170 výpůjček z jiných knihoven.

Zaznamenali jsme 10523 návštěvníků, z toho 2442 uživatelů internetu na pěti počítačích v knihovně a 754  návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí knihovny. Řada uživatelů navštěvuje knihovnu i virtuálně - napočítali jsme 2190 návštěv webové stránky knihovny a 676 vstupů do  on-line katalogu a 183 vstupů do uživatelského konta. Dění v knihovně mohou uživatelé sledovat i na naší facebookové stránce.

Nárůst čtenářů oproti roku 2016 (o 117 čtenářů) je pouze zdánlivý, je způsobený odlišnou celostátní metodikou statistiky čtenářů od roku 2017. Počet návštěvníků a výpůjček zůstává přibližně stejný. Mírný pokles výpůjček (o 1205 výpůjček) byl zapříčiněn omezením otvírací doby knihovny v prosinci z důvodu havárie topení a také zastavením nákupu novinek v posledních měsících roku kvůli jiným neplánovaným výdajům.

Přírůstek knihovního fondu činil 894 svazků, 986 svazků opotřebovaných knih bylo vyřazeno. Stav knihovního fondu k 31. 12. činil 24 108 svazků.  Čtenářům bylo k dispozici 34 titulů odebíraných periodik. Stále se nám nedaří v nákupu nových knih dosahovat doporučených standardů Ministerstva kultury ČR ani celostátního průměru. Nabídku knih se snažíme doplňovat využitím výměnných souborů knih z Městské knihovny v Jablonci n. N.

Co se týká kulturní činnosti, v lednu 2017 proběhly dvě besedy pro veřejnost s autorem Ladislavem Šourkem o jeho knihách s tématikou regionální historie, které se setkaly s velkým zájmem a přilákaly na 100 návštěvníků.

Jinak jsme se soustředili především na výchovu dětí ke čtenářské gramotnosti. Ve spolupráci se školami od MŠ přes ZŠ po SUPŠS  jsme  uspořádali 28 knihovnicko-informatických lekcí . Pro žáky osmých tříd jsme připravili komiksový workshop s panem Danielem Vydrou. Prvňáčky z obou základních škol jsme zapojili  do celostátního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka a 65 prvňáčků získalo při závěrečném slavnostním pasování na čtenáře knížku Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii napsanou speciálně pro tento projekt. Na motivy této knížky jsme pak tvořili s dětmi v Týdnu knihoven skřítky, žijící v říši pod lampou.

Ve spolupráci se SVČ Mozaika  v březnu proběhla Noc s Andersenem zaměřená na oblíbené komiksové hrdiny ze Čtyřlístku.

Zapojili jsme se i do regionálních projektů, jako je přehlídka dětských vypravěčů „Čteme všichni – vypráví jen někdo“… Šest dívek ze ZŠ Školní se úspěšně zúčastnilo v dubnu regionálního kola této soutěže v Semilech a postoupilo do oblastního kola, které se konalo v Jičíně 5. října. Tam získala Natálka Hudská s vyprávěným úryvkem Dětí z Bullerbynu první místo v kategorii 9 -10 let a Veronika a Míša Šefrovy čestné uznání za rodinné vyprávění pohádky o Karkulce.

Další mnohaletý celostátní projekt výchovy ke čtenářství „ Kde končí svět“ je tentokrát zaměřený na knížky a pohádky o zvířatech. Literární a výtvarná soutěž k tomuto projektu bude pokračovat i v roce 2018.

Kromě toho se v knihovně dále scházeli příznivci deskových her pod vedením Jakuba Váni, konaly se výtvarné dílničky, soutěže atd. Děti z okolí knihovny zde tráví veškerý volný čas, tak se snažíme, aby byl alespoň trochu smysluplně naplněn.

 

Zpět