Sdělení pro ty, které zaujal můj příběh.

Dne 30. 11. 2015 jsem obdržela 2 rekomanda.

V prvním dopise mi vodoprávní úřad v Železném Brodě sděluje, že šetřením, které proběhlo již 25. 9. 2015, bylo zjištěno, že domovní ČOV provozovaná na pozemku manželů Skrbkových je zcela funkční a bez závad. Já musím toto tvrzení plně akceptovat a musím se z něho radovat. Vždyť o to nám všem přece šlo.

Rozborem vody ze dne 18. 8. 2015 bylo prokázáno, že se kvalita vody ve studni velice zhoršila.

  • Proč máme studnu plnou fekálních bakterií, které se vyskytují pouze v lidském zažívacím traktu?

  • Proč ta čísla vypadají přesně tak, jako když sousedům prosakovala žumpa?

  • Je u jejich dvou domů ještě nějaká žumpa?

  • Co je zdrojem znečištění?

To vodoprávní úřad neřeší a v tomto dopise se o tom vůbec nezmiňuje.

Druhý dopis je z Liberce z Krajského Úřadu z odboru životního prostředí. Je to odpověď na moji stížnost.

Jak všichni víte, stěžuji si hlavně na to, že s námi poškozenými nikdy nikdo nejednal. V tomto dopise je mi vysvětleno, že právě proto, že jsem nebyla nikdy účastníkem žádného jednání, tedy nebyla jsem v postavení účastníka řízení, úředníci odboru životního prostředí v Železném Brodě nepochybili, když se mnou nejednali. Nejedná se tedy o nečinnost orgánů. Na práci úředníků si mohu stěžovat u pana tajemníka MÚ. O náhradu škody za ztrátu pitné vody pro dva rodinné domy, v nichž je pět bytových jednotek se mohu soudit. Zničené prameny nikomu nevadí. Co já asi udělám?

V tomto čase adventním a vánočním nechám mlít Boží mlýny.Vám všem vánoční pohodu přeje Jana.