Výměna povrchu části Malého náměstí (2020)

Rekonstrukce povrchů Malého náměstí pokračovala v roce 2020 výměnou v severozápadní části od Žernovníku k domu čp. 69. V dané části náměstí byly dříve dokončeny všechny opravy a výměny ing. sítí a po opravě Jirchářské ulice v roce 2019 bylo v roce 2020 dokončeno její napojení na komunikaci III. třídy.

Součástí prací bylo odstranění starých asfaltových povrchů, příprava podkladů, položení nového vedení veřejného osvětlení a následné zadláždění.

Akce hrazena z rozpočtu města.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00