Informace pro občany

21.03.2018

Záznam ze zasedání zastupitelstva

Záznam z 26. zasedání.

21.03.2018

Vítáme jaro

Dnes je první jarní den a ačkoliv se zdá, že jaro je ještě v nedohlednu, stromy akátu a třešně na náměstí 3. května rozkvetly a hýří doslova všemi barvami.

21.03.2018

Nový chodník v Těpeřské ulici již brzy

V Těpeřské ulici byly zahájeny práce na vybudování nového chodníku, propojujícího centrum města s poliklinikou. Během výstavby bude omezen provoz v dotčeném úseku ulice, dbejte proto zvýšené opatrnosti při pohybu v této ulici.

16.03.2018

Výluka na železniční trati Turnov - Železný Brod - Tanvald

Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o výlukách na železniční trati 035 Železný Brod - Tanvald, které budou probíhat ve dnech 26., 27., 28. a 29. března 2018 v úseku Železný Brod - Velké Hamry denně vždy od 7:45 hod. do 15:30 hod.. Souběžně s těmito výlukami bude této železniční trati ve dnech 26. března 2018 od 7:45 hod. až 28. března 2018 do 15:30 hod. probíhat nepřetržitá výluka v úseku Velké Hamry - Tanvald. Účelem těchto výluk je kácení dřevin podél železniční trati a oprava propustku.

15.03.2018

Výluka na železniční trati Smržovka - Josefův Důl

Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní cesty, s. o., informuje o denních výlukách na železniční trati č. 034, které budou probíhat v úseku Smržovka - Josefův Důl ve dnech 26., 27., 28. a 29. března 2018 denně vždy v době od 7:45 hod. do 17:40 hod.. Účelem těchto výluk je kácení a svoz porostu ve vyloučeném úseku.  

14.03.2018

Dokončení úprav na Malém náměstí

S příchodem jara se rozeběhnou i práce na dokončení úprav na Malém náměstí. Dokončen bude chodník před kavárnou a bývalým obchodem, přičemž získá poněkud jinou podobu, než jsme byli doposud zvyklí. Žulovou dlažbou bude vydlážděn oblouk, který vymezí plochu pro komunikaci a projíždějící automobily od prostoru pro chodce. Podél domů zůstane chodník pro pěší, na který bude navazovat již vydlážděný chodník v prostoru před schody ke kostelu. Po dokončení těchto úprav by bylo vhodné, kdyby si řidiči, parkující na Malém náměstí, uvědomili, že parkují na chodníku se všemi z toho plynoucími důsledky. Prostor Malého náměstí je pod dohledem kamer Městské policie, která bude tento prostor monitorovat a trestat přestupky vozidel (a jejich řidičů), stojících na chodníku.

14.03.2018

Na téma ceny tepla a rekonstrukce kotelen

Na zasedáních zastupitelstva města opakovaně zazněl záměr SBD Bižuterie Jablonec nad Nisou (SBD Bižuterie) odpojit se od Tepla města Železný Brod s.r.o. (Teplo s.r.o.) a zřídit si vlastní kotelny. Jelikož se toto téma netýká pouze obyvatel dotčených domů, ale i ostatních obyvatel, pokládáme za vhodné touto cestou sdělit pro lepší povědomí některé informace. Teplo s.r.o., které je zcela ve vlastnictví města, dnes zajišťuje ve 33 kotelnách o celkovém příkonu 11 564 MGW provoz plynových zařízení včetně výroby a dodávky tepla pro 1073 bytů a nebytových prostor. Z toho 20 kotelen zásobuje teplem objekty ve správě Bytového podniku města Železného Brodu a 7 kotelen zásobuje teplem objekty v majetku SBD Bižuterie.

13.03.2018

Ukliďme Železný Brod

Vážení občané Železného Brodu a okolí, zveme vás k této prospěšné akci Ukliďme Svět, ukliďme Česko. Sraz bude 7. dubna v 9:30 h., v budově „B“ Městského úřadu Železný Brod, 1. patro.  S sebou si vezměte dobrou náladu, pracovní oblečení a pevnou obuv. Rukavice a pytle Vám dáme. Každý účastník dostane malý dárek jako poděkování za a odvedenou práci.

09.03.2018

Exatherm - zahájení sanačních prací

V pondělí 12. března 2018 bude přípravnými pracemi zahájena sanace areálu bývalého Exathermu. Nejprve budou objekty vyčištěny od zbytečného odpadu a vybavení a následně budou zbořeny. Žádáme obyvatele, aby zbytečně nevstupovali do prostoru bývalé Labory a dbali zákazů a pokynů Městské policie a sanační firmy, kterou je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Sanaci areálu podpořil Operační program Životní prostředí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00