Lípy u lávky přes Jizeru

20.06.2024
Lípy u lávky přes Jizeru
V tomto týdnu proběhlo kácení dvou vzrostlých lip z důvodu výstavby nové lávky na pravém břehu řeky Jizery. Rekonstrukce lávky se řeší již několik let a nyní mělo dojít k samotné realizaci. Po zaměření se bohužel zjistilo, že stromy byly příliš blízko nových základů lávky, a bylo tedy nevyhnutelné velké poškození kořenů i samotných kmenů daných stromů.

Při ponechání lip na místě stavby by mohlo dojít i k jejich selhání. Nešlo tedy zajistit dostatečnou ochranu stromů při stavební činnosti tak, aby se do stromů nezasáhlo radikálním způsobem, a zároveň zajistit bezpečnost stavby.

Pokácené stromy budou nahrazeny náhradní výsadbou, opět lípou velkolistou. A postupem času spolu s novou lávkou budou růst a doplní alej podél břehu.

Bc. Veronika Jarošová, odbor životního prostředí

Zpět