Zahájení prací na rekonstrukci lávky přes Jizeru se blíží

04.04.2024
Zahájení prací na rekonstrukci lávky přes Jizeru se blíží
Po uplynutí všech nutných lhůt po rozhodnutí o výsledku veřejné zakázky a lhůtě poskytovatele dotace byla na počátku dubna letošního roku podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem, který bude rekonstruovat lávku. Nyní musí proběhnout povinné administrativní úkony, po kterých zhotovitel, společnost EUROVIA CZ a.s., zahájí přípravné práce, spočívající ve zpracování výrobně-technické dokumentace nové lávky.

Samotná demontáž staré lávky proběhne ve druhé polovině června (po jarmarku). Současně s demolicí bude připravena provizorní lávka, která umožní po dobu rekonstrukce lávky přechod mezi oběma břehy. Nebude tak nutné při cestě z jednoho břehu na druhý obcházet oklikou přes "velký" most.

O dalších krocích budeme informovat.

Rekonstrukci lávky přes Jizeru podporuje Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027.

 

Zpět