Základní umělecká škola

Stav Základní umělecké školy na Koberovské ulici v Železném Brodě je díky podzemním vodám a s tím související vlhkosí objektu v nevyhovujícícm stavu. Při hledání řešení byla zvolena varianta přesunu ZUŠ do objektu Domova mládeže, který je v majetku Libereckého kraje. Domov mládeže při Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské  by současně s přesunem prošel stavebními úpravami, zvyšujícími komfort ubytování.

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00