Vše o Železném Brodě

Železnobrodský zpravodaj

Počet příspěvků: 89 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 3 4 5 >> >

Předmět: Železnobrodský zpravodaj

Zdravím a mám skromný dotaz. Zajímalo by mne, (a nejenom mne), z jakého důvodu není prosincový zpravodaj v elektronické podobě stále ještě dnes 2.12.2013 v 22.30hod. publikován na stránkách města? Má to snad nějaký problém? Děkuji za odpověď. E.M.

Předmět: Železnobrodský zpravodaj

Dobrý den, zpravodaj byl vložen na webové stránky města až dnes z důvodu mé nepřítomnosti v kanceláři.

Předmět: Železnobrodský zpravodaj

Zdravím a děkuji za odpověď, jen mne trochu zaráží pár věcí. Předně u elektronického zpravodaje 2013/12 postrádám obálku, ale to není to nejdůležitější. Podstatně smutnější fakt je změněná stránka č.3, a to jak v tištěné tak i v elektronické podobě, kde zasáhla "chrabrá ruka udatného cenzora" aby slovo redaktorky - na  rozloučenou - nahradila další fotografie z předávání cen (dá se říci duplicitní, jelikož obdobná je výše).
   Je politováníhodné, že 24 let po sametové revoluci, 24 let pokusů o demokratizaci naší společnosti se najdou jedinci, kteří zcela svévolně a bez morálních zábran zasáhnou do obvyklého tzv. "ususu" neboli zvyku, kdy odcházející redaktor v posledním čísle napíše svým čtenářům "glosu". Tento "usus" byl využíván i za tzv. totality, kdy samozřejmě docházelo "pouze" a toliko k "úpravám" textu ... Zde však cenzor zasáhl v plné zbroji a příspěvek bez náhrady a upozornění nekompromisně odstranil, aniž by v něm bylo cokoli závadného. O tom se konečně každý může přesvědčit na Faceboku. Uvedená cenzura svědčí pouze o naprosté absenci profesionality a o nekorektnosti.
   Domnívám se, že ani jakékoliv dodatečné vysvětlení nemůže již uskutečněné cenzurování ospravedlnit a je tudíž na každém, aby si vytvořil obrázek o profilu jedince, který má stále ještě v demokratické společnosti možnost zasahovat do svobody sdělovaných informací a tím je ovlivňovat, ale nejenom to, ovlivňovat takto i informovanost a tím i smýšlení čtenářů.
   Je to velmi prosté a účinné...
   E.M.

Předmět: Re: Železnobrodský zpravodaj

 Po zhlédnutí fotek na faceboou mě napadlo totéž co Vás

Ernesto Malafarina napsal(a):

Zdravím a děkuji za odpověď, jen mne trochu zaráží pár věcí. Předně u elektronického zpravodaje 2013/12 postrádám obálku, ale to není to nejdůležitější. Podstatně smutnější fakt je změněná stránka č.3, a to jak v tištěné tak i v elektronické podobě, kde zasáhla "chrabrá ruka udatného cenzora" aby slovo redaktorky - na  rozloučenou - nahradila další fotografie z předávání cen (dá se říci duplicitní, jelikož obdobná je výše).
   Je politováníhodné, že 24 let po sametové revoluci, 24 let pokusů o demokratizaci naší společnosti se najdou jedinci, kteří zcela svévolně a bez morálních zábran zasáhnou do obvyklého tzv. "ususu" neboli zvyku, kdy odcházející redaktor v posledním čísle napíše svým čtenářům "glosu". Tento "usus" byl využíván i za tzv. totality, kdy samozřejmě docházelo "pouze" a toliko k "úpravám" textu ... Zde však cenzor zasáhl v plné zbroji a příspěvek bez náhrady a upozornění nekompromisně odstranil, aniž by v něm bylo cokoli závadného. O tom se konečně každý může přesvědčit na Faceboku. Uvedená cenzura svědčí pouze o naprosté absenci profesionality a o nekorektnosti.
   Domnívám se, že ani jakékoliv dodatečné vysvětlení nemůže již uskutečněné cenzurování ospravedlnit a je tudíž na každém, aby si vytvořil obrázek o profilu jedince, který má stále ještě v demokratické společnosti možnost zasahovat do svobody sdělovaných informací a tím je ovlivňovat, ale nejenom to, ovlivňovat takto i informovanost a tím i smýšlení čtenářů.
   Je to velmi prosté a účinné...
   E.M.

