Vše o Železném Brodě

Svědkové Jehovovi

Počet příspěvků: 15 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 >

Předmět: Svědkové Jehovovi

     Byl jsem Svědkem Jehovovým.

     Cítím jako svou morální povinnost informovat veřejnost, alespoň tímto způsobem o tom, co vím z vlastní zkušenosti o této „náboženské společnosti“. Vnitřně cítím, že existuje inteligentní síla – entita, která řídí vesmír. Nebudu se pouštět do religionistických úvach, protože od toho jsou tady jiní, kteří tuto oblast lidského života zkoumají, a zároveň nepopírám, že toto zkoumání je mi velice blízké. Se Svědky Jehovovými jsem přišel do styku zhruba v roce 2000. V té době jsem pracoval u Policie ČR. To, že Svědkové Jehovovi existují, jsem věděl už jako malý kluk, že byli minulým režimem „pronásledováni“ jsem věděl také a snad právě tato skutečnost jim v mých očích dodávala důvěryhodnost. V roce 2003 jsem byl svými nadřízenými donucen od Policie ČR odejít právě z toho důvodu, že jsem byl se Svědky Jehovovými ve styku.
     „Bratry“ z této organizace jsem byl povzbuzován a chválen, že již nejsem služebníkem satana, protože veškerá lidská vláda včetně státní moci této republiky slouží ďáblu. Pochybuji, že se vám k tomuto názoru veřejně přiznají, ale je to jeden z hlavních bodů jejich víry. Nebudu sahat do svědomí ostatním členům této organizace, kteří se aktivně podílejí na státním řízení v obcích, městech, i ve školství a zapomínají na to, co je o těchto aktivitách učí „věrný a rozvážný otrok“. Dále jen VRO. VRO je elita vybraná po důkladném zkoumání z řadových členů. Vše, čemu svědkové věří, je dílo VRO, tak to je a nikdo to nezmění a oni věří, že jsou jediní, koho Bůh používá, aby lidstvu sdělil svou vůli. Je to dílo lidí, kteří sídlí v USA v Brooklynu v přepychových sídlech. Řadový svědek, díky odborné a na vědecké úrovni provozované manipulaci s myslí, nikdy tuto skutečnost nepřipustí. Pokud prohlédne a bude se ptát, bude vyloučen – exkomunikován. Svědkové z extrémního strachu z vyloučení a zatracení nebudou nikdy otevřeně diskutovat s ostatními Svědky ba ani s „lidmi ze světa“ o názorech, které se odlišují od ortodoxní doktríny, již VRO vyučuje. Autocenzura v tomto případě funguje dokonale. Když jsem pochopil, že ne vše, co mi VRO předkládá, je pravda, začal jsem se blíže zajímat o tyto lidi. Badatel a spisovatel Robin de Ruiter ve své knize „Skrytá moc za Svědky Jehovovými“ uvádí, že zakladatel této náboženské společnosti, Charles Taz Russell, byl vysoce postavený zednář, majetek jeho rodiny vznikl obchodováním s opiem a byl řízen elitami, které dodnes řídí chod planety a mají na svědomí 1. a 2. světovou válku. Jsou to tíž lidé, co vymysleli válku proti terorismu a další zvěrstva, která ničí tuto planetu. Po smrti Russella na jeho místo nastoupili další, kteří například v době 2. světové války žili v USA obklopeni přepychem a jejich „bratři a sestry“ umírali v koncentračních táborech s fialovými trojúhelníky na prsou (toto označení nesli v těchto táborech i jiní „bezvěrci“ jako byli Budhisté a vyznavači jiných náboženství, ne jenom Svědci, jak jejich organizace učí). Lze vyhledat písemnosti, které tehdejší president společnosti „bratr“ Rutherford, adresoval Hitlerovi, ve kterých ho ujišťuje o své loajalitě a schvalování např. židovské otázky.
     Nejdůležitější datum této organizace je rok 1914. Popisovat, jak toto datum vzniklo, by bylo na celou knihu, to ostatně udělal i jeden „bratr“ ze Švédska a své dílo zaslal svým „bratrům“ do USA. Za své bádání byl z organizace vyloučen.
     V roce 1954 proběhl ve Skotsku soudní proces, kde byl vyslýchán zastupující president společnosti, Fred Franz, který na přímou otázku soudce, jak společnost pohlíží na vyloučené bratry, odpověděl, že exkomunikovaný bratr či sestra si zaslouží smrt a věčné zničení. Vyloučení svědkové jsou pro ostatní členy lidský odpad, nepozdraví vás (byli by exkomunikováni a sami by se stali odpadem), přejdou na druhý chodník, někteří si před vámi připadají trapně a od jiných se dozvíte, že jste antikrist. Ale jsou mezi nimi hrdinové, kteří se s vámi v soukromí pobaví a dokonce vám řeknou, že jste byl nespravedlivě vyloučen, veřejně se vás však ze strachu nezastanou. Během tohoto procesu byl tento člověk soudcem tázán, kdo sestavil bibli Svědků Jehovových – Překlad nového světa. Odpovědi se vyhýbal a nakonec přiznal, že byl jedním z nich. Před soudem řekl, že studoval hebrejštinu, ale na výzvu soudce nebyl schopen přeložit větu, kterou běžně překládají studenti hebrejštiny v prvním ročníku. Bývalý člen vedoucího sboru Svědků Jehovových v USA, Raymond Franz (synovec toho Franze ze soudu ve Skotsku), napsal knihu, „Hledání křesťanské svobody“ a knihu, „Krize svědomí“, ve kterých popsal praktiky vedoucího sboru. Je otřesné, kolik lidí muselo po celém světe zemřít právě kvůli těmto lidem, kteří organizaci z USA řídí. Tito lidé mají na rukou krev nevinných, kteří jim uvěřili. Obálka časopisu Probuďte se! z 22.května 1994 zobrazuje foto 26 dětí a je opatřena legendou: „Mladí, kteří dali Boha na první místo". Obsah časopisu glorifikuje děti Svědků, které zemřely jako důkaz správnosti nauky Společnosti Strážná věž. Nauka o krvi je otřesná, to si uvědomíte hlavně když jde o děti. Tento časopis vám rozhodně na první návštěvě u vás doma Svědkové neukáží. Naukové bludy, které tato organizace vytváří a systém, kterým je uvádí ve skutečnost, je zrůdný a srovnatelný se vším, co nám předvedly církve a náboženské organizace po celém světě za celou známou historii lidstva. Svědkové Jehovovi nemají žádné výčitky svědomí, když útočí na všechny základy vaší víry, když ukazují na skandály v ostatních církvích a kritizují poměry ve společnosti, protože každné jiné učení, než víra Svědků Jehovových, je mylné a všichni věřící kromě nich jsou služebníci Satana. V současné době touto organizací otřásá skandál pedofilie. Poškozené, od 9ti let zneužívané dívce jménem Candace Conti, soud v USA přiřkl odškodné ve výši 23,8mil dolarů. Soudy se tímto případem začaly zabývat na popud Barbary Anderson, která pracovala řadu let v redakčním oddělení brooklynského ústředí Svědků Jehovových. Přitom odhalila šokující fakta ohledně tisíců utajovaných případů pohlavního zneužívání dětí členy této organizace. Za svou odvahu byla „odměněna“ exkomunikací.
     V roce 1993 byla tato církev v České republice povolena. Když jsem se dostal k dokumentům, na jejichž základě jim bylo povolení uděleno, byl jsem jako opařený. Na přímou otázku ministerstva kultury, zda rodič, člen Svědků Jehovových. má bránit nezletilému dítěti v transfuzi krve, která by mu měla zachránit život, odpověděli, že ne, že toto organizace nevyučuje. Byl jsem nespočetněkrát účasten shromáždění, kde je jasně rodičům sděleno, že transfuzi musejí zabránit. Na další přímou otázku, zda Svědkové Jehovovi učí, že „bratr“ nesmí nastoupit vojenskou službu (v té době u nás platila branná povinnost), odpověděli, že toto nevyučují. Je to další lež, kterou lze velice lehce dokázat. Poslední otázka zněla, zda organizace učí, že „bratr“ nesmí podstoupit ani náhradní vojenskou službu. Odpověď byla rovněž, že toto organizace neučí – další lež. Mezi námi chodí mnoho vyloučených bratrů, kteří veřejně a jasně řekli, že organizace v této věci ministerstvu kultury lhala. Lze dohledat i dokumenty, které jasně usvědčují „bratry“, kteří byli ve vedení organizace v době totality a dobrovolně splupracovali s STB. Svědectví bývalých členů, kteří se této organizaci vzepřeli, lze dohledat na internetu například na těchto adresách: straznavez.cz, rozcesti.org, krev.info. Není to vše, co bych mohl o této organizaci napsat. Běh budoucích věcí ukáže kde je pravda.
     Chtěl bych vám ještě sdělit, že když vás navšíví doma, budou vám vypravovat bludy, kterým budou sami věřit a budou ochotni za ně i položit život. Těžko pak říkat, že lžou. Spíše jsou sami oběťmi. Tvrdí, že jejich učení nerozděluje rodiny. Zeptejte se, ale těch, kde jeden z partnerů je společenstvím zavržen, nebo nikdy nebyl Svědkem Jehovovým. Jaké spory nebo komplikace tím v rodinách vznikají.
     Sám jsem v jejich společenství poznal řadu ušlechtilých, bohužel zfanatizovaných lidí, kteří si neuvědomují, jak je jimi manipulováno. Byl jsem jedním z nich.
     Z tohoto společenství jsem byl v září 2010 vyloučen a má žena z ní letošního roku vystoupila sama. Omlouvám se své dceři a všem, které jsem oslovil, abych je s vírou této organizace seznámil. Poznal jsem, že jsem se zmýlil.

