Hasiči radí občanům

10.07.2024
Hasiči radí občanům
Jak se zachovat v dopravní zácpě a být na ni připraven? Co je to záchranářská ulička?

Začíná čas dovolených a mnoho z nás volí jako dopravní prostředek pro cestu za zážitky osobní automobil. V hustším silničním provozu v těchto měsících se zvyšuje pravděpodobnost, že se dostaneme do situace, kdy se budou na silnicích tvořit dopravní zácpy a kolony. Tyto mohou představovat nečekané potíže na cestě kamkoliv. I když se jim úplně nevyhneme, existují způsoby, jak minimalizovat jejich negativní dopad.

Před odjezdem je dobré prověřit si průjezdnost trasy, kudy chceme jet. Existuje mnoho aplikací a webových stránek na internetu, které poskytují aktuální informace o dopravě. Zkontrolujme, zda na naší trase není plánována uzavírka, práce na silnici nebo se některý z úseků nevyznačuje častými kolonami a zvolme trasu s nejnižší pravděpodobností dopravních komplikací. Přesto se nám může stát, že v dopravní koloně uvízneme z důvodu dopravní nehody. Mysleme proto na zraněné a záchranáře a vytvořme dle pravidel průjezdný pruh, tzv. záchranářskou uličku.

Hasiči radí a vysvětlují: Záchranářskou uličkou se rozumí prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy, který vytváříme, není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná kvůli koloně stojících nebo pomalu jedoucích vozidel. Vjet do ní můžou pouze vozidla s právem přednostní jízdy, zejména záchranné složky (hasiči, policie, záchranná služba), vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu. Jestliže se tedy dostaneme k dopravní koloně, je důležité již při dojíždění do kolony začít vytvářet prostor pro záchranářskou uličku. Pokud se jedná o silnici se dvěma jízdními pruhy, vozidla by měla mezi sebou vytvořit jeden průjezdný pruh o šířce minimálně 3 metry. Na silnicích s třemi a více jízdními pruhy je postup složitější. Vozidla jedoucí v levém nejrychlejším pruhu by se měla řadit co nejblíže k levé krajnici, zatímco ta v pravých a středních pruzích by měla zajet co nejblíže k pravému okraji vozovky. Řidiči jedoucí v krajních pruzích mohou při vytváření průjezdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.

Čekání v koloně se může protáhnout i na hodiny, a proto bychom s tím měli počítat už dopředu a na takovou možnost být připraveni už od začátku plánování cesty. Pro zajištění pohodlí celé posádky auta je určitě dobré mít s sebou především v teplých měsících dostatečné množství pití. Stejně tak je dobré mít s sebou i občerstvení, zejména pro děti. Mysleme také na to, že pokud s námi cestuje osoba, která užívá léky, měla by je mít u sebe v kabině. Nezapomeňme na zábavu pro děti, jako jsou hry, tablety, knihy nebo hudební přehrávače, které nám mohou pomoci udržet je zabavené a spokojené. Pokud bychom cestovali v zimě, není od věci mít v autě přibalenou přikrývku, a to hlavně pro případy, pokud by došlo palivo a my nemohli v kabině auta udržet teplotní komfort.

Leták_dopravní zácpa a záchranářská ulička

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!

Autor: kpt. Ing. Alena Sládková

Zpět