Práce na Greenway Jizera pokračují

24.01.2024
Práce na Greenway Jizera pokračují
Ačkoliv je zima, práce na budování cyklostezky Greenway Jizera pokračují. Nejedná se o tak vysoké tempo, jako tomu je za plné stavební sezóny, ale činnosti se nezastavily.

I nadále probíhají práce na přípravě území a staveniště pro nástup techniky, pálí se klestí a uklízí se trasa v ose budoucí stezky. Pokud je to možné, čistí se skalní výchozy podél trasy. Zhotovitel se připravuje na zahájení prací v letošním roce, které předpokládá se začátkem března. Pokud by dovolilo počasí, budou práce zahájeny dle podmínek i dříve, jsme však realisté.

Termín dokončení je v listopadu letošního roku.

Výstavbu cyklostezky finančně podporují Státní fond dopravní infrastruktury a Liberecký kraj.

Mgr. Martin Řehák, vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Zpět