 

Předmět: Železnobrodský zpravodaj

Vážení, osočení z censury naprosto odmítám! Je asi třeba připomenout to, že terpve my jsme zavedli diskusi ve městě, ať je to tohle diskusní fórum, setkávání s občany na osadních výborech, informace na zastupitelstvu, videozáznam ze zastupitelstva a veřejně přístupné materiály na zastupitelstvo, informace ve zpravodaji ( vzpoměňte si, jak vypadal zpravodaj před pár lety - 10 stránek s kulturním programem a třemi představeními v kině za měsíc ). Možná si jen pletete censuru s redakcí. Důkazem toho, že censura v Brodě není je přece i to, že Váš příspěvek nikdo nedostraňuje

Hezký víkend

André Jakubička

Předmět: Železnobrodský zpravodaj

Vážený pane starosto,
při vší úctě k Vám a Vašemu úřadu si dovolím oponovat a trvat na přesvědčení, že v daném případě se o cenzuru jedná. Se všemi fakty o průhlednosti, jak je uvádíte naprosto souhlasím. Jen bych si dovolil upřesnit, kdo a z jaké iniciativy stál za zrodem nového zpravodaje. Byla to pí Alena Malafarinová a její manžel Ernesto Malafarina junior, a to ve svém volném čase a na své náklady zcela bez jakéhokoliv plnění za strany radnice. Důkazem toho budiž i údaj na prvních ročnících zpravodaje, kde je jako autor grafického zpracování veden právě on a navíc zdarma. Tím vůbec nechci naznačovat, že postrádá nějakou protislužbu - v žádném případě.
   A proč se domnívám, že se jedná o cenzuru? Pohledem na údaje o Železnobrodském zpravodaji (včetně posledního citovaného čísla 2013/12) zjistíme, že odpovědným redaktorem je pí. Alena Malafarinová a logickou dedukcí pochopíme, že když odpovědný redaktor neví o zásahu do obsahu tiskoviny, jelikož tento zásah byl proveden až v tiskárně a to dokonce s nutností vytištění nového, jelikož "původní" zpravodaj byl již hotov, prosím omluvte mne, ale Vaše tvrzení že si "pletu censuru s redakcí" není zrovna na místě, jelikož jedinou osobou oprávněnou k zásahu do tiskoviny je právě odpovědný redaktor.
  Vím, jak nepříjemná je tato situace, ale bohužel poukazuje (mimo jiného) na ne příliš dobré podmínky na IKS.
Slunce v duši, Ernesto Malafarina starší.

Předmět: Železnobrodský zpravodaj

Dobrý večer,

vydavatelem zpravodaje je Město Železný Brod, tudíž finální redikce je v rukou Města, ne redaktora. Opravdu tak musím odmítnout osočení z censury. V náplni práce Informačního a kulturního střediska je vydávání zpravodaje, tzn. redikci nechává Město na IKS. Zpravodaj je výhradním majetkem Města vč. grafiky. Tím nezpochybňuji zásluhy Vaší neteře a Vašeho syna. Jistě si vzpomínáte, že jsem za ně i veřejně děkoval.

Hezký a klidný víkend všem. Doufejme, že nás věterný orkán už nechá v klidu.

