Informace pro občany

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

Jak nosit roušku správně?

Jak nosit roušku správně?

Pár rad a užitečných informací k nošení roušky.

Zajištění služeb v Železném Brodě

Zajištění služeb v Železném Brodě

Zajištění pomoci osobám starším, osamělým a chronicky nemocným ve spolupráci s organizací Červený kříž. Tato služba je v rámci nouzového režimu ČR poskytována bez úplaty, každý dobrovolník bude označen a předem budete znát jeho jméno. Řídíme se všemi nařízeními a doporučeními vlády ČR. Nepodceňujeme situaci, chráníme tím Vás.

Leták - senioři

Leták - senioři

Informace pro seniory.

Návod na výrobu roušky

Návod na výrobu roušky

Chcete si vyrobit vlastní roušku, ale nevíte jak na to?

Desatero zodpovědného chování

Desatero zodpovědného chování

Liberecký kraj pro občany připravil desatero zodpovědného chování.

Informační letáky - Coronavir COVID 19

Informační letáky - Coronavir COVID 19

Na základě jednání Krajské epidemiologické komise Libereckého kraje, ve věci onemocnění Coronavirem COVID 19, informujeme občany v přiložených informačních letácích.

26.05.2020

Černý den pro obce

Divíte se, proč na budově radnice visí černá vlajka?

25.05.2020

Výluka na trati Tanvald - Železný Brod

Provozovatel dráhy, Správa železnic s.o. informuje, že ve dnech od 27. května (od 8:30) až do 10. června (17:00) bude probíhat nepřetržitá výluka trati 035 Tanvald - Železný Brod (v celém úseku).

21.05.2020

Malé náměstí v novém

Včerejšího dne byly dokončeny práce na výměně povrchů na Malém náměstí. Plochy jsou vydlážděny žulovou dlažbou, jsou vyznačeny komunikace pro pohyb motorových vozidel. Věříme, že se většině bude nový vzhled Malého náměstí líbit. A i když se v letošním roce nekoná Jarmark, tak snad na Skleněném městečku budou moci návštěvníci při sledování kulturního programu říci, že máme hezčí náměstí, než tomu bylo před pár lety.

21.05.2020

Rally Bohemia - přehled uzavírek

Rally Bohemia odstartuje letos v pátek 10. července v podvečer.

21.05.2020

Sběr velkoobjemového odpadu

Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. Dále se od poplatníků 2 × ročně zdarma odebírají objemné komunální odpady katalogové číslo 200307 (jiné druhy jsou zpoplatněny).

20.05.2020

Upozornění pro obyvatele Těpeřské ulice

Na začátku června budou zahájeny práce na opravě chodníku v Těpeřské ulici. Jedná se o chodník podél domů čp. 518, 445 a 193.

20.05.2020

Práce v Zahradnické ulici

V příštím týdnu, tj. od 25. 5. bude omezený průjezd Zahradnickou ulicí, kde bude probíhat výměna rozvodů veřejného osvětlení.

19.05.2020

Městské dotace už znají termín ukončení přijímání žádostí

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém 11. zasedání dne 18. 5. 2020 stanovilo usnesením č. 18/11Z/2020 konečný termín přijímání žádostí o dotaci z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2020, z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2020 a z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2020.

14.05.2020

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Splzov

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060705598 ve Splzově, a to dne 2. 6. 2020 od 7:30 do 14:00 hodin.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00