Zateplení objektu technických služeb

publicita OPŽP

 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti administrativní budovy Technických služem města Železný Brod s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011516

Název projektu: Zateplení objektu TS ve městě Železný Brod

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00