Trávníky

Vizualizace návrhu dláždění oblasti Trávníky:

 

Anketa k vyjádření veřejnosti k navrhovaným povrchům komunikací v historické části města - v Trávníkách.

Město Železný Brod připravuje úpravy povrchů komunikací v historické části Trávníky. Jelikož nás zajímá i názor obyvatelstva, obracíme se na Vás, na veřejnost, se žádostí o vyplnění dotazníku k této problematice. Jsou připraveny dvě varianty dotazníků, elektronická a papírová. Papírová verze Vám bude doručena v únorovém zpravodaji, elektronickou verzi najdete na adrese https://goo.gl/forms/maBdaVc90YdRgKQH2, kde můžete do 31. března 2017 vyjádřit svůj názor. Pokyny a informace najdete na obou verzích dotazníků. Děkujeme Vám za vyplnění některého z dotazníků.

 

 

Výsledky ankety