Zazní Stabat Mater, slovem bude provázet Alfréd Strejček.

Zazní Stabat Mater, slovem bude provázet Alfréd Strejček.
Součástí koncertu bude vernisáž výstavy Marty Nymsové, poté bude výstava přemístěna na Běliště.

 

Zpět