Vážení, pro vás, kteří jste si se zájmem přečetli můj příběh Studna a Studna – dodatek, píši krátce poslední smutné dějství.

Na podzim loňského roku (2016) jsem opět nechala provést rozbor vody v naší studni. V této době pracovala domovní čistička odpadních vod na pozemku našich sousedů již celé dva roky. Připomínám, že před výstavbou ČOV bylo 50, po roce provozu 195 a nyní po dvou letech provozu 360 kusů fekálních bakterií ve 100ml vody!

Opět jsem okamžitě podala podnět k novému šetření na pozemku našich sousedů. Opět jsem písemně žádala o písemnou odpověď. Z odboru životního prostředí v Železném Brodě, z vodoprávního úřadu nemám opět dodnes odpověď. Nevím zda šetření vůbec proběhlo a s jakým výsledkem.

V květnu letošního roku byly naše dva domy napojeny na vodovodní řad a třetí dům má svoji novou vrtanou studnu.

Často přemýšlím, co by tomu řekl můj otec, bratr a strýc, ti co to tu všechno vybudovali? Jak bych jim vysvětlila nevysvětlitelné! Jak jsem mohla přijít o spoustu nejkvalitnější pitné vody pro obyvatele třech rodinných domů! Studny na Vrší jsou zničené. Jak se to mohlo stát ve třetím tisíciletím v srdci Evropy. Prohrála jsem!

Pitnou vodu vám, vaším dětem a generacím příštím, srdečně přeje Jana.