Vše o Železném Brodě

Změna vedení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Počet příspěvků: 6 zobrazené: 1 - 6

Předmět: Změna vedení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Dovoluji si sem překopírovat příspěvek týkající se tohoto tématu, který je uveden v tématu „Transparentnost“:


Dobrý den. Mám přece jen pocit, že by se téma transparentnost nemělo odsunout až někam na konec diskusního fóra. Na sociálních sítích se nyní například rozebírá odvolání pana Ing. Daniela Macha z funkce vedoucího Odboru územního plánování a regionálního rozvoje radou města Železného Brodu k termínu 31. 7. 2015 a zároveň pověření Mgr. Martina Řeháka vedením téhož odboru od 1. 8. 2015.


Určitě nikdo nezpochybňuje právo rady města obsadit odbory lidmi, kteří mají jejich plnou důvěru a naopak. Nicméně dva strohé body schválené radou města na 13. mimořádné schůzi 24.7.2015 pod číslem 355/15rm, přeci jen bez jakéhokoliv vysvětlení vyvolávají u mnoha občanů řadu spekulací. Nechci se zapojovat do spekulativních diskusí a nerad soudím kohokoliv a cokoliv bez relevantních a ověřitelných informací. Žádám proto radu města o bližší vysvětlení, případně důvody proč Rada města Železný Brod po projednání:


355/15rm


1. schválila odvolání Ing. Daniela Macha z pozice vedoucího odboru územního plánování a regionálního rozvoje k termínu 31. 7. 2015


2. schválila pověření Mgr. Martina Řeháka vedením odboru územního plánování a regionálního rozvoje od 1. 8. 2015


Děkuji za vysvětlení a přeji vše dobré.

Zdeněk Hromas

Předmět: Změna vedení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Děkuji za zde vznesený dotaz, snad se něco dozvíme. Příspěvek na FB ruším.

Předmět: Změna vedení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Vážený pane Hromasi,

změna na pozici vedoucího odboru je informace veřejná, ale důvod odvolání nebudeme sdělovat ani komentovat, protože se jedná o pracovní poměr a respektujeme práva zaměstnance na ochranu osobních práv zaměstnance.

Pěkný den.

František Lufinka

Předmět: Změna vedení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Pan Lufinka ve své odpovědi osvědčil překvapivý smysl pro absurdní humor. Odvolat mě z funkce vedoucího však nemá moc společného s mými osobními právy jako zaměstnance. Myslím, že mým právem je spíše možnost pracovat bez vlivů a tlaků nesouvisejících s předmětem mé pracovní činnosti. Proto bych zde rád zveřejnil svůj pohled na své odvolání.

Rada města mě odvolala z několika důvodů. Zaprvé nesplnění povinnosti oznámit zahájení prací na stavbě Terminálu Archeologickému ústavu v dubnu 2014, za což město dostalo pokutu 30 tis. Kč. Chyby jsem se dopustil tím, že jsem stavbu nahlásil omylem Památkovému ústavu, nikoli Archeologickému ústavu. Ale svoji chybu samozřejmě uznávám. Druhým pochybením bylo nenahlášení použití vyšší částky spoluúčasti na regeneraci Vaněčkovi ulice Ministerstvu pro místní rozvoj v roce 2013, za což dostalo město pokutu 33.341 Kč. S výší pokuty jsem nesouhlasil, protože byla podle mého názoru vypočtena ze špatného základu, a město podalo odvolání, které se dosud nevyřešilo. Chyby jsem se dopustil tím, že jsem si pořádně nepřečetl dotační pravidla, kde se podmínka ohlášení použití vyššího podílu vlastních zdrojů objevila toho roku poprvé.

Zde musí ale uvést, že podobná pochybení se běžně řeší tak, že město vyžaduje po proviněném úředníkovi náhradu částky, a pro tyto případy si platím příslušné pojištění (tzv. „pojistku na blbost“). V momentě, kdy se rada města rozhodla mě potrestat odvoláním z funkce, nemůže už uplatňovat náhradu uvedených finančních částek. Je tedy na úvaze čtenářů, kdo tady vlastně město poškodil. Já minimálně zbytečně vyhazuji peníze za pojištění.

