Změna svozu odpadu

01.02.2023
Změna svozu odpadu
Upozorňujeme, že z důvodu nákupu nové techniky a s tím související optimalizace svozových tras komunálního odpadu budou od 1. února 2023 Severočeské komunální služby, s.r.o. postupně přecházet pouze na ranní směnu svozu odpadu.

Žádáme proto občany, aby nádoby ke svozu byly přistavovány v den před plánovaným svozem. Při pozdějším přistavení již nemůžeme garantovat výsyp nádoby!

Změny budou nabíhat postupně od 1. února 2023 s předpokládaným ustálením do cca 6 měsíců.

Jednotlivé etapy změn v rámci oblastí Železného Brodu budou na našich webových stránkách průběžně aktualizovány a upřesňovány dle informací od Severočeských komunálních služeb, s.r.o.

Zpět