Vše o Železném Brodě

Situace ve sklandě

Počet příspěvků: 4 zobrazené: 1 - 4

Předmět: Situace ve sklandě

Dobrý večer všem,

asi by bylo dobré, kdyby se v Brodě vědělo to, že problematické kácení stromů před sklandou, kdy si ředitel Doležal dal vykácené dřevo odvézt levně sobě domů na topení, byl pouze začátek.
Situace eskaluje, zde jeden drobný střípek do mozaiky z toho, co se ve sklandě nyní děje:Předmět: Situace ve sklandě

O trochu více je o tom v zápisu z 28. zasedání Školské rady:

Předmět: Situace ve sklandě

Předmět: Situace ve sklandě

Jen chci ještě říct - tato situace trvá na sklandě co vím  už přes rok, nic se zatím i přes intervence a dozor LB kraje nevyřešilo, naopak - situace se stále zhoršuje. 
Já o té situaci nevím nic víc, než ze zápisů ze školských rad, které jsou na webovkách sklandy (Jejich zveřejňování je naštěstí povinností školy ze zákona). Kdo má čas a koho to zajímá - přečtěte si je za poslední rok všechny, jsou myslím dostatečně a jednoznačně vypovídající.

Můj osobní názor na celou situaci: Sklanda je pro Brod naprosto klíčová, její zřízení před skoro sto lety a její úspěšné provozování ve svém důsledku "udělalo" Brod Brodem - světoznámým městem skla. Obávám se o její další osud v rukou ředitele Doležala.

Pan Libor Doležal je bezesporu skvělý sklářský výtvarník, o tom žádná pochybnost. Ale podle toho, co čtu i podle jednoho mého osobního setkání s ním - roli ředitele sklandy manažersky naprosto nezvládá. Neschopnost komunikace s pedagogy, žáky i jejich rodiči "nahrazuje" stupňujícími se diktátorskými způsoby. Což nikam nevede, a situace se neustále zhoršuje, na škole je nepříjemná a vypjatá atmosféra už rok, bouří se študáci i jejich rodiče.


Pro ty, kdo nemají čas hledat a pročítat zprávy ze Školské rady sem kopíruji výňatek z té 27. ŠR, který mě osobně přijde nejvíce vypovídající. A ty podle mě nejvíc kontroverzní věci pro vás zvýrazňuji červeně. 
Ráda bych vám popřála hezké čtení, ale tohle je hodně dlouhé čtení a bohužel, vůbec hezké není .....

Rodiče upozornili pana ředitele, že principem práce manažera je komunikace. A v této kompetenci pan ředitel selhává. 

Pan ředitel sdělil, že danou pracovní náplň osobně nevypracoval, a původní dokument, ze které je pracovní náplň vyjmutá, nečetl. Pan ředitel sdělil, že personální záležitosti školy jsou věcí pedagogického sboru a žák nemá právo se k vyučujícímu vyjadřovat. Pokud žáci vyjádří spokojenost s vyučujícím a přání, aby je dotyčný pedagog učil nadále, pak toto ředitel hodnotí, že žáci byli tímto pedagogem zmanipulováni. Odmítá přijmout vlastní názor žáků. 

Na dotaz rodiče, jestli má pan ředitel vůli nějak změnit více než třístránkový dokument pracovní náplně, bylo sděleno, že vůli nemá. 
Věří, že k danému dokumentu se na setkání se zřizovatelem 15. března 2017 vrátíme, ale on si za jeho obsahem stojí. Na jakoukoli výzvu rodičů k jednání a rozhodnutí reagoval, že vše vyplyne až z jednání se zástupci zřizovatele 15. 3. 2017. 

Rodiče se dotazovali, proč nejsou na jednání nynější třídní učitelé. Pan ředitel reagoval, že jde o jednání pro veřejnost a že se tito učitelé necítí být veřejností. Byl upozorněn, že nejde o jednání pro veřejnost, ale jednání veřejné. Byl rodiči upozorněn i na to, že se nyní mohli noví třídní učitelé setkat s rodiči svých žáků a tím naplňovat očekávanou pracovní náplň. Nepřítomnost nově jmenovaných třídních učitelů si vykládají jako projevení nezájmu o žáky, kteří jim byli svěřeni. Přítomní žáci a rodiče poukázali na to, že z přetrvávajícího postoje ředitele vyplývá, že žák pro něj není prioritou a on není ochotný ke kompromisům. 

Slabý příslib kompromisu dal pan ředitel až poté, co si rodiče odhlasovali, že má být podán podnět na ŠR k odvolání ředitele školy. Někteří rodiče navrhli, aby pan ředitel podal sám rezignaci na svoji funkci. Pan ředitel reagoval, že to v tuto chvíli nezvažuje. 

Rodiče žáků 1. ročníku informovali, že pokud nepojede na lyžařský kurz jejich bývalý třídní učitel MgA. Tomáš Rýdl, tak se tohoto kurzu žáci nebudou chtít účastnit. Po požadavku rodičů, aby o tomto rozhodl ředitel hned, jejich návrh přijal. 

Ze strany přítomných žáků byl vznesen dotaz, jak bude pan ředitel zvládat třídnictví, když opakovaně nezvládá docházet na svoji výuku (2 hodiny týdně) a nepošle za sebe ani náhradu. Pan ředitel uznal pochybení a sdělil, že to zvládne. 

Zástupce ŠR za rodiče nezletilých žáků (Ing. Šollar) sdělil, že problematické oblasti především ve vnitřní komunikaci vnímá už více než rok, a že pokud by nenastala sporná situace nyní, tak by nastala brzy v jiném