Nové hřiště pro děti a mládež

25.04.2018
Nové hřiště pro děti a mládež
Město v nedávné době dokončilo revitalizaci hřiště v blízkosti kostelu sv. Jakuba Většího.

Veškeré práce a dodávku herních prvků prováděla firma TR Antoš s.r.o. Celkové náklady na dílo činily 240 440 Kč vč. DPH a město je uhradilo z vlastních zdrojů. Realizace akce se uskutečnila mimo jiné i díky Římskokatolické farnosti-děkanství Železný Brod, která městu propůjčila pozemek, na kterém hřiště leží. Celý areál po drobných terénních úpravách a instalaci herních prvků, nevídaně ožil. Věříme, že zde děti a mládež, maminky s kočárky a další spoluobčané prožijí příjemné chvíle aktivního odpočinku. 
Při této příležitosti bychom poprosili veřejnost o dodržování elementárních principů čistoty a pořádku. Již pár dní po dokončení stavebních prací bylo na hřišti odhozeno množství odpadků, několik jedinců si hřiště dokonce plete se skládkou bio odpadu a vozí sem posečenou trávu apod. Zamysleme se a buďme ohleduplní k veřejnému majetku i přírodě okolo nás, neboť je to prostor, ve kterém žijeme všichni společně.

 

Mgr. František Lufinka, starosta

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

 

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00