Informace pro občany

Opatření v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.(zde)

 

29.05.2020

Vítání občánků se přesouvá na prosinec

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se v červnu neuskuteční „Vítání občánků“. Další vítání plánujeme na prosinec 2020, o termínu Vás budeme informovat.

27.05.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník Pečovatelské služby Železný Brod.

27.05.2020

Městské dotace už znají termín ukončení přijímání žádostí

Zastupitelstvo města Železný Brod na svém 11. zasedání dne 18. 5. 2020 stanovilo usnesením č. 18/11Z/2020 konečný termín přijímání žádostí o dotaci z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2020, z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2020 a z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2020.

27.05.2020

Nabídka volných obecních bytů

S datem podání do 9. 6. 2020 do 14:00 hodin.

26.05.2020

Ambulance ORL v Železném Brodě

Od 3. 6. 2020 zahajuje provoz ambulance ORL pod vedením MUDr. Kolářové Aleny, atestované lékařky ORL, na Poliklinice Železný Brod (4. patro., 483 369 770).

25.05.2020

Výluka na trati Tanvald - Železný Brod

Provozovatel dráhy, Správa železnic s.o. informuje, že ve dnech od 27. května (od 8:30) až do 10. června (17:00) bude probíhat nepřetržitá výluka trati 035 Tanvald - Železný Brod (v celém úseku).

21.05.2020

Malé náměstí v novém

Včerejšího dne byly dokončeny práce na výměně povrchů na Malém náměstí. Plochy jsou vydlážděny žulovou dlažbou, jsou vyznačeny komunikace pro pohyb motorových vozidel. Věříme, že se většině bude nový vzhled Malého náměstí líbit. A i když se v letošním roce nekoná Jarmark, tak snad na Skleněném městečku budou moci návštěvníci při sledování kulturního programu říci, že máme hezčí náměstí, než tomu bylo před pár lety.

21.05.2020

Rally Bohemia - přehled uzavírek

Rally Bohemia odstartuje letos v pátek 10. července v podvečer.

21.05.2020

Sběr velkoobjemového odpadu

Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného ceníku. Dále se od poplatníků 2 × ročně zdarma odebírají objemné komunální odpady katalogové číslo 200307 (jiné druhy jsou zpoplatněny).

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00