Zateplení objektu technických služeb

publicita OPŽP

 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti administrativní budovy Technických služem města Železný Brod s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011516

Název projektu: Zateplení objektu TS ve městě Železný Brod

 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty