Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby

22.05.2024
Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby
Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva financovaná z Dotačního fondu Libereckého kraje v roce 2024

Žadatel: fyzická osoba nepodnikající vlastnící „rodinný dům“ na území Libereckého kraje, ve kterém je nainstalovaná nová akumulační nádoba.
Termín pro podání žádosti o dotaci: 1. 2. 2024 – 21. 10. 2024
Účelovou dotaci lze využít na již uskutečněné projekty v období od 1. ledna 2023 do data podání žádosti.

Dotace bude poskytnuta až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu do maximální výše 50.000 Kč.
Způsobilé výdaje souvisí zejména s:
• výdaji na pořízení akumulační nádoby vč. izolace
• výdaji na pořízení akumulační nádrže kombinované vč. izolace
• výdaji na připojení akumulační nádoby na otopnou soustavu

Leták ke stažení

Kontaktní osoba: Ing. Alena Klímová, tel.: 485 226 327, e-mail: alena.klimova@kraj-lbc.cz

Zpět