Základní umělecká škola

Stav Základní umělecké školy na Koberovské ulici v Železném Brodě je díky podzemním vodám a s tím související vlhkosí objektu v nevyhovujícícm stavu. Při hledání řešení byla zvolena varianta přesunu ZUŠ do objektu Domova mládeže, který je v majetku Libereckého kraje. Domov mládeže při Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské  by současně s přesunem prošel stavebními úpravami, zvyšujícími komfort ubytování.

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies