Trávníky

Vizualizace návrhu dláždění oblasti Trávníky:

 

Anketa k vyjádření veřejnosti k navrhovaným povrchům komunikací v historické části města - v Trávníkách.

Město Železný Brod připravuje úpravy povrchů komunikací v historické části Trávníky již od roku 2012.

V minulosti proběhla řada jednání a důležitý byl i názor obyvatelstva. Proto byla v roce 2017 uspořádána anketa se žádostí o vyplnění dotazníku k této problematice. Byly připraveny dvě varianty dotazníků, elektronická a papírová. Papírová verze Vám byla distribuována v železnobrodském zpravodaji 2/2017, elektronickou verzi bylo možné najít na adrese https://goo.gl/forms/maBdaVc90YdRgKQH2, kde bylo možné do 31. března 2017 vyjádřit svůj názor. Děkujeme Vám za vyplnění některého z dotazníků.

 

 

Výsledky ankety

V letech 2018 - 2019 byla zpracována projektová dokumentace pro výměnu povrchů v komunikacích v Trávníkách. Projektová dokumentace byla projednána s orgány památkové péče i dopravním úřadem.

Dle této projektové dokumentace budou vyměněny povrchy komunikací, je však nutno počkat, než proběhnou přesuny sítí distributora elektrické energie ze sloupů do země. Pro začátek byly vybrány ulice, ve kterých dojde pouze k výměně veřejného osvětlení bez zásahu do energetických sítí  nebo tam, kde kabel nepůjde jedním výkopem.

Konečná projektová dokumentace

Fotodokumentace:

Jirchářská ulice 2019

 

Pěšina mezi Železnou a Hlubokou ulicí 2020

Ulice Na Valše 2020

Hluboká / Zahradnická 2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty