Cena Toma Stopparda za rok 2015 pro Petra Holmana za Březiniana II

11.05.2016
Literární historik a editor, bohemista, indolog, hudebník a cestovatel Petr Holman, který před nedávnem oslavil své pětašedesáté narozeniny, převezme Cenu Toma Stopparda za rok 2015 ve čtvrtek 26. května 2016 v 17 hodin v primátorské rezidenci (budova Městské knihovny, Mariánské náměstí 1, Praha 1).

 

Cenu uděluje Nadace Charty 77 od roku 1983 za významné, převážně esejistické dílo, inspirující svým myšlenkovým přínosem. Petru Holmanovi byla udělena zejména za svazek Březiniana II (2012), jenž je životní summou jeho literárněhistorické péče o dílo Otokara Březiny, ale rovněž za eseje a studie věnované Březinovi a za řadu dokonale připravených edicí Březinova básnického a esejistického díla.

Svazek Březiniana II. Dokumenty, ohlasy, paralely, přesahy 1966–2006 vydala Triáda v roce 2012.

Gratulujeme a je nám ctí mít oceněnou publikaci Březiniana II. v naší knihovně, kde se s ní mohou zájemci z řad široké veřejnosti seznámit.

Fotografie z předávání ceny najdete na:

www.kapran.cz/petr-holman-cena-toma-stopparda-za-rok-2015/

.

 

Zpět