     Tento text jsem chtěl zveřejnit v Železnobrodském zpravodaji,  protože mnoho starších a osamocených lidí nemá přístup k internetu a nemohou se těmto lidem bránit. Zveřejnění bylo zamítnuto.  V době kdy jsem Svědky poznával jsem k těmto informacím neměl přístup.

     Ivan Šporer

Předmět: Svědkové Jehovovi

Moc si vážím vaší odvahy jste frajer!SJ zneužívaj přirozené touhy poznat Boha ale to tu rozvádět nechci.Jen sem vás chtěl nasměrovat na tyto WWW které se snaží pomoct  byválím SJ.http://www.rozcesti.org/ s pozdravem Tomáš V.

Předmět: Svědkové Jehovovi

Vážený pane Šporere,

nemohu se vyjádřit k obsahu Vašeho příspěvku, je to Vás subjektivní postoj a já sama se v problematice církve Svědků Jehovových orientuji jenom povrchně. Chci jenom reagovat na skutečnost, proč nebyl Váš příspěvek otištěn v Železnobrodském zpravodaji. Jako vedoucí Informačního a kulturního střediska Železný Brod jsem odpovědna mimo jiné za obsah zpravodaje. Zpravodaj je tiskovinou, měsíčním periodikem, který je zdarma distribuován do všech domácností Železného Brodu. Sloužit má především k informování obyvatel o aktuálním dění na městském úřadě, o aktuálních kulturních a sportovních akcích, případně ohlédnutí za akcemi proběhlými. Do zpravodaje přispívají i sami občané. Jako kterýkoliv jiný vydavatel má i Město Železný Brod výhradní právo k rozhodnutí, jaké příspěvky budou otištěny. V minulosti se například stalo, že byl otištěn příspěvek viditelně se smyšleným jménem a po posouzení odborníkem s nepravdivým, tendenčně napsaným obsahem. Samozřejmě to není případ Vašeho příspěvku. Zkušenost každého člověka může posloužit ostatním a Vaše slova jsou bezesporu upřímná. Přesto je Váš příspěvek natolik osobním pohledem a postojem,  že dle mého mínění do zpravodaje nepatřil. Naopak diskuzní fórum, které jste na webových stránkách města využil, je tím relevantním nástrojem pro zveřejňování vlastních názorů. V diskuzním fóru jde právě o publikování osobních postojů a myšlenek, které mohou být nadále rozváděny a komentovány. Je tu i možnost okamžitě reagovat, pokud někoho svým příspěvkem negativním způsobem prezentujete. Tolik v krátkosti na vysvětlenou, proč nebyl Váš příspěvek otištěn. Touto cestou děkuji všem, kteří do Železnobrodského zpravodaje přispívají a prosím o akceptování skutečnosti, že Město Železný Brod jako vydavatel a distributor zpravodaje nemůže garantovat zveřejnění všech nevyžádaných příspěvků. 

Předmět: Svědkové Jehovovi

     Vážená paní Chaloupková,

     vážím si vaší odpovědi a děkuji za ní.  Máte pravdu, že se jedná o můj subjektivní postoj. Je třeba, ale zároveň uvést, že tento můj postoj se vytvářel na základě objektivních a jednoznačně prokazatelných skutečností. To, že v této organizaci umírají nevinní lidé je pravda. To, že organizace lhala Ministerstvu kultury ČR je pravda. To, že v této organizaci dochází ke krytí pedofilie je pravda. Takto mohu pokračovat dál a dál. Pokud jsem uváděl ve svém textu nějaké informace, vždy jsem uvedl zdroj, ze kterého jsem čerpal a lze tedy ověřit pravost mého tvrzení a tím pádem i objektivitu. Respektuji vaše právo rozhodovat o tom co bude zveřejněno v Železnobrodském zpravodaji.  Můj subjektivní názor k tomu je, že pokud nebudou mít úředníci dost odvahy pravdu zveřejňovat i kdyby jim to mělo způsobit problémy, tak se v této zemi nic nezmění. Státní ani obecní správě nelze tolerovat krytí lži.                                                                                        Můj text není namířen proti členům této organizace. Vím, že drtivá většina z nich jsou poctiví lidé a mnoha z nich si doposud vážím.  Chtěl jsem, aby se širší veřejnost dostala k informacím, které jsem já dřívě neměl a které ovlivnili na víc jak 10let celou naší rodinu. 

     Ivan Šporer 


Předmět: Svědkové Jehovovi

Jeden názor na historii naleznete třeba tady: http://www.blisty.cz/art/23325.html

Předmět: Svědkové Jehovovi

Ahoj Jardo,

opravdu si nesmírně vážím skutečnosti, že jsi jako stařší sboru Svědků Jehovových v Tanvaldě zareagoval a vsoupil do diskuze. Článek na který jsi uvedl odkaz znám. Ctím památku Svědků, kteří položili život během 2. světové války a hluboce si vážím jejich oběti. Rozumín také tomu, že k jejich odkazu se jako organizace hlásíte. Počet těchto obětí během 2. světové války dosáhl sta tisícům. Pokud však bylo řečeno „A“ je třeba říci i „B“. President společnosti „Strážná věž“ bratr Rutherford si s Hitlerem „dopisoval“ a znění těchto dopisů lze najít v knihách „Hledání křesťanské svobody“ a „Krize svědomí“. Po jejich přečtení lze zjistit proč došlo k pronásledování během 2.světové války. Nikdo z vedení společnosti se řadových svědků nezastal a Hitlerovi je hodil do chřtánu.

Existují však ještě další sta tisíce mrtvých, ke kterým se organizace nehlásí a to je také historie této organizace - http://www.krev.info/Text/memorial.htm. Církev, která si činí nárok na život lidí nemůže mít zákonné schválení.

Ve svém příspěvku jsem uvedl řadu dalších faktů a k těm jsi se nevyjádřil. Jako představitel této náboženské společnosti na území našeho města máš k tomu příležitost. Budu rád pokud v této diskuzi budeme pokračovat.

Ivan Šporer

Předmět: Svědkové Jehovovi

Vážený pane Šporere,

jenom se chci v krátkosti vrátit k Vaší odpovědi, za kterou Vám děkuji. Neotištění Vašeho příspěvku skutečně souvisí pouze s charakterem příspěvku, který považuji za nevhodný k zveřejnění ve zpravodaji. Prosím, nespojujte neuveřejnění Vašeho příspěvku s odvahou či zbabělostí úředníků ve státní/obecní sféře zveřejňovat pravdu. Píšete, že svá tvrzení dokazujete uvedením zdrojů. Uvedení zdroje bohužel není přece nikdy zárukou objektivity a  pravdy. Jenom se rozhlédněme, kolik máme kolem sebe  "pravdivých" zdrojů. O tom bychom mohli spolu asi dlouze polemizovat. Nicméně Vaše životní zkušenost může být dozajista předána veřejnosti i jinou formou než jenom přes diskuzní fórum. Ráda se s Vámi setkám a můžeme si o tom promluvit. Myslím, že tato problematika veřejnost určitě zajímá. Bohužel jsem tento týden doma s nemocnými dětmi. Pokud si však najdete čas, zastavte se za mnou koncem příštího týdne (Informační a kulturní středisko - přízemí radnice, budova A). Kontakt na mě: i.chaloupkova@zelbrod.cz, mob. 722 793 091

Předmět: Svědkové Jehovovi

Vážení diskutující. Nejsem si vůbec jist, že by městský zpravodaj měl zveřejňovat subjektivní varování před čímkoli, co je obsahem listiny základních práv a svobod.
Článek 3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.
Jakkoliv subjektivní, rádoby fundovaný rozbor jednotlivcem, podle mého názoru, mu nezakládá právo, veřejně napadat a omezovat základní lidská práva jinému. To nemá nic společného s cenzurou ale se zdravým selským rozumem. Podobný rozbor a polemika jednoznačně patří na stránky odborných publikacích popř vysoce specifických tiskovin, ale nikoliv na stránky městského zpravodaje. Pokud se mýlím, rád se nechám poučit.   

Předmět: Svědkové Jehovovi

Díky paní Chaloupkové jsem pochopil, že zveřejnění mého textu ve zpravodaji, by opravdu nebylo vhodné. Účel mého příspěvku byl naprosto jiný a diskuzi na toto téma jsem vůbec neměl v úmyslu vyvolat. Děkuji jí touto cestou za profesionalitu a lidský přístup, a pokud jsem se jí nějak dotknul, tak se uprímně omlouvám. Doufám, že jsem to jasně vysvětlil.

Letos od mého vyloučení z této organizace uplynou 3roky. Velice dlouho jsem zvažoval, zda se mám v této věci angažovat a svou zkušenost zveřejnit a jít tak se svou kůží na trh. Rozhodl jsem se, že ano. Pokud mě někdo pro můj postoj a názory v oblasti víry označí za antikrista, který si zaslouží smrt a věčné zničení, odepře mi právo se bránit a obhájit se, tak se cítím být dotčen a žádám vysvětlení, proč se tak děje a jak je to možné. Byly doby, kdy jsem se Svědků otevřeně zastával a také jsem se odvolával na Listinu základních lidských práv a svobod. Provedl jsem i řadu kroků, aby mi kompetentní orgány vysvětlily, proč je mi bráněno svobodně vyznávat víru Svědků Jehovových. Neuspěl jsem a musel jsem se rozhodnout, zda opustit zaměstnání, které jsem měl rád, které mě naplňovalo a „svobodně“ vyznávat svou víru, nebo zapřít sám sebe, zřeknout se své víry a u Policie ČR zůstat. Rozhodl jsem se odejít a pokud mám být upřímný tak mě to nyní opravdu mrzí. Nemůžu a nechci zůstat lhostejný k bezpráví, které se páchá na členech této organizace a rád ponesu riziko, že budu napaden za to, že mluvím a píši o věcech, ke kterým se oficiální představitelé Svědků odmítají vyjadřovat a vůbec o nich diskutovat. Náboženství je ožehavé téma, pokud se o něm budeme bavit v souvislosti s Listinou zákl. lidských práv a svobod. Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Nikdy jsem neupíral svobodu náboženského vyznání jiným. Nic jiného jsem nezamýšlel než veřejnost varovat a omluvit se. Pokud mně někdo ukáže, že jsem se ve svých názorech mýlil, rád svůj postoj změním a rád se omluvím.

IŠ.

Předmět: Svědkové Jehovovi

Vážený pane Šporere. Jako doživotní bezpartijní ateista jsem dalek toho označovat kohokoliv za antikrista. Podle mého názoru, by každý svéprávný člověk měl nést následky svých rozhodnutí, která jsou v souladu i nesouladu se zákony této země. Smysl vámi citovaného citátu je zřejmě tento: "Svoboda každého člověka končí tam, kde omezuje svobodu druhých". Chápu, že Vás mrzí odchod od policie ČR, nicméně Vás to neopravňuje obviňovat státní a obecní správu z nedostatku odvahy a krytí lží. Nepochopil jsem bohužel vaši omluvu veřejnosti. Píšete, že jste se Svědků svého času otevřeně zastával a také se odvolával na Listinu základních lidských práv a svobod. Chcete tím naznačit, že základní listina práv a svobod je účelová příručka, kterou lze používat tak, jak se komu hodí? Neznáme se a nechci vyvolávat jakékoliv náboženské či jiné spory. Můj příspěvek byl asociován Vaším nařčením  státní a obecní správy, což mě přišlo poněkud neadekvátní a agresivní. Zvažte, zda nezaložit vlastní "BLOG" (možností na netu se naskýtá opravdu mnoho), tam můžete Vaší situaci rozebírat, varovat, vyzívat, radit a zároveň si ověřovat správnost a akceptovatelnost Vašich názorů. Mám pocit, že další diskuse by už mnoho nového v této věci nepřinesla. Přeji Vám vše dobré. ZH

Počet příspěvků: 15 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 >