Aktuálně

04.05.2018

Očkování psů

Na území města proběhne pravidelné každoroční očkování psů dnes, tj. v pátek 4. května 2018 od 15 do 15.30 hodin na Malém náměstí. S sebou očkovací průkazy. Poplatek 100 Kč.

02.05.2018

SVS informuje o stavbě

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další plánovanou investiční akci roku 2018: V Bzí, jež je část města Železný Brod, budou zrekonstruovány dožilé úseky vodovodu v délce 424 metrů.

02.05.2018

Revitalizace parčíku v historické části města

Park v Železné ulici byl v letošním roce opraven do podoby, která částečně vylepší vzhled historické části města, kdy se po dlouhých debatách podařilo upravit perkovou pěšinu a vytvořit tzv. setkávací plochu, kde bude možné konat společenské aktivity.

30.04.2018

Výběrové řízení

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici úředníka krizového řízení. Lhůta pro podání přihlášek: 16. 5. 2018 do 12.00 hodin.

27.04.2018

Plánovaná odstávka elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které se bude konat: 17. 05. 2018.

25.04.2018

Plánované přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny: Jirkov: 15. 05. 2018 od 7:00 do 19:00 hodin, Těpeře: 15. 05. 2018 od 7:00 do 19:00 hodin.

25.04.2018

Informace od správce vodovodní sítě

Včera došlo k poruše na vodovodním převaděči Tanvald - Železný Brod. Na opravě potrubí se intenzivně pracuje. Během jednoho dne by mělo dojít k odkalení celého vodovodního řadu.

25.04.2018

Nové hřiště pro děti a mládež

Město v nedávné době dokončilo revitalizaci hřiště v blízkosti kostelu sv. Jakuba Většího.

20.04.2018

Mimořádné uzavření MěÚ

Vzhledem k plánované odstávce elektřiny, bude dne 9. 5. 2018 uzavřen pro veřejnost Městský úřad Železný Brod, včetně Turistického informačního centra Železný Brod. Děkujeme za pochopení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00