Revize údajů katastru nemovitostí

19.02.2024
Revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, bude v katastrálním území Bzí u Železného Brodu obce Železný Brod provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Revize potrvá v období od 1. 4. 2024 přibližně do 31. 12. 2024.

Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh pozemku a způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby, zápisy v záznamu pro další řízení, hranice katastrálního území, zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové pole, další prvky polohopisu katastrální mapy a místní názvy a pomístní jména.

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.

Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Zpět