Vše o Železném Brodě

Lípy na kostelním vršku

Počet příspěvků: 4 zobrazené: 1 - 4

Předmět: Lípy na kostelním vršku

Proslýchá se, že se mají pokácet lípy na kostelním vršku. Protože se jedná o významný zásah minimálně co do vzhledu tohoto kouzelného místa, zajímá mě, co je na tom pravdy. 
V minulosti bývaly lípy ošetřovány řezem, což se nyní už dlouho neděje. 

Předmět: Lípy na kostelním vršku

Dobrý den,
ano, hovoříme o pokácení lip na kostelním vršku. Jedná se o záležitost, u které si uvědomujeme její dopad na vzhled města, zejména prostor Malého náměstí by pokácením lip doznal obrovské změny.
Neznamená to však, že bychom v dohledné době káceli. Lípy se nachází ve vesnické památkové rezervaci, jsou významným krajinným prvkem, což samo o sobě jsou argumenty, které stromy ochraňují a které musíme co nejvíce respektovat.
Na druhou stranu si však musíme uvědomit, že stromy stárnou, kořenové systémy prorůstají do masných krámů, a narušují konstrukce sklepů, umístěním stromů trpí schodiště ke kostelu, naklání se jedna ze soch pod shodištěm. To jsou argumenty, které hovoří pro úpravu zeleně na kostelním vršku.
Celá akce je postupně připravována, jedná se o dlouhodobý proces, u kterého jsme nyní na samém začátku, kdy dohadujeme možnosti, konzultujeme s komistí pro vzhled, s památkáři a ochrnáři VKP. Až budeme mít hmatatelný výstup, objeví se na stránkách města.
Je třeba si uvědomit, že dříve či později se na stromech bude muset provézt radikální zásah, může to být 100 let, může to být za 30 let, může to být za 3 roky. To jsou fakta.
Naši snahou je být připraven a jsme s památkáři dohodnuti, že dokud nebude jasné nové řešení kostelního vršku, budou se stromy udržovat a ošetřovat. Až bude odsouhlasené řešení, budeme řešit, kdy se pustíme do zásahu.

Martin Řehák
MěÚ Železný Brod
odbor územního plánování  a regionálního rozvoje

Předmět: Lípy na kostelním vršku

Dobrý den,
když jsem asi před rokem šla kolem kostelního vršku, chodil tam nějaký pán a poklepával na stromy. Zeptala jsem se ho a on mi ochotně řekl, že je z firmy Safe trees a že dělá průzkum na zakázku města. Když jsem se ho ptala, v jakém stavu stromy shledává, řekl mi, že výsledky budou na veřejně přístupných stránkách www.stromypodkontrolou.cz. Zadala jsem si to, a všechny stromy na kostelním vršku jsou tam zhodnocené jako dlouhodobě perspektivní. https://www.stromypodkontrolou.cz/map/#%7B%22zoom%22%3A18%2C%22lat%22%3A50.642719309899626%2C%22lng%22%3A15.257651131951988%7D

Věřím, že toto stanovisko bude město brát na zřetel. Myslím si, že asi všechny stromy dlouhodobě zachovat nepůjde (skutečně se vyboulují schody apod.), ae věřím do budoucna v kácení jen některých stromů a u většiny ostatních v citlivé prořezání a zachování.
Kostelní vtšek úplně bez stromů by byl hrozný. l

Předmět: Lípy na kostelním vršku

Pardon za překlepy v předchozím příspěvku a za jednu nepřesnost: 7 z 8 stromů jsou podle posudku té odborné firmy dlouhodobě perspektivní, jeden z nich - lípa č. 20 -  je krátkodobě perspektivní.
Věřme tedy tomu, že právě jen ona bude asi v dohledné době skácena a že zbylé dlouhodobě perspektivní stromy  budou jen ošetřeny a citlivě prořezány, nicméně zachovány.
Počet příspěvků: 4 zobrazené: 1 - 4