André Jakubička

Předmět: Železnobrodský zpravodaj

   Dobrý večer opětovaně,
   a znovu se omlouvám, že Vás připravuji o drahocený čas, ale domnívám se, že jste asi špatně informován a tím máte i mylný pohled na mnoho věcí.
   Nikdo nezpochybňuje fakt, že Město Železný Brod je vydavatelem zpravodaje. Ani snad to, že delegovalo tuto pravomoc na IKS. Mělo by ale k tomu mít potřebné doklady: např. statut, stanovy, koncept či vnitřní předpis o vydávání takovéto tiskoviny. Z takovéhoto dokladu by bylo zřejmé, jak má uvedená tiskovina vycházet, v jakém provedení a jednotlivé kompetence příslušných zodpovědných pracovníků. Není mi však známo, že by uvedený dokument (který by měl rozhodně být veřejný) existoval. Vycházím tedy z publikované skutečnosti (uvedené na stránkách města v rubrice kontakty) že jediným oficielním tedy delegovaným pracovníkem pro Železnobrodský zpravodaj byla pí.Alena Malafarinová (viz zde pracovní činnost). Nikdo jiný zde nebyl uveden.
   A dám příklad: opravdu si myslíte, že některé vydavatelství, které vydává periodika vysílá k tajným opravám do tiskárny ředitele či dokonce gen.ředitele? Kompetence je plně v rukou redaktora či šéfredaktora, pokud existuje. Ten jediný plně odpovídá za výtisky v rámci zákona.
   Dále, použití slova "osočení z cenzury" je trochu silné, nikdo nikoho "neosočuje", což je naprosto odlišná věc, pouze prezentuji fakta tak, jak se udály, spolu s mým osobním pohledem a názorem na celou záležitost a doposud mi nikdo nepředložil věrohodný důkaz o opaku (mimo tvrzení).
   "Zpravodaj je výhradním majetkem Města vč.grafiky". S první částí se ztotožňuji, co se týče grafiky ne! A opět vysvětlím proč: IKS a potažmo Město má zřejmě dost odlišný názor na "autorské dílo" od autorského zákona, čemuž nasvědčuje i poslední epizoda s dotiskem knihy p.Tomáše Kesnera, Železnobrodské promenády. IKS si zcela svévolně bez řádné dohody či smlouvy a dokonce i bez honoráře autorovi zajistilo tzv.dotisk, na zdejší poměry většího množství knihy a navíc někdo provedl zásah do textové části, což taktéž odporuje samotnému termínu dotisku, bez vědomí autora. Tomu se pak říká "otevřený přístup"...
   Ale vraťme se k našemu problému autorství nově zpracovaného grafického ztvárnění zpravodaje, tak jak je o něm řeč. Odvolávám se opět na "autorský zákon" a podtrhuji fakt, že v dnešní době se poměrně dost dbá na jeho dodržování... V případě, že by E.Malafarina byl zaměstnancem IKS, nebo jeho smluvním dodavatelem, byla by to jiná věc. Ale on není ani nebyl a svoje autorské dílo poskytl k bezplatnému využívání své manželce pí.Aleně Malafarinové do té doby, co vykonávala práci odpovědné redaktorky. Jedná se o tzv. tichý konsensus. V okamžiku, kdy pí.A.Malafarinová "musela" opustit toto místo logicky tato dohoda končí, leda-že by Město předložilo nějakou existující právně závaznou smlouvu. Je to to samé, jako kdyby jste použili něčí fotografie, obrázky, textové části či hudební díla a bez souhlasu a řádné smlouvy s autorem si je přivlastnili... Toto je přeci každému jasně srozumitelné.
   Co se týče Vašeho pděkování, jistě si na ně velice dobře vzpomínám a to jak na jeho okolnosti tak i na uskutečnění a moc za ně děkuji. Mám je stále v živé paměti, nepochybujte o tom. Pouze bych si dovolil opět jedno upřesnění: manželka mého syna není moje neteř ale snacha, přeci bychom nešli téměř do "incestu".
   Slunce v duši a orkány i jiné smršti nechť se nám všem vyhnou.
   Ernesto Malafarina starší.

