Pořízení kompostérů - 3. etapa

 

Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ORP Železný Brod obdržel podporu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 ve výši 1 560 190,30 Kč. Celkové náklady ve výši 1 835 518,00 Kč.

Reg. číslo projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008256

Cílem projektu je snížit podíl BRKO ve směsném komunálním odpadu a to předcházením vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany. Konkrétně pořízení kompostérů a štěpkovačů pro tyto obce ORP Železný Brod:
- Skuhrov,
- Loužnice,
- Jílové,
- Držkov,
- Zásada,
- Železný Brod,
- Líšný 110.

 

Dříve...

Jaro 2016

Město Železný Brod zvažuje možnost podání žádosti o pořízení dalších kompostérů, které jsou následně zapůjčeny občanům. Předpokládaný objem kompostérů bude od 800 do cca 1100 l.
Žádost by se podávala na podzim roku 2016, tzn. že v případě úspěchu žádosti by bylo možné mít nové kompostéry nejdříve na konci léta 2017 (odhad).

Předběžný zájem můžete projevit vyplněním elektronického formuláře na této adrese.

Druhou možností je vyplnění papírové verze formuláře, uveřejněné v Železnobrodském zpravodaji v květnu 2016.

Svůj zájem o kompostér zašlete do 1. 8. 2016.

Další informace Vám sdělí Martin Řehák, m.rehak@zelbrod.cz | 777 718 905

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00