RPS Jiráskovo nábřeží - 4.etapa

Další etapa celkové regenerace sídliště na Jiráskově nábřeží zahrnuje vybudování chodníků, úpravy povrchů parkovacích ploch podél komunikace a úpravy kontejnerových stání. Jeden z chodníků by mohl vytvořit Promenádu, druhý pak bezpečnou spojnici od Poštovní ulice k domu čp. 712.

Snahou Města je vytvořit bezpečný pohyb chodců po Jiráskově nábřeží, zkvalitnit parkovací plochy a vyřešit nevzhledné příštřešky na kontejnery a to vč. nádob na tříděný odpad.

Na této adrese najdete anketu, ve které jsme Vás žádali o volbu varianty, která je podle Vás vhodnější, bezpečnější, přijatelnější a kterou byste si na Jiráskově nábřeží dokázali představit. Podle výsledků této ankety byly zahájeny projekční práce, které rozpracovaly požadavek do podrobného projektu, se kterým se Město ucházelo o dotační příspěvek na realizaci.

 

Anketa

 

Přehledný zákres:

Varianta 1 Varianta 2

 

Schéma rozmístění:

 Varianta 1 - "promenádní" Varianta 2 - "jednochodníková"
 Varianta 1  Varianta 2

Vizualizace vzhledu:

 Varianta 1 Varianta 2
   
   

 

Průběh prací

V roce 2019 byla podána žádost o příspěvek na realizaci 4. etapy regenerace sídliště. Jelikož žádost nebyla úspěšná, bylo rozhodnuto o investování rezervované spoluúčasti na dotaci do opravy chodníku od mostu k Poštovní ulici. V tomto úseku se jednalo de facto o opravu povrchu chodníku, který je veden ve stejné trase. Na tuto opravovanou část pak navazuje nový chodník, v tzv. promenádní trase. Na tuto část bude opět podána žádost o dotaci.

Práce provedli zaměstnanci Technických služeb města Železný Brod s.r.o. během měsíce října 2019.

Na konci roku 2020 byla podána žádost na dokončení regenerace sídliště, označené jako 5. etapa. V dubnu 2021 byly zveřejněny výsledky hodnocení, kde mezi schválenými žádostmi byla i žádost města Železný Brod na 5. etapu. Ihned byly zahájeny činnosti, vedoucí k zajištění podkladů pro vydání smlouvy o poskytnutí dotace, přípravě veřejné zakázky a následné realizace.

Projektová dokumentace

 

Fotografie z průběhu prací, provedených v roce 2019