Výměna roubení domu čp. 29

Dům čp. 29 ve Štefánikově ulici, tzv. Teprovsko, pochází z druhé poloviny 17. století. Jeho původní dřevěná konstrukce byla značně dožitá a některé trámy již neměly dostatek dřevěné hmoty, byly napadeny hnilobou a rozpadaly se. Tento stav byl zjištěn v roce 2017 při výměně oken.

S ohledem na tuto skutečnost byla zpracována projektová dokumentace výměny dřevěných prvků roubení.

V roce 2019 proběhla veřejná zakázka na zhotovitele, práce byly zahájeny na počátku března 2020.

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00