Vše o Železném Brodě

Malé náměstí.

Počet příspěvků: 49 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 3 4 5 >> >

Předmět: Malé náměstí.

Zdravím všechny Broďáky i přespolní. K tomu to kroku se už odhodlávám několik týdnů. Stále mi to nějak nešlo se k tomu dostat. Ale dnes jsem to slíbil Vladimírovi Vetlému, když jsme spolu tak jako mnohokrát dali řeč o plánech o tom, co se vlastně na tom Malým rynku má dít. Říkal, že byl na Městě se podívat na jakési schůzce ohledně toho našeho rynku. Bylo tam prý jen málo lidí. Pan Mach  nás tady docela dobře obeznámil o tom, co se bude dít okolo Terminálu u nádraží a na nádraží. Sám jsem se ale, trochu ztratil na městských stránkách, kde bylo pojednáno o návrzích změn na Malém rynku. Proto tu píšu několik dotazů a vyjádření k některým věcem. Dokážu pochopit, že lidé co vytvářeli ty návrhy mají své pohledy na věc a území. Ale asi nemusí mít k těm to věcem ten správný vztah. Já jsem tady náplava, co už tu načíná 28 rok, a tak se mi tu v Brodě něco  líbí víc a něco míň. A na tohle téma se tu zatím nic moc neřešilo. Tak k věci. Odpočinkové schody u mostku u Bukviců-blbost a škoda peněz. Lávka z parkoviště přez potok na soukromý pozemek- k čemu? Střížky na zdi baráku soukromého majitele (Vetlých)a nad pozemkem jiného dalšího majitele???Ale nové parkování tamtéž po nějaké dohodě s majitelem? Proč ne. Oddělovací sloupky se řetězy na několika místech a další zúžení průjezdních profilů silnic? To jako myslíte vážně. To tu nebudou jezdit žádný náklaďáky a autobusy. Jak se tím budou protahovat dřevaři s dlouhým dřívím na oplenech? A je jedno kterým směrem pojedou. Co zimní protahování? Zasypat plochu parkoviště pod kostelem a vysázet stromy? Panu Lhotskému se prý nelíbí pohled na paneláky a tak by s tím prý souhlasil a na námitku toho, že se tam pořádá několik větších akcí do roka, Skleněné městečko,Masopust, a hlavně Železnobrodský jarmark se známou polní hospodou U spukřelý hadice měl říct něco v tom smyslu, že by to oželel. Asi ho budou milovat hasiči z Jirkova, každoroční štamgasti hadice a dalších občerstvovacích stánků.Také jsem se doslechl o vyjádření, že se někomu nelíbí ta žulová zeď - taras pod kostelem. Že by se měla zbourat a vystavět z pískovce. To by se asi- určitě nemělo dovolit, i kdyby si to ten někdo měl zaplatit ze svého. Dále. Pod podiem by měly vzniknout nějaké široké odpočinkové plotny. Kdo se na nich bude vyvalovat, když se dá sedět na podiu, nebo trsat při produkci pod ním. Proč má být u restaurace Kavárna na rynku trvale zabráno místo pro parkování aut nakupujících zákazníků pro posezení u nějakých stolků? To místo je po celý den ve stínu a nikdo by tam v tý zimě-chladu asi neseděl, když si může sednout dovnitř. Průjezd od Jirkova do Husovky má být tak zúžený, že když tam zastaví zásobování nebo autobus, tak průjezd bude na nakolik minut zapikovaný a od kostela ani od Jizery to nepůjde taky. Dláždit tyto průjezdy nějakou dlažbou, a zámkovka to nebude taky není dobrý nápad. Všichni okolo bydlící občané ten nápad budou proklínat z důvodu hluku a otřesů od náklaďáků.

Podle mého názoru(na který asi stejně nebude brán žádný ohled),by se měly zásadně řešit dobře rozlišené chodníky. Měly by zůstat nízké a ne jako jsou ty betonové masivní co lemují zámkovky u školy. Měl by od restaurace ke kostelu vzniknout dobře označený přechod pro chodce a děti chodící na kopec do školy. Parkoviště by se mělo vyspádovat, aby zmizely velké louže,směrem k dalšímu chodníku který by měl jen nízký obrubník s možností ho přejíždět k parkování. Celoročně fungující WC pod zvoničkou by taky nemuselo být marné.Pro turisty. Rozhodně by stálo za to, odbagrovat půl metrovou vrstvu asfaltu v Balatkově ulici a tím odstranit ty hluboké járky mezi vozovkou a domky. I další uličky by si zasloužily dost vylepšení povrchů. Povrch ulice, co se jí říká  úvoz od schodů ke kostelu k Balatkově ulici je taky už moc dlouho v příšerném stavu až činžákům a chodníky u parku u fary taky.

V jednom návrhu byla vyobrazena i nová lávka od paneláků pod kostel. Možná, kdyby ústila v místě kam nedosahuje velká voda a ani případné ledy, nemuselo by její vybudování přinést žádné velké problémy. Pak by mohla Greenwayka pokračovat k Podbozkovu.

Tak to byl můj pohled na některé věci kolem Malého rynku. Možná jsem na něco i zapomněl. Teď už jen stačí se k těm věcem nějak vyjádřit. Pan Mach za město, někdo od hasičů z Jirkova a někdo další co má na věci aspoň nějaký názor. No, jsem na to zvědav. Ahoj.

Předmět: Malé náměstí.

Jsem ráda, že se zas příspěvkem pana Kunsta oživuje téma rekonstrukce Malého Náměstí, zdá se mi, že v poslední době to nějak utichlo (a nebo lépe řečeno - žádné nové informace ohledně M.Rynku jsem nezaznamenala).
Tímto bych se chtěla zeptat orgánů města - jak to s rekonstrukcí vypadá? Posunulo se to někam?

Přidávám svůj názor: Myslím si, že by bylo dobré nedělat žádné velké extrémně drahé radikální zásahy, typu zastavění nynějších volných prostor, ani bourání žulové zdi, žádné radikální terénní úpravy. Řekla bych, že zde je jediný využívaný venkovní shromažďovací prostor (např. pro jarmark a další akce) a ten bych doporučovala ponechat nadále volný.
Myslím, že peníze ušetřené neprováděním velkých radikálních úprav by se daly využít na rekonstrukci Trávníků a dalších přilehlých prostor (také to potřebují jak sůl).

Domnívám se, že by bylo potřeba na M.Náměstí udělat hlavně:

-  zřetelné a bezpečné rozdělení prostoru na silnici (s označeným přechodem pro chodce), chodníky    a odpočinkové zóny

- vydláždění zdejších prostor hezkou dlažbou.Vím, že zde bydlící jsou proti této variantě z obavy z hlučnosti. Ale snad ve všech historických centrech co znám je dlažba, nikoli asfalt a že toto je jistě nějak řešitelné - viz další bod.

- ta obávaná hlučnost, ale i bezpečnost chodců by se snad dala vyřešit umístěním radaru, který by projíždějící řidiče přinutil zpomalit na nějakou vhodnou rychlost (např. 30 km/hod.), pokud vím, toto řešení bylo již dříve navrženo a diskutováno

- instalování lamp, hodících se do tohoto historického prostředí, ale i dalšího vhodného mobiliáře - laviček, odpadkových košů apod.

-  vytvoření stálých záchodků, nejlépe v prostoru parkoviště někde pod zvonicí 

- vytvoření kultivované autobusové zastávky pro lidi čekající na autobus na Horku, Jirkov a dále - v současné době nemají vůbec  kde se za deště schovat. A nebo nějaký přístřešek udělat aspoň vedle těch záchodků.

Myslím, že by bylo jen dobré vyjádřit na těchto stránkách co nejvíce názorů občanů, vždyť jde o naše město, my tudy budeme denně chodit. 
Byla bych (jistě nejen já) velmi ráda, kdyby sem připojili sami pracovníci města (nejlépe asi pan městský architekt?) informaci o tom, jak tato věc pokračuje.

Předmět: Malé náměstí.

Vážení,

sice mi nepřísluší vykládat návrhy autorů či představy zastupitelů či radních, kteří v konečné fázi o záměru rozhodují, ale dovolím si (nejen na základě oslovení panem Kunstem) několik poznámek :

- Při výběru zpracovatele projektu (jak Malého náměstí, tak oprav ulic v památkové zóně Trávníky) se postupovalo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a s ohledem na pravidla pro organizování architektonických soutěží. Přesto všechny tyto kroky neprobíhaly v tajnosti, ale veřejnost byla na přípravy upozorňovány články v městském Zpravodaji, ale i v denním tisku. Protože architektonických soutěží mnoho neprobíhá, dostalo se záměru prezentace i v celostátních odborných tiskovinách. Podkladem pro zadání byla anketa organizovaná mezi obyvateli Trávníků a Malého náměstí, a právě v této anketě se objevilo několik návrhů na zrušení zdi pod zvoničkou.

- Návrhy posuzovala odborná porota. Byť větší část porotců nebyla ze Železného Brodu, s místem se seznámili a s připomínkami z ankety také. před rozhodnutím si členové místo několikrát prohlédli. Podivovali se např. proč jsme do řešeného území nezahrnuli Husovu ulici. Výsledky soutěže byly prezentovány, a upozorňovali jsme několikrát, že byť vítězné návrhy obsahovaly i řešení soukromých pozemků a nemovitostí, tak projekt se zaměří na veřejné prostory a soukromé pozemky budou do projektu zahrnuty jen tehdy, bude-li to nezbytně nutné pro fungování celé lokality (jako např. řešení parkoviště za restaurací Pod Zvonicí, kde i dnešní parkoviště leží na soukromém pozemku). Návrh zpracovatelů dokumentace se může stát námětem pro majitele nemovitostí, co do budoucna s pozemky nebo stavbami.

- Řešení plochy náměstí se samozřejmě bude lišit od původního návrhu, ale náměstí by se mělo stát náměstím, a křižovatkou by mělo být až v druhé řadě. Z dnešního pohledu se to zdá nelogické, ale v územním plánu máme návrh řešení, jak dopravu na Malém náměstí částečně omezit, a je na nás a na Libereckém kraji, jak se s problémem "popereme". Každopádně smířit se výhledově s ponecháním průjezdné nákladní dopravy na Malém náměstí a v Železné ulici by se neměl nikdo z obyvatel města, protože jedno náměstí s průjezdem nákladní dopravy zde již máme, a jako centrum města to rozhodně nevypadá. Obecně vzato by řešení Malého náměstí mělo být bez sloupků a vysokých obrubníků, ale také bez přechodů pro chodce. Snahou je principiálně dopravu nastavit tak, že první budou chodci, a motorová doprava bude dávat přednost. Dotažení tohoto řešení bude ale ještě na delší diskusi s dopravními orgány.

- Malé náměstí, resp. ta plocha po restauraci Volha a dál k Jizeře se stala symbolickou částí Jarmarku. Není to nic originálního. I v jiných městech se hledá dočasné využití pro plochy po demolicích. Chápu snahu zpracovatelů i pana Lhotského vrátit Malému náměstí původní tvář a osobně s tímto řešením souhlasím. Restaurace U spukřelé hadice je tradice jarmarků posledních let, ale kde tato osvěžovna byla, když zde ještě byla zástavba? Myslím, že držet tuto plochu, aby zde 3 dny byla restaurace, a zbylých 362 dní neuspořádané plocha sloužící pro parkování, je velká škoda.

- Zábor plochy u vinárny má být nabídkou pro rozšíření podnikatelských aktivit. Bohužel argumentovat tím, že zde zastavují auto zákazníků potravin svědčí o naprosté lhostejnosti k respektování základních pravidel. kdo si všiml, že všechna ta parkující auta zastavují v protisměru. myslíte, že je to možné? Nevidím jediný důvod, proč by zákazníci nemohli zastavit na parkovišti za mostem přes Žernovník a dojít si nakoupit těch 20 metrů zpátky. Jsem přesvědčen, že ti slušnější to dělají. Pokud se tu nebude v budoucnosti chaoticky zastavovat, zásobování to nikterak neomezí. Na druhou stranu je pravdou, že kavárna či občerstvení tu nebude celoročně, ale nebude tato plocha dostatečným opatřením právě pro zvýhodnění dětí, které jdou z města směrem ke škole? Jasné vymezení protoru pro pěšáky a pro auta pomůže podle mého názoru více než přechod.

- Řešení Balatkovi ulice - souhlasím a projektanti tuto záležitost řeší.

- Návrh paní Kortanové na kultivaci autobusové zastávky pro cestující na Horku či Jirkov je logický a nedá se mu příliš odporovat. Současně by však takový přístřešek omezil alternativní využití prostoru právě při akcích jako je Jarmark či Skleněné městočko. Napadá mě pouze možnost demontovat přístřšek při těchto akcích, což je samozřejmě finančně trošku náročné, ale ne nemožné.

