Cyklostezka Greenway Jizera (výstavba)

Vybudování stezky pro pěší a cyklisty mezi Železným Brodem a Líšným je přínosem města pro zvýšení bezpečnosti turistů a cyklistů a vytvoření nové nabídky pro trávení volného času obyvatel a návštěvníků města. Zároveň se jedná o vytvoření bezpečného spojení pro bezmotorovou dopravu obyvatel obcí pro docházku a dojížďku za prací, službami a obchodem. Cyklostezka řeší svedení cyklistů z mezinárodní silnice I/10, čímž se výrazně zvýší bezpečnost

O historii a přípravě projektu najdete informace v této části našich stránek.

Libberecký kraj Státní fond dopravní infrastruktury
zpracování projektové dokumentace podpořil Liberecký kraj vybudování stezky podpořil Státní fond dopravní infrastruktury

 

Základní informace o vybudování cyklostezky:

Zhotovitel: CTB, a.s.

Základní smluvní cena: 77 505 896,78 Kč bez DPH, tj. 93 782 135,10 Kč vč. DPH

Termín realizace: 02/2023 - 10/2024

Zpracovatel projektové dokumentace: Projektová kancelář VANER s.r.o., Liberec

Technický dozor stavebníka: FORVIA CZ, s. r. o., Poděbrady

 

Projektová dokumentace:

Výtah z projektové dokumentace pro provádění stavby [zip, 9MB]

Fotodokumentace: