Čtyři generace Radů - Nové objevy (do 29. 8. 2021)

Jedinečná možnost obdivovat umělecké nadání rodiny Radových. Výstava 4GR je pohledem do tvorby Pravoslava, Petra, Vlastimila a Šárky. Jelikož galerie nese Vlastimilovo jméno, jsou v rámci této výstavy také k vidění veškerá nově zrestaurovaná díla v majetku MěÚ Železný Brod, která tvoří stálou expozici galerie.

Letošní výstava prezentuje především nově objevené kresby a skeče, které se našly v zápisníku Petra Rady, kresby Železného Brodu ze skicáku dvanáctiletého Vlastimila Rady a ručně malované rukopisy z mládí Vlastimila Rady, například Rukopis Železnobrodský z roku 1917. Šárka Radová představuje svojí nejnovější tvorbu, Pravoslav a Jindřiška Radovi jsou zastoupeni porcelánovými plastikami a reliéfy.

 

Generační výstava měla proběhnout v roce 2020 v jubilejním roce, kdy uplynulo 105 let od úmrtí Petra Rady, 125 let od narození Vlastimila Rady a kdy paní Jindřiška Radová oslavila krásné 95 narozeniny. "Covidová" situace tomu, ale chtěla jinak - proto výstavu můžete navštívit až v roce letošním.

K této příležitosti je vydána a při komenotvané prohlídce s paní Šárkou Radovou (25. 6. v 15.30 hodin) bude pokřtěna monografie, která obsahuje bohatý výběr z výtvarného a literárního díla všech pěti členů radovské generace. Jste srdečně zváni.

Šárka Radová