Trávníky

Vizualizace návrhu dláždění oblasti Trávníky:

 

Anketa k vyjádření veřejnosti k navrhovaným povrchům komunikací v historické části města - v Trávníkách.

Město Železný Brod připravuje úpravy povrchů komunikací v historické části Trávníky. Jelikož nás zajímá i názor obyvatelstva, obracíme se na Vás, na veřejnost, se žádostí o vyplnění dotazníku k této problematice. Jsou připraveny dvě varianty dotazníků, elektronická a papírová. Papírová verze Vám bude doručena v únorovém zpravodaji, elektronickou verzi najdete na adrese https://goo.gl/forms/maBdaVc90YdRgKQH2, kde můžete do 31. března 2017 vyjádřit svůj názor. Pokyny a informace najdete na obou verzích dotazníků. Děkujeme Vám za vyplnění některého z dotazníků.

 

 

 

Výsledky ankety

Fotodokumentace:

Jirchářská ulice

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00