Informace pro občany

17.10.2017

Cesta k ZŠ Školní má nové zábradlí

Cesta k ZŠ Školní je již kompletně dokončena. V průběhu letních prázdnin započaly stavební práce. Byl zde položen zcela nový povrch, odtokové kanály vody pro případ silných dešťů a nové veřejné osvětlení. Stavební práce prováděly Technické služby města Železný Brod. V poslední fázi bylo instalováno nové zábradlí firmou JAPECH. Celková výstavba cesty byla financována z rozpočtu města a vyšla radnici na 990 000 Kč.

16.10.2017

Podpora jednotek požární ochrany obcí z rozpočtu Libereckého kraje

Z účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, byl pro JSDHO Železný Brod pořízen nafukovací raft se 6 pádly a plovoucí čerpadlo. Celková pořizovací cena je 87 612.80 Kč. Z Dotačního fondu Libereckého kraje bylo čerpáno 39 640 Kč. Město Železný Brod se podílí částkou 47 972.80 Kč.

09.10.2017

Kompostery

Kompostery zatím nebudou V loňském roce byla podána žádost o příspěvek na pořízení komposterů pro Město Železný Brod a vybrané okolní obce. Smyslem projektu bylo pořízení komposterů, které následně budou bezplatně zapůjčeny obyvatelům. Bohužel projekt nebyl podpořen, přestože splnil všechny náležitosti a parametry pro poskytnutí dotace.

05.10.2017

Nový informativní radar

Na počátku října byl v místní části Pelechov, umístěn informativní radar měřící rychlost vozidel na příjezdu od Semil. Jedná se o první lokalitu, kde byl radar umístěn. V budoucnu bychom rádi umístili i další takovéto radary, aby se podařilo snížit rychlost a vylepšit bezpečnost silničního provozu v Železném Brodě.

05.10.2017

Moštování - Zahrádkáři

Tradiční provoz spolkových moštáren byl pro letošní sezonu již zahájen. Z přebytků vašeho ovoce (jablka. hrušky) pro vás na počkání připraví kvalitní ovocný mošt. Moštuje se dle sjednaných časů, které si předem domluvíte na příslušných telefonních číslech.

05.10.2017

Změna otvírací doby IKS

Od pondělí 2. 10. je otevřeno IKS dle zimní otevírací doby. PO - PÁ: 8.00 - 12.00 12.30 -16.00 SO: 9.00 - 12.00

03.10.2017

Výběrové řízení - vedoucí pracovník - sociální pracovník a pracovník v sociálních službách

Město Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucího pracovníka - sociální pracovník a pracovník v sociálních službách. Písemné přihlášky s nezbytnými přílohami mohou být podány osobně nebo poštou v uzavřených obálkách se zpáteční adresou a označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ DPS". Doručovací adresa je Město Železný Brod, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Lhůta pro podání přihlášek je 23. 10 .2017 do 17.00 hodin.

03.10.2017

Výběrové řízení - uklízečka domu čp. Příčná 350 - Bytový podnik Železný Brod

Bytový podnik města Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici uklízečka domu ul. Příčná 350 (bývalý internát) Žádosti s životopisem zasílejte nejpozději do 31. 10. 2017 elektronicky na e-mail: l.petrikova@zelbrod.cz, nebo písemně na adresu : Bytový podnik města Železný Brod, Příčná 350, 468 22 Železný Brod.

03.10.2017

Integrace rychlíků do tarifu IDOL

Od neděle 1.10. se rozšiřuje nabídka jízdenky IDOL také do rychlíků jedoucích do Železného Brodu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail:

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 2225-0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00