Vybudování varovného systému

 

Název projektu: Zpracování digitálního povodňového plánu pro město a ORP Železný Brod a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Železný Brod.

Cíl projektu: Projekt řeší zlepšení ochrany zdraví a předcházení škodám na majetku díky včasnému varování občanů před povodňovým nebezpečím pomocí rozšíření a  modernizace stávajícího lokálního varovného systému a zpracování digitálního povodňového plánu.

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005214

Předpokládaná výše dotace: 2 838 235,16 Kč

Předpokládané dokončení: 31. 12. 2019


 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty