Vše o Železném Brodě

Kronika Brodu

Počet příspěvků: 28 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 3 >

Předmět: Kronika Brodu

Dobrý den všem,

zítra 3. května 2018 je po dvou letech zas akce Otevřená radnice. (Od 13 do 16 hodin).

Při ní budu také na radnici u městských kronik z posledních 70 let. Budu tam mít i mnou psanou kroniku z roku 2013, za kterou jsem dostala ocenění 3. místo v LB kraji.(společně s kronikou Evy Vozkové za rok 2012 - soutěž kronik se vždy vztahuje ke dvěma ročníkům zároveň).

Budu tam mít i vytištěnou, dosud nesvázanou kroniku roku 2014. Tato kronika zatím nemůže být svázána, protože podle kronikářských předpisů musí být každá kronika nejprve orazítkovaná a odsouhlasená vedením města.
Já jsem kroniku 2014 dávala na flešce asistentce starosty Ing. Jitce Kolové už před dvěma lety, pan starosta o tom ví, měl tehdy otevřené dveře, pozdravili jsme se a můj rozhovor s Jitkou o tom, že nesu kroniku na flešce, slyšel.
Nicméně - od té doby nijak a ničím nezareagoval, nevím, zda kroniku četl a nevím, kdy a zda se k ní vyjádří.
Kroniku 2014 jsem tedy dala na infocentru vytisknout, abych ji aspoň takto - nesvázanou, neodsouhlasenou vedením města - mohla zájemcům při akci Otevřená radnice ukázat.
Tedy - město ji dostalo podruhé, asi tak před 10 dny.
Ani tentokrát - podruhé - od vedení města absolutně žádná reakce - zda se tím budou zabývat a kdy. Prostě - bez reakce.....
Takže kronika 2014 stále čeká na odsouhlasení vedení města. Na absolutní NEsoučinnosti a  NEreakci pana starosty to stále vázne a stojí.

Kroniky 2015, 2016 a 2017 mám tedy zatím jen v počítači a pořád je tedy průběžně doplňuji dalšími kapitolami. Nespěchám, nemám proč, když ani ta kronika 2014 není po dvou letech od vedení města nijak zkontrolovaná, případně odpřipomínkovaná.....

Pro zájemce o historii Brodu s sebou  u vezmu ještě mnohé další písemnostii a materiály z mého osoobního archivu (tyto věci sbírám - prosím, kdybyste kdokoli jakékoli písemnosti k Brodu měl, hlavně je nevyhazujte!!!). 

Těším se se zájemci o brodskou historii zítra na viděnou.

Alena Kortanová

Předmět: Kronika Brodu

Odbočuji z diskuse Vzhled města do diskuse o kronice. Pan Hromas si v té o vzhledu města posteskl, že nejsou záznamy o nedávné minulosti kolem roku 1989.
Pane Hromasi, ty záznamy jsou, a každému přístupné, jen se o tom na veřejnosti moc neví.
Přede mnou psala kroniku 21 (!!!) let Eva Vozková. A psala ji skvěle. Mezi jejími kronikami je i ta z roku 1989. Je na městě, v kanceláři starosty, jako ostatní poválečné kroniky.
Každý občan, každý zájemce, má právo si v městských kronikách cokoli vyhledat, cokoli přečíst. Jen se kroniky pochopitelně nepůjčují domů, ale je samozřejmě možné se na radnici ohlásit a v přítomnosti dalšího člověka - např. prakticky to asi bude nejlépe třeba v kanceláři asistentky starosty, si v nich číst a cokoli vyhledat.

Ale nejsou z té doby v Brodě záznamy jen tyto. Já mám k psaní sklon od dětství, psávala jsem si deníky a když byly děti malé, psala jsem i rodinnou kroniku (asi tak 1989 - 1995). Kromě věcí rodinných jsem tam okrajově zaznamenávala i události brodské a i celospolečenské. 
Sametová revoluce byla tak úžasná a razantní změna, že okolnosti a vývoj v Brodě pak jsem do té rodinné kroniky popsala poměrně podrobně. Mimo jiné - mí nejbližší byli tehdy v centru dění: Můj bývalý, dnes již 13 let nežijící manžel Ing. Pavel Kortan, tehdy pracující v ŽBS, tam tehdy zakládal stávkový výbor, vím, že s dalšími jeli tehdy přímo na ministerstvo apod. A můj táta Bohuslav Kacálek zase byl ve stávkovém výboru Technoskla Držkov. 
Pamatuji s nostalgií a dnes i smutkem, jak jsem s malou dcerou v náručí a synem pod srdcem poslouchala doma, jak se Pavel a táta radí a předávají si vzájemně náměty a zkušenosti.A pak jak se oba dva, každý ve svém oboru, pustili záhy do podnikání. 
Tu dobu nikdy nezapomenu, byla to mě nejšťastnější doba rodinná i celospolečenská, plná nadějí, optimismu a nečekaně nabyté svobody.

Příslušné pasáže z téhle naší rodinné kroniky, s vynecháním čistě rodinných záležitostí, jsem již před lety donesla Petře Hejralové do muzea k okopírování, jako autentické svědectví té doby. A dá se v hledání informací z té doby dnes ještě snadno pokračovat, polovina z nás přeci byla u toho (my starší) a dodnes si to pamatujeme.

Tyhle výlety do minulosti mě hrozně baví a baví mě o nich i psát.
Proto jsem do kroniky 2014 zařadila oddíl Historické okénko a v něm pár kapitol o brodské minulosti. V roce 2014 se v Brodě dělal terminál, tak jsem tématicky zařadila kapitolu o historii dopravy v Brodě, hlavně autobusové. Jsou to hrozně zajímavé věci. Další kapitola z historického okénka jsou  Místní názvy jakožto otisk dávné a zapomenuté minulosti. 
Většina lidí z Brodu neví, proč tu  máme Železnou ulici, Jirchářskou ulici, kde se dodnes říká Na louži, proč je jedno sídliště na Vaněčkově nábřeží a druhé Na Vápence, proč je na Trávníkách ulice Františka Balatky, proč říkáme Panská zahrada, Rafanda apod.
Budete asi mnozí překvapeni, jak moc je v těch názvech zašifrovaná dávná i nedávná minulost (opravdu už od středověku - třeba ta Železná ulice).

Kronika 2014 je předpřipravená. Musí ji ještě přečíst a odsouhlasit starosta. 95% té kroniky jsem donesla v květnu letošního roku ke zkontrolování starostovi na flešce, jeho asistentka si to nahrála do počítače, pan starosta mě tam viděl a otevřenými dveřmi slyšel náš hovor, že tu kroniku tam nesu.
Dodnes nemám jedinou reakci. Nevím, zda to někdo četl, asi to tam dodnes, jak to vypadá, kdesi leží ladem. A tak nemám důvod tam nést těch posledních pár kapitol, když k předchozím se za 7 měsíců nikdo ani slůvkem nevyjádřil.

V kronice 2015 je v Historickém okénku přehled historie mostů v Brodě, tématicky takto, protože se v roce 2015 tady dělal nový most. A dále tam bude vyprávění pár pamětníků na různá témata z historie Brodu za posledních 70 let. Máte se na co těšit. 
Až bude kronika 2014 přečtená starostou a poté vytištěná a orazítkovaná městem, tak jeden výtisk dám i do brodské knihovny, ať si v ní kdokoli může počíst (asi se nebude půjčovat domů, ale bude možné si v ní číst přímo v knihovně.)  
Takže - tolik o kronice.

Hezký den

A.K.

Předmět: Kronika Brodu

V červnovém zpravodaji vyjde další pokračování Střípků z archívů a kronik, i tentokrát se bude věnovat zvláštním přírodním úkazům a také výkyvům počasí.  V textu jsou uvedeny citace z Fišerovy kroniky. Mám za to, že doslovné citace zvýrazněné kurzívou navozují atmosféru doby právě i odlišností stylu, jakým se tehdy psalo. 

Jenže v tom textu jsou, bráno z dnešního pohledu, někde i vyslovené hrubky. Přemýšlela jsem, co s tím? Opravovat  a nebo nechat v originální podobě? 
Už v minulém měsíci jsem do článku vkládala citaci, kde mimo jiné stálo: ...v květnu přišli mrazové.... Kdybych opravila aspoň to chybné i na y, taky by to znělo divně ....v květnu přišly mrazové... A opravit to úplně - na dnešní ...a v květnu přišly mrazy... se mi zdálo škoda, na autenticitě a malebnosti textu by to hodně ztrácelo.... 

Nakonec jsem se rozhodla, že citace budu vždy ponechávat přesně tak, jak je dávní kronikáři napsali. I z úcty k nim a k jejich práci myslím nemáme právo do jejich textu svévolně zasahovat a měnit ho podle našich dnešních měřítek.
Ale raději to sem preventivně píšu. Abyste si nemysleli, že neumím česky a nebo že korektorky trestuhodně zaspaly, až budete číst  citace o polární záři ...nad městem rozprostírali se ohromné ohnivé sloupi...
 

Předmět: Re: Kronika Brodu

 Dobrý den

Nechte to být jak to je zapsáno. Je pěkné přečíst něco starší verzí češtiny A pozorovat ten vývoj toho jazyka.

Alena Kortanová napsal(a):

V červnovém zpravodaji vyjde další pokračování Střípků z archívů a kronik, i tentokrát se bude věnovat zvláštním přírodním úkazům a také výkyvům počasí.  V textu jsou uvedeny citace z Fišerovy kroniky. Mám za to, že doslovné citace zvýrazněné kurzívou navozují atmosféru doby právě i odlišností stylu, jakým se tehdy psalo. 

Jenže v tom textu jsou, bráno z dnešního pohledu, někde i vyslovené hrubky. Přemýšlela jsem, co s tím? Opravovat  a nebo nechat v originální podobě? 
Už v minulém měsíci jsem do článku vkládala citaci, kde mimo jiné stálo: ...v květnu přišli mrazové.... Kdybych opravila aspoň to chybné i na y, taky by to znělo divně ....v květnu přišly mrazové... A opravit to úplně - na dnešní ...a v květnu přišly mrazy... se mi zdálo škoda, na autenticitě a malebnosti textu by to hodně ztrácelo.... 

Nakonec jsem se rozhodla, že citace budu vždy ponechávat přesně tak, jak je dávní kronikáři napsali. I z úcty k nim a k jejich práci myslím nemáme právo do jejich textu svévolně zasahovat a měnit ho podle našich dnešních měřítek.
Ale raději to sem preventivně píšu. Abyste si nemysleli, že neumím česky a nebo že korektorky trestuhodně zaspaly, až budete číst  citace o polární záři ...nad městem rozprostírali se ohromné ohnivé sloupi...
 

Předmět: Kronika Brodu

V pátek 3. května od 13 do 18 hodin je v rámci akce Otevřená radnice možnost nahlédnout do městské kroniky, konkrétně do svazků z několika posledních let (starší ročníky kroniky jsou uloženy v Okresním archivu v Jablonci nad Nisou). 
Všechny zájemce co nejsrdečněji zvu.

Předmět: Re: Kronika Brodu

 Dobry den, ctu si v zeleznobrodskem zpravodaji vase vynatky zapisu kroniky roku 1782 a 1845. Zapis  o anomalnim pocasi jara roku 1782 je zajimavy tim, ze nejblaznivejsim rokem evropskeho pocasi novodobe historie byl  zrejme  az ten  rok nasledujici, 1783, kdy v cervenci ("leto beze slunce v zapadni Evrope") vybuchla sopka Laki na Islandu. Nasledne vykyvy pocasi trvaly az do jara 1785,   ktere bylo suverenne nejchladnejsim v poslednich 250 letech a to jiste i zde v regionu (zapisy o chodu ledu na Labi a Vltave jsou az kolem 25.dubna, temer neuveritelne pozdni datum).  Proto je zajimave, ze konkretne z jara1785 zrejme tedy v mistni kronice zapisy nejsou. Jeste pridam snimek webkamery vcerejsiho ohnostroje http://kamery.hydronet.cz/brod/photo/gallery/brod_201305032128.jpg a jednu dubnovou duhu http://kamery.hydronet.cz/brod/photo/gallery/brod_201304131812.jpg

Předmět: Kronika Brodu

Uložené příspěvky jdou od uživatele pouze smazat, nejdou opravit. Administrátor může provádět i opravy. Žernovník je "učesán".

Předmět: Kronika Brodu

Chtěla bych poprosit administrátora webovek o pomoc: Vkládala jsem úryvek z loužnické kroniky a po jeho vložení vidím, že se tak nějak divně graficky poskládal. Nejsem technik, tak bohužel nevím, jak to opravit.
Předem moc děkuji za Vaši pomoc a úpravu podoby textu.

Předmět: Kronika Brodu

Poté, co vešlo ve známost, že jsem převzala starost o brodskou kroniku, mě velmi potěšila jedna věc: A to - kolik lidí má velký zájem o zdejší historii. Lidé, které to zajímá, se na mě obracejí s různými dotazy mailem i osobně.
Tam, kde můžu, ráda pomůžu a potřebné informace vyhledám a nebo dotyčného aspoň nasměruji. Někdy ovšem sama zatím nevím, kde by se daná věc dala najít. Ale třeba se potřebné informace objeví časem, při nějakém dalším hledání.... protože další úžasná věc je to, že mi lidé sami začali spontánně posílat své tipy, postřehy, získané historické informace a také staré fotografie.
Vše shromažďuji, nic nepřijde vniveč a všem dotyčným za jejich zájem a zpětnou vazbu moc děkuji. Před očima se mi tak skládají jednotlivé historické události a souvislosti jako puzzle. Je to opravdu fascinující, když před vámi ožívají příběhy z dávné historie.
V dubnovém zpravodaji vyšel článek o povodni na Žernovníku v roce 1871. Je tam zmíněno, že nejhorší průtrž mračen s velkým krupobitím tehdy postihla oblast Zásady a Loužnice a poté se velká voda přivalila Žernovníkem do Brodu.
Dostala jsem zajímavý mail paní Jany Matěáskové, kde mi posílá úryvek z Kroniky Loužnice, ve kterém je popsáno, jak povodeň probíhala tam. Se souhlasem paní Matěáskové (které tímto velmi děkuji), sem tento úryvek vkládám.:
-
Byla neděle a na Příchovcích se konala pouť. Po celý den krásně svítilo sluníčko, jen k večeru se začaly ukazovat mráčky. Večer pak po desáté hodině bylo na východě zamračeno a občas se zablýsklo. Mraky
postupovaly k západu a bouřka se stávala silnější. Najednou začalo pršet a déšť každým okamžikem přibýval. Do toho začaly padat kroupy za neustálého rachotu hromu. Déšť se proměnil ve velký příval vody, kroupy padaly velikosti až slepičích vajec. Za krátkou dobu se cesty a pěšiny proměnily v potoky, všude se hrnuly přívaly vody a braly s sebou hlínu a kamení. Jaké proudy se tenkrát řítily, je možné si udělat představu.
Vody se řítily po našich stráních. V domě čp. 49 bydlela tehdy rodina Pavlasova, těm voda vyrazila dveře na hoření straně domu a celou silou vrazila do síně, tam zvrátila jarmaru a jelikož dolení dveře byly zavřeny voda vnikla do chléva a do světnice. Museli potom kůlem vypáčit dolení dveře, aby voda mohla odtékat. Potok se rozvodnil tak, že voda vnikala oknem do domu čp. 35. Nejhůře na tom byli obyvatelé domu čp. 34 pan Petr Jindra.
Tam když voda vnikla do světnice, vylezli děti i staří na chlebovou pec a když začala voda přibývat začali zoufale volat o pomoc. Jejich volání uslyšel soused pan Bouček, který jim přispěchal na pomoc. Pomocí žebříku položeného na okna a na pec je zachránil.
Most i obě lávky přes potok byly strženy. V hostinci u Krupků byla toho večera pořádána taneční zábava. Účastníci, kteří bydleli na druhé straně obce, museli počkat, až voda opadne, aby mohli se přebrodit přes potok.
V Železném Brodě neměli ani tušení co se v Loužnici děje a klidně spali. Teprve hukot rozdováděného Žernovníku je probudil. Několik domů bylo proudem strženo a tok Žernovníku přerazil Jizeru a hrnul se přes druhý břeh, kde část Brodce byla zatopena.
Teprve druhý den bylo vidět, co tu škody bylo naděláno za poměrně krátkou dobu.

Předmět: Re: Kronika Brodu

Hezke cteni o davnych dobach.... Zaujala mne ta zprava o tanecni zabave v hostinci u Krupku. Kdyby si v Louznici dali  postavit nalezity protipovodnovy tunel, jaky budou mit  ted v Jablonci  http://liberec.idnes.cz/razba-stoly-skoncila-0ry-/liberec-zpravy.aspx?c=A130329_082734_liberec-zpravy_ddt dostali by se tehda navstevnici plesu k ranu domu suchou nohou - i pri prilezitosti takoveto "desetitisicilete" vody :)

(Pisi to  v naznacich, nechci si pohnevat  tu mocnou organizaci. Za miliardu by se leccos protipovodnoveho - a potrebnejsiho a uzitecnejsiho nez ten jablonecky tunel - hodilo postavit i leckde na Jizere :)


Počet příspěvků: 28 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 3 >