Ohlašovny požárů

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
územní odbor Jablonec n.N.

  • 150, nepřetržitě

Městská policie Železného Brodu: 

  • 483 333 933

Ohlašovna plní tyto úkoly:

  • přebírá zprávu o požáru, živelné pohromě či jiné mimořádné události,
  • předává zprávu operačnímu středisku ohlašovnou požárů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje územní odbor Jablonec n.N. – tel. 150, která se dále řídí požárními poplachovými plány a povolává další jednotky,
  • vyhlašuje poplach místní jednotce požární ochrany.

Proto při oznamování (přebírání zprávy) zjišťuje:

  • o jakou událost jde – požár, nehoda, povodeň, apod.,
  • kde k události došlo – adresa (určit co nejpřesněji místo),
  • jaký má událost rozsah – co je ohroženo/zasaženo (osoby, zvířata, materiál, budovy atd.),
  • kdo a odkud událost hlásí – telefonní číslo k ověření a případnému upřesnění.