Předmět: Železnobrodský zpravodaj

Hezký den,

díky za ujasnění vztahů ve Vaší rodině, měl jsem v tom pravda trochu zmatek
Obávám se, že na právní rovině věci se na diskusním fóru neshodneme. Přenechávám to odborníkům.

Za zpravodaj Městu zodpovídá IKS - organizační složka vedená paní vedoucí. Nerad, ale musím zde konstatovat, že paní Malafarinová nesplnila úkol své nadřízené, když měla zpravodaj odevzdat k redakci před odesláním do tiskárny. Mimo jiné, důvodem bylo ( a je to trochu smutné ), že paní vedoucí tam chtěla vložit poděkování za prácí paní Malafarinové. Ta končila ve své práci na vlastní žádost. V nastálé situaci to pozbylo na smyslu ...

André Jakubička


 

Předmět: Železnobrodský zpravodaj

Pěkný zimní den i Vám,
jsem velice rád, že uvedenou věc přenecháváte odborníkům...jenom aby nezprácovavali jednostranné argumenty...
   Dále poukazujete neurčitě na skutečnost, kdo má jaké kompetence. Chybí mi zde nějaká podkladová dokumentace. Dále konstatujete, že "pí. Malafarinová nesplnila úkol své nadřízené" ... Musím konstatovat, že toto je naprosto překroucená skutečnost. Pí.Malafarinová vždy, když vedoucí požadovala cokoliv splnitelného jí vždy vyhověla.Existuje nějaký písemný dokument, který dokazuje, že porušila některé své povinnosti? Problém je údajně ale trochu jinde a právě v pí.vedoucí, která nepřejímá včas e-maily, nelze se jí dovolat v případě naléhavosti, často v rozhodných momentech a časových termínech není dosažitelná. Důkazem toho budiž i její předchozí příspěvek k mému dotazu na nepublikovaný zpravodaj na stránkách města: důvodem opožděné publikace byla její nepřítomnost v kanceláři!!! Zmíněný zpravodaj 2013/12 byl sice vyžádán pí.vedoucí k nahlédnutí, ale až v Pondělí, kdy již byl v tiskárně z důvodů dodržení termínů!!! A došllo k dalšímu konliktu. Nelze se pak divit, že pracovník, jako Alena Malafarinová, který pracuje tř "25 hod. denně (jelikož nejde ani na oběd)", práci když "hoří" si bere domů aby ji dokončila vždy v termínu byť i po nocích, svátcích sobotách a nedělích a tak bych mohl pokračovat, vejde v konlikt s vedoucí, která bývá nedosažitelná. O tom jste se ale sám mohl přesvědčit, když Vám zapřela e-mail, který jak se později ukázalo obdržela, ale vůbec nečetla.. není to překrucování?
Takto i na pracovišti vznikla situace, kterou pí.Malafarinová nemohla unést a "musela" odejít... Je všeobecně známé, že taková dobře skrytá-plíživá šikana na pracovišti je zákeřná věc...kdo ji nezažil, nemůže snad ani v nejbujnější fantazii si ji představit.
Naštěstí ale, všichni kdo od pí.Aleny Malafarinové potřebovali nějakou pomoc vědí, jak je obětavá, 
a s jakým pracovním nasazením jde do každé akce...
A že chtěla pí. vedoucí vložit poděkování? Tomu snad nelze ani uvěřit, zvlášť, když se jedná o "post factum". Pouze další z řady nepravostí a překroucených skutečností ve svůj prospěch.
   Ernesto Malafartina starší.
PS. Požádal jsem o podrobné vyjádření i samotnou Alenu Malafarinovou, je však tak znechucená lživými a překroucenými situacemi, že zatím necítí potřebu se nějak vyjadřovat. Věřím ale, že ji přesvědčím.
Počet příspěvků: 89 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 3 4 5 >> >