Modernizace knihovny

V roce 2015 byl aktualizován projekt Mateřského centra a  knihovny v objektu bývalé prádelny na Jiráskově nábřeží.

Idea projektu byla upravena s ohledem na minimalizaci nákladů na realizaci stavebních úprav tak, že objekt bude využívat ke svému účelu většinově městská knihovna, ve zbývající části bude multifunkční prostor pro různé (např. vzdělávací nebo společenské) aktivity.

Realizace díla byla zahájena v roce 2018, kdy bylo staveniště předáno firmě B R E X spol. s r.o., která zahájila práce s termínem dokončení podzim 2019.

 

 

Fotografie z realizace

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00