Posledním důvodem odvolání je nezajištění kolaudace čtyř staveb realizovaných z dotačních titulů. Tento důvod se mi zdá už naprosto zmatečný. Terminál není zkolaudovaný, protože Krajská hygienická stanice nám zakázala provést měření hluku během uzavírky mostu přes Jizeru, zateplení sportovní haly není zkolaudované, protože probíhají úpravy únikových prostor na základě dodatečného požadavku hasičů a stavba je ke kolaudaci prakticky připraveny, stavba Regenerace Jiráskova nábřeží ještě není dokončena a předešlá etapa nebyla dotovaná, a problém nezkoulaudované Vaněčkovi ulice je v tom, že se řeší spory se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, které nikdo nepožádal o stanovisko k projektu, když se v roce 2009 schvaloval. V té době jsem tu ještě nepracoval, a spíše řeším chyby někoho jiného.

To, že se svým odvoláním nesouhlasím, jsem členům rady písemně oznámil, proto pro ně tento text nebude žádným překvapením. Podle §12 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávnách celků lze vedoucího odboru odvolat z přesně stanovených důvodů, a to porušil-li závažným způsobem některou ze svých zákonem stanovených povinností nebo dopustil-li se nejméně dvou méně závažných porušení zákonem stanovených povinností v době posledních 6 měsíců (§12 odst.1 písm. b). Když přihlédnu k odůvodnění výše uvedených pokut, tak v odůvodnění je vždy uvedeno, že se jedná o ménězávažné nebo marginální pochybení (u nenahlášení prací na Terminálu jde o 0,075% možné maximální pokuty, u nenahlášení vyšší spouúčasti jde o 1% z poskytnuté dotace, přičemž maximální částkou je pokuta ve výši 100% dotace). Proč je tedy v očích členů rady toto provinění považované za závažné, a proč rozhodují o mém potrestání za chyby z loňského a předloňského roku, to netuším. Přesto mi vedení města nabídlo pokračování pracovního poměru, což se mi v této chvíli zdá jako naprosto absurdní nabídka. Rada rozhodne, že závažným způsobem porušuji své pracovní povinnosti, ale měl bych zůstat a vykonávat stejnou práci?

Navíc se domnívám, že k mému odvolání došlo nezákonně také po formální stránce. Vedoucího odboru jmenuje a odvolání rada města na návrh tajemníka úřadu (viz. §102 odst. 2 písm g) zákona č. 128/2000 Sb.). Mé odvolání mi oznámil pan Lufinka s tím, že nad tím dlouho zamýšlel a že ho dlouhodobě připravoval. Tajemník mě o připomínkách k mé práci nikdy neinformoval a také návrh na mé odvolání předpokládám že obdržel už připravený od pana Lufinky, a dozvěděl se o něm zřejmě později, než já. To, že by pan Lufinka ale mé odvolání připravoval dlouhodobě, se mi zdá dost pochybné, když si uvědomím, že mi na konci června 2015 schválil prémie za moji práci ve druhém čtvrtletí, a o dva týdny později mi sdělí, že navrhuje mé odvolání z funkce, které již delší dobu připravuje.

Ve výše uvedeném, prosím žádnou logiku nehledejte. Můj pohled na celou záležitost je následující. Již od nástupu nového vedení se mi donáší informace, které roznášejí někteří rádoby kolegové z jednoho nejmenovaného odboru, že z úřadu potáhne několik úředníků na základě tajemného „Horáčkova seznamu“, o kterém se v místních pohostinstvím diskutuje. Proti mě osobně pak byla vedena pomlouvačná kampaň, a vše vyvrcholilo, když moje podřízená paní Polejová někdy od dubna 2015 odmítala plnit zadané úkoly, přestala chodit na porady odboru, do práce se chodila s prominutím flákat, a jedinou činnost, kterou vykonávala, bylo předkládání majetkových záležitostí radě města. Tyto materiály mi nejenže nebyly předkládány k odsouhlasení, ale někdy se ke mně nedostaly vůbec ani dodatečně (podle sdělení paní Brunclíkové vedoucí odboru vnitřních věcí se tak dělo se souhlasem pana Lufinky). V usneseních rady města však pod usnesením vždy figurovalo moje jméno jako osoby, která je zodpovědná za plnění uložených úkolů (které jsem ovšem neznal). Co se za tím mělo skrývat, o tom dodnes marně přemýšlím, a to „že jsem paranoidní ještě neznamená, že se tam na mě nemohli připravovat nějaký podraz“, jak říká klasik.

