Vše o Železném Brodě

Komunální volby 2018

Počet příspěvků: 3 zobrazené: 1 - 3

Předmět: Komunální volby 2018

Vážení sousedé. Děkuji Vám za různé nabídky, ale nemám opravdu v úmyslu kandidovat za žádnou politickou stranu, hnutí či místní seskupení v komunálních volbách říjen 2018. Jsem rád, že mé příspěvky v ŽB diskusním fóru měly značnou odezvu a čtenost, nicméně věk 71 se zastavit nedá. Pozoruji na mých vrstevnících v politice pozvolný úpadek, pokud jej kdy měli, technického, logického, demokratického a svobodného smyšlení a naopak zvyšování permanentní snahy o udržení se v určité „vysněné TOP“ společnosti vyvolených, což jim zaručovalo slušný příjem. Jsem přesvědčen navíc o tom, že ti kteří, jako já prožili většinu svého života v totalitě, jsou jí nevratně poznamenáni, bez ohledu na to, zdali byli tehdy členy KSČ nebo ne.


Mám za to, že budoucnost je v lidech, kteří nikdy nerezignovali na hodnoty jako jsou transparentnost, pravdomluvnost, poctivost, empatie apod., protože volení zastupitelé a správa věcí veřejných nemůže být nic jiného, dle mne, nežli prodloužená ruka potřeb občanské společnosti. Tam kde neexistuje smysluplná a permanentní komunikace mezi občanskou společností a její „prodlouženou rukou“ není možné, podle mého názoru, dosáhnout „výrazných úspěchů a shody“. Volení zástupci, nikoliv politických stran, spolků a hnutí, ale občanské společnosti by měli, alespoň zhruba, brát v potaz většinové názory a potřeby obyvatel. Samozřejmě nelze vyhovět všem, nicméně by mělo být povinností zastupitelů v rámci transparentnosti občany po celou dobu funkčního období informovat o základních plánech a záměrech MÚ, diskutovat s nimi o problémech které je tíží, odpovídat pravdivě a v terminech na otázky občanů, uveřejnit IPRM (investiční plán rozvoje města) atd..


Přeji Vám příjemné jaro a šťastnou ruku ve volbách.

Předmět: Komunální volby 2018

Vážený pane Hromasi,

je škoda, že nechcete kandidovat, věk 71 let ještě není (podle mě) nějaký limitující - - - ale respektuji s úctou Vaše rozhodnutí.
I když si skutečně myslím, že je to škoda, tedy hlavně - pro samotný Brod je to velká škoda .
Mám pocit, že naše město by potřebovalo právě lidi Vašeho typu: Lidi moudré, kteří třeba diskusi názorových oponentů neberou hned jako vzájemnou nenávist a tedy i vznik nepřátelství. Vy jste jedním z těch, kteří chápou a doceňují, že právě diskuse jako taková, tedy diskuse z různých pozic a úhlů pohledu - je vždy smysluplná a může nás dovést k nejlepšímu řešení, ke společenskému konsensu.
A tam, kde prostě dobré řešení neexistuje (ano, i takové sitauce jsou ) tak tam aspoň nechť je - po všeobecné a veřejně přístupné diskusi - vybráno z těch špatných rozhodnutí to nejméně špatné.....
(Třeba případ Exatherm - tam v současné situaci žádné dobré řešení neexistuje, teď už se jen mohou mírnit následky velmi "nepodařeného" - jemně řečeno - rozhodnutí tento rtutí zamořený objekt městem před pár lety koupit......

Vím, že Vám, pane Hromasi, kandidaturu nabízelo více volebních uskupení, i to naše, kterým jsem i já členem. Opravdu jsme o Vás stáli. A moc bychom si vážili, kdybyste tedy byl aspoň naším podporovatelem, když už ne kandidátem. Nakonec - podporovat může člověk klidně i více volebních uskupení, která jsou mu blízká....
Pro mě jste právě Vy, pane Hromasi, jeden z mála lidí, třeba zrovna tady na diskusním fóru, kteří své názory, slušně a podepsaně veřejně projevované, jste vždy měl podložen relevantními a ověřitelnými věcnými argumenty. Toho si cením a za to Vám děkuji - jste v tomto pro mě inspirací a příkladem hodným následování.

Naštěstí - i člověk nikam nekandidující může být i nadále aktivním a společensky angažovaným občanem. Třeba právě i svými příspěvky tady na diskusním fóru - je podle mě inspirativní si  Vaše názory přečíst a aspoň se nad nimi zamyslet - i to někdy znamená mnoho.
Bohužel - pokud je člověk "jen" aktivním občanem, někdy je to málo k tomu, aby své názory vůbec mohl nějak prosadit.
A proto je moc dobré, že do blížících se komunálních voleb půjde kandidovat hodně lidí. A to i zcela nová volební sdružení. V jedním z nich budu kandidovat i já. Protože - jak právě čtenáři tohoto diskusního fóra měli možnost v posledních dvou letech vidět - v lecčems hlas jediného člověka - "pouhého občana" - nestačí. V lecčem toho "pouhého občana" zkrátka ti, co jsou momentálně u kormidla, mohou nejen nevyslyšet, nejen dokonce odmítnout s ním komunikovat, ale i svou (dočasnou!!!) mocensky nadřazenou pozicí a silou převálcovat.

A proto je dobré, aby se do voleb - aktivně - zapojilo co nejvíc lidí. Vždyť - čím víc bude kandidátů, tím větší výběr budou mít voliči. A to je dobře. A právě voliči rozhodnou, komu věří, komu dají svůj hlas, a kdo tedy - z jejich vůle - bude po následující čtyři roky mít možnost ovlivňovat dění tady v Železném Brodě a přilehlých obcích.

Nechť se blížící komunální volby stanou příležitostí pro naše město. Nadějí, že se tady podaří - společnými silami - něco podstatného změnit a celé ty čtyři roky permanentně měnit k lepšímu.

Hezký den všem a panu Hromasovi zvlášť přeje

Alena KortanováPředmět: Komunální volby 2018

Vážená paní Kortanová.


Píšete, že 71 roků není limitující věk, jiní měli za to, že stačí být mladý duchem. Asi ano, pokud by se po endoprotéze levé kyčle, nezačaly ozývat další klouby. Ono všechno je dáno úhlem pohledu. Znáte to, člověka nemusíte až tak znát do detailu a zdá se vám sympatický, popřípadě nesympatický. Většinou to záleží na tzv. naladění na nějakou vlnu. Já tomu léta říkám hodnoty a pravidla, mnohdy nepsané a léty prověřené. Pokud by se ovšem člověk chtěl o sobě dozvědět co nejvíce, měl by samozřejmě znát spíš názory lidi, kteří s ním nesouhlasí. Problém je ale v tom, podle mého názoru, že málokdo je ochoten se ozvat v případě, že se mu něco nelíbí nebo s něčím či někým nesouhlasí. Někde jsem napsal, že se určitě nezavřu doma a nezačnu štrykovat a taky, že jsem nikdy nebyl v politické straně a nerad bych tento status měnil.


Pravdou je, že jsem se politikou regionální i celostátní zabýval dlouhé roky, čímž jsem si vysloužil od přátel mnoho uštěpačných poznámek. Mám rád principy a to jak politické tak i technické. Podle mého názoru, jsou i principy politické zajímavé a není jich až tak moc. Proto na demonstrace na obranu demokracie nosíme se ženou transparent KONEC LŽI A MANIPULACI, který podle spolu-demonstrujících je nadčasový. To vlastně vyjadřuje moji hlavní hodnotu v politice. Když politik lže nebo záměrně zatajuje pravdu, tak manipuluje lidmi, které podceňuje a to je nepřípustné. Rád si s kýmkoliv o tom popovídám a rád podpořím lidi dobré vůle v politice regionální i celostátní, aniž bych měl dojem, že jim to nějak výrazně pomůže.


Pěkné jaro a ještě lepší léto všem.

Počet příspěvků: 3 zobrazené: 1 - 3