Staveniště nové lávky

21.06.2024
Staveniště nové lávky
Dnešního dne bylo předáno staveniště nové lávky. Od příštího týdne tak lze očekávat zahájení prací, a s tím související omezení na obou březích stávající lávky. Dle informací zhotovitele bude nejprve vybaveno zařízení staveniště, poté bude instalována provizorní lávka a následně budou zahájeny práce na demolici stávající.

V souvislosti s tím žádáme všechny, aby v blízkosti stavby dbali bezpečnostních pokynů zhotovitele, sledovali situaci, obrnili se trpělivostí a chovali se ohleduplně. Zejména, a to bude důležité, aby neparkovali s vozy v místech, která budou využita stavbou.

K omezení parkování dojde na obou březích. Předběžný přehled najdete na následujícím odkazu: https://1url.cz/O1QuI. Rozsah se může měnit dle potřeb stavební firmy.

Děkujeme za pochopení a toleranci k požadavkům zhotovitele, který nám vytvoří novou lávku. Můžeme se společně těšit na novou lávku, která po svém dokončení zpříjemní překonání řeky.

Výstavba lávky je podporována Integrovaným regionálním operačním programem 2021 - 2027.

Mgr. Martin Řehák, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Zpět