Po několi jednáních u pana Lufinky ohledně chování paní Polejové a poté, co jí proti mé vůli schválil prémie za druhé čtvrtletí, kdy svoji činnost vykonávala tak z 20% náplně dle smlouvy, jsem se poměrně dost naštval, a tehdy jsem panu Mališovi (pan Lufinka měl dovolenou) navrhl, že by se mělo začít jednat o jejím přeložení z mého odboru tam, pro koho vlastně svoli práci vykonává, a na její místo by nastoupil jiný pracovník či pracovnice, který by skutečně pracoval a s ostatními pracovníky odboru komunikoval. Dal jsem i jeden konkrétní návrh na člověka, o kterém jsem se domníval, že by tuto práci zvládl během několika týdnů či měsíců, a navíc by mohl vykonávat i další práci. No a po několi dnech si mě pan Lufinka (stále ještě na dovolené?) předvolal, aby mi sdělil, že mě odvolává z funkce vedoucího. Že by pouhá shoda okolností? Navíc mé odvolání se paradoxně předložilo na zvláštní jednání rady města, které bylo svoláno na můj podnět z důvodu nutného projednání zadávaných zakázek.

Po tomto extempore jsem samozřejmě podal výpověť, protože na obdobných skopičinkách nejsem ochotný se podílet, a ke konci září zde svoji práci ukončím. Navíc si neumím představit další spolupráci s lidmi, kteří mě předtím více než půl roku pomlouvali. A protože se tato nálada nenávisti a pomsty začala obracet i vůči některým mým kolegům z odboru územního plánování, myslím, že tento odchod je jediným možným řešením. Panu Lufinkovi jsem nabídl i poněkud kultivovanější způsob mého odchodu, ale protože tuto nabídku nepřijal, a já se svým odvoláním z funkce vzhledem k výše uvedenému nadále nesouhlasím, bude se celá záležitost asi ještě dlouho řešit.

Předmět: Změna vedení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Dobrý den, chtěl bych poděkovat Ing. Machovi za jeho práci pro Železný Brod. Jsem přesvědčen, že za jeho působení na pozici vedoucího odboru se povedlo ŽB nastartovat k lepšímu (vyniká především dotační aktivita). Za mého působení v osadním výboru Vápenka byla s panem Machem rovněž spolupráci výborná. Pokud jsme chtěli něco udělat, zajistit, vždy ochotně přišel, podíval se na věc, řekl - ano/jde - ne/nejde apod. Věřím, že jeho nástupci se podaří navázat na to dobré v jeho práci a vyvaruje se chyb, které vedly k jeho konci (jejich váhu se neodvažuji z pozice pozorovatele odhadovat/o okolnostech týkající se činnosti ostatních aktéru této "kauzy" si každý můžeme myslet, co chceme...). Ještě jednou díky pane Machu a věřím, že se ŽB bude dál rozvíjet i bez Vás. Já vše však již budu sledovat zpovzdálí krajského města Liberce, kam mě zavál osud, ale rád se budu do svého rodného města vracet a těšit se na jeho další posun - věřme k lepšímu :) Petr Hloušek

Předmět: Změna vedení Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Hezký den všem,

odvolání p. Ing. Macha je podle mě chyba a hlavně
škoda pro další rozvoj Železného Brodu. Jeho konec bude znamenat minimálně zpomalení oprav a staveb. Jde o schopného a zapracovaného úředníka, který pro Brod odvedl kus práce.

Odvolávat vedoucího investic pro pokutu 30 tis. Kč, kterou navíc nabídl zaplatit ze své pojistky a který Městu v posledních letech pomohl k dotacím ve výši přes 80 mil. Kč na dotacích je viditelně zástupný důvod k politickému rozhodnutí.

André Jakubička
Počet příspěvků: 6 zobrazené: 1 - 6

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies