Beseda a autorské čtení z knížky Pověsti z navarovského panství

08.12.2014
V pondělí 8. prosince se konalo v KC kino autorské čtení pana Karla Čermáka z jeho nové knížky Pověsti z navarovského panství

 

V podvečer 8. prosince uspořádala městská knihovna ve spolupráci s KC kino setkání s panem Karlem Čermákem, bozkovským kronikářem a autorem dvou knížek Bozkouských přitrefuňků, nad jeho čerstvě vydanou novinkou Pověsti z navarovského panství. Pan Čemák přečetl několik ukázek z nové knížky a vyprávěl o jejím vzniku z hromádky těžko čitelných rukopisů z pozůstalosti po starším podkrkonošském písmákovi Františku Tichánkovi. Sešlo se zde kolem dvaceti příznivců regionální historie, kterým pan Čermák zodpověděl řadu dotazů z různých oborů své činnosti a zájmů. Na závěr pak proběhla malá autogramiáda.

Zpět