- O záchodcích v této lokalitě se dá diskutovat asi obsáhle a dlouze, ale nechtěl bych se ocitnout s řešením malého náměstí někde v blízkosti Zvonokos. Problematiku záchodků si umím přestavit rozhodně jinak, třeba ve spolupráci s místními podnikateli ve stávajících prostorech formou jednorázového finančního příspěvku, nebo mobilními buňkami tak, jak se to řeší dnes. To, že má Železný Brod pouze jedny veřejné toalety na autobusovém nádraží se mi nezdá nedostatečné.

Co se týká veřejné prezentace projektu, určitě za úřad nemohu být spokojen, ale otázkou je, kdy je informovanost dostatečná? Přednostně musíme začít už v lednu naprlňovat sekci "Rozvoj města" na webových stránkách města a zveřejňovat zde pravidelně všechny dokumenty. Ale ne každému tento způsob vyhovuje, proto prosím, aby se v této diskusi objevily i návrhy, jak k vám dostat aktuální informace co nejjednodušší cestou.

A závěrem podotýkám, že i když se zde odpovědi na dotazy nebo připomínky neobjeví během několika hodin či dnů, určitě je pročítáme a řešíme, jak s nimi v rámci dalšího postupu naložit. Navíc tento komunikační systém je dostatečně pružný i ve vztahu k projektantům, proto ho doporučuji i nadále a ve větším rozsahu využívat.

Ing. Daniel Mach, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Předmět: Malé náměstí.

Znovu zdravím všechny.

Tak zase něco na téma Malého náměstí. V prvé řadě chci poděkovat p.ing. Machovi za skoro vyčerpávající příspěvek na toto téma. Chvíli to trvalo, ale dílko se určitě podařilo. Samozřejmě, že mám na některé věci okolo Malého rynku a hlavně jeho úpravy trochu jiný názor. Ale to je normální. Dost lidí má na toto téma své názory, jen je nikde, jako např. tady nijak neprezentuje. Doufám, že jen zatím.

Jen bych se ještě zmínil, že mě dost překvapilo to, že více jak 510 nahlížitelů víc zajímala teplota v divadle,která se někomu lehce před představením vymkla kontrole, a věci kolem Malého rynku shlédlo jen asi 350 lidí-nahlížitelů.

To, co mě na novém příspěvku zaujalo, je to, jak se tedy bude řešit nákladní doprava do ulice Školní (zásobování jídelny, popeláři,auta  technických služeb),nebo jiná možná obsluha tohoto prostoru? Do Kamenice, taky do tamní opravny. Že by od Držkova? Řešení mě nějak nenapadá. Třeba je už někde vytvářeno. Když se tu nechce zřizovat přechod pro chodce, to ho  nahradí nějaká pěší zona s občasným přejetím aut? Nebo budou ta menší vnikat do Železné ulice z Betlémské od Radiany?  Proč se musí ten prostor po domcích a hospodě Volha brát jako vybouraná plocha k nějakému zastavění, když už více jak 30 let dobře slouží ke svým účelům? Asi se to nezdá, ale dodnes mnohým  řidičům není moc jasné, jak je to s přednostma ulice od nábřeží a Školní. To značení se pořád nepodařilo nějak jednoduše dokončit, aby v tom nebylo pochyb kdo komu dává přednost. První přednost je tomu ze Školní ulice a druhá těm  od kašny - od Jirkova. Nechci být rejpavý, ale snad se tady zase nečeká na nějakou bouračku, jako se to nyní děje u náhonu a mostku u Pandy. Minulý týden se tam,(už píšu zase) zase stal drobný incident s pomačkanými plechy. Málem tam přibyl ještě jeden šťouchanec, když jeden nějaký šílenec mě málem  sejmul když jsem odbočoval na mostek a on jel z něho k městu. O použití zrcadel se psalo už v srpnu,projednávalo někdy v říjnu-listopadu a letos se to asi už nestihne. A na velkém náměstí bývá v zimě celé dost zamrzlé,nebo zamlžené. K bezpečnosti to asi moc neslouží. A odhadnout v něm rychlost aut přijíždějících od Jablonce je obtížné. No, už končím. Tak, někdo další?

Předmět: Malé náměstí.

Dobry den, to zminovane "reseni nakladni dopravy na Malem rynku"  ma byt administrativni nebo stavebni? V druhem pripade  by asi stalo za to pripomenout i dalsi (davne)  plany reseni prujezdu Brodem u dvou zdejsich hlavnich silnic:  Praha-Harrachov a Semily-Jablonec. Povede li R10 casem nekde kolem Cerne Studnice a Semily ziskaji pripojku na nove vybudovanou R35 v Turnove pres Lestkov -  bude to znamenat i velkou zmenu dopravnich pomeru v Brode. (Mnohem mensi provoz - ale i degradaci dopravniho vyznamu mesta.)  Na Maly rynek tohle  primy vliv mit nebude  ale na celkove mnozstvi penez, ktere stat a kraj bude ochoten v okoli Brodu investovat do dopravnich staveb urcite ano. Jinak se tez primlouvam za trvale vystaveni aktualnich planu prestavby Maleho
rynku, dopravniho terminalu atd.  zde na webu - a kdyz uz mame mestskeho architekta, bylo by fajn mit od nej jednou za cas  nejake to "slovo k obcanum"  - s kratkym a  vystiznym komentarem (co se jeho pohledu na vec tyce) k stavebnim planum mesta na dalsi roky

Předmět: Malé náměstí.

K Malému rynku bylo již hodně řečeno ve staré diskuzi. Městský architekt je takový yeti. Každý o něm mluví, ale viděl ho někdo? .-) Myslím, že témat ke kterým by se mohl vyjádřit se zde pár řešilo, ale bohužel ... 
Měl bych dotaz na pana Macha. Mohl by blíže nastínit představu o omezení průjezdu nákladní dopravy přes Malý rynk? Ať se to líbí nebo ne, tak je to křižovatka pěti silnic a neumím si ji představit bez dopravních značek a nějak vyřešeného jasně odděleného chodníku od silnice. Pokud se zde rozhodneme nechat použít pravidlo pravé ruky, tak nám mohou vznikat absurdní situace, kde auta jedoucí po jednom z hlavních směrů Horka-náměstí, nebo příjezd na Rynk od Jizery, budou muset dávat nelogicky přednost bočním výjezdům.

Předmět: Malé náměstí.

Vážený pane Tribučku,

co se týká osoby a funkce městského architekta, tak bych uvedl na pravou míru alespoň následující. Městkým architektem je Doc.Ing.arch. Zdeněk Jiran. S jeho pracemi a krátkým životopisem se můžete seznámit např. na Wikipedii (Yeti se tam kupodivu nevyskytuje, alespoň pokud tím nemyslíte Škodu Yetti), Jinak úřední hodiny, což je veřejně známé, má na městském úřadu vždy první pondělí v měsíci a osobně se třeba zúčastnil obou akcí Pecha Kucha, takže si myslím, že rozhodně není "neviditelný". Ale osobně se budu bránit všem výzvám, aby se vyjadřoval k jakémukoli tématu v rámci své práce pro městský úřad. Městský architekt se má vyjadřovat především ke konkrétním záměrům stavebníků a ke koncepčním záměrům města. To činí a za to je placen.

Pokud jde o průjezd nákladní dopravy Malým náměstím, tak v rámci dokumentace se nejedná o návrh omezení průjezdu v rámci současných možností, ale pouze o snížení rychlosti průjezdné dopravy. Jinak v rámci územního plánu je navrženo nové propojení Železné ulice do Štefánikovi ulice v prostoru za Starým mlýnem. Pokud by se tato propojka postavila, tak by se teprve mohla nákladní doprava v Železné ulici a na Malém náměstí omezit. (Územní plán je zveřejněn pod odkazem  http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/dokumenty/uzemni-plan/)

Použitím pravidla pravé ruky (přednosti v jízdě pro automobily přijíždějící zprava) je zcela standardním pravidlem, které je v dopravních předpisech zahrnuto mnoho desetiletí. V současné době se k němu vyspělé země vracejí čím dál častěji. Kladné výsledky z provozu mají i u nás, např. v Ústí nad Labem nebo v Kladně, kde se v rámci obytných částí města zrušily dopravní značky. Výsledkem je totiž snížení rychlosti především na křižovatkách, zvýšení ostražitosti řidičů a tím i zvýšení bezpečnosti chodců. Přednost zprava ani přednost chodců nepovažuji za nic absurdního a myslím si, že tento návrh zahrnutý do řešení Malého náměstí je řešením odpovídajícím lokalitě i době. 

Daniel Mach, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Předmět: Malé náměstí.

Dobry den,   otazky dlouhodobych planu mozneho stavebniho rozvoje mesta  nejsou typu, ktery je nejvhodnejsi resit jako "show"  na petiminutovce  popularni mestske akce v KC, ani by komunikace obcana s organy mesta  v techto otazkach nemela byt jenom typu, jako kdyz zavolate na automatickou  linku "sluzeb" O_2 a ta Vas - mate li tu  trpelivost (a  znalost patricnych vetvi resp. podstromu  toho stromu)  -  naviguje po prislusne posloupnosti  rozcestniku  Obcan -> Dokumenty -> uzemni plan ->...  az k hledanemu  dokumentu, kde najdete  i patricny formular pro pripadnou reakci :)  opravdu  sem nejde dat napr. ten primy odkaz na plany mozneho budouciho  stavebniho propojeni kolem Stareho mlyna? Jde pritom  o plany jiz urcite mnoho let stare, davno pred rokem 2008,  zatimco idea  rekonstrukce Maleho rynku je  patrne novejsi.  Pres vsechnu obecnou  kritiku "internetove zumpy" (sdili  ji tedy  i muj favorizovany  presidentsky kandidat... :) a pres viditelne zanikani tehle "mestskych  internetovych diskusi"  i na webech okolnich mest (z ruznych duvodu: Tanvald, Semily, Turnov, Jablonec - vsude meli vychozi podminky pred par lety odlisne ale dnesni stav je podobny) si myslim, ze takovehle  forum je vhodnou  platformou pro diskusi prislusnych veci. (Pokud  je diskuse vitana.) 
Neslo by nejak upresnit  formulaci ing. Macha nize?  nerozumim, co sdeluje. Jinak  "navstevni hodiny pro verejnost" - to mi prijde  jako instituce davneho, predinformacniho veku. Myslim ze neni treba, aby mestsky architekt jezdil  do Brodu kvuli takoveto veci  kazde prvni pondeli - lepsi by bylo, kdyby  tu a tam byl  ochoten (on, nebo dalsi ucastnici prislusnych jednani) se pred obcany mesta  trochu rozpovidat o vecech, ktere v Brode  resi - a  ktere ho zaujaly 


Ale osobně se budu bránit všem výzvám, aby se vyjadřoval k jakémukoli tématu v rámci své práce pro městský úřad. Městský architekt se má vyjadřovat především ke konkrétním záměrům stavebníků a ke koncepčním záměrům města. To činí a za to je placen

Předmět: Malé náměstí.

Pravidlo pravé ruky lze použít na normální křižovatce, ne tam, kde se těch silnic kříží pět a ještě jsou ty výjezdy posouvány a navazovány na sebe.
K městskému architektovi ještě jednou. Myslím, že by tohle zajímalo víc lidí, tak opravdu nechápu proč by mělo být tak špatné, aby pan architekt věnoval deset minut na objasnění třeba svého názoru k této problematice.

Předmět: Malé náměstí.

Dobrý den, musím říci, že považuji obchod rodiny Vetlých za  skutečně hodnotnou, léty prověřenou instituci na Malém náměstí, ten kdo poblíž nebydlí a dává přednost jen Lidlu nebo Penny, nemůže pochopit, že tento krám je pro Rynek mimořádně důležitý (i kulturně).
 Nesouhlasím s tím aby před obchodem nebylo možno zaparkovat, to je již za ta léta tradiční záležitost místního zvyku, a přestože si pana Macha vážím , musím podotknout, že říct, že "slušnější parkují dál a pak si rádi dojdou" se hodí pro desítky míst, ovšem ne pro Vetlé, to je podle mého názoru,takové naše zvykové právo, a jeho nerespektování, by bylo vůči místním a hlavně vůči našemu milému koloniálu, nefér!! Proto volám: "UDĚLEJME VÝJIMKU A ZACHOVEJME PARKOVÁNÍ PŘED VETLÝMI"
Alex Chládek
Počet příspěvků: 49 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 3 4 5 >> >