Lávka přes Jizeru

06.06.2024
Lávka přes Jizeru
Přípravy na rekonstrukci lávky pokračují.

V tomto týdnu proběhla další schůzka se zhotovitelem, na které byly upřesněny postupné kroky před demolicí stávající lávky. Do Jarmarku bude stávající lávka podepřena.

V týdnu po skončení jarmarku zhotovitel zahájí práce na výstavbě provizorní lávky, a zároveň budou bohužel pokáceny dvě lípy na pravém břehu Jizery. Přes naši snahu nebude možné tyto vzrostlé lípy zachovat. Z důvodu demolice stávající lávky a následné výstavby základů nové lávky by byly kmeny stromů a jejich kořenový systém natolik porušeny, že by mohlo dojít k samovolnému pádu daných stromů. Po skončení výstavby nové lávky bude provedena i výsadba nových stromů.  

Ing. Lenka Jiroušová, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

 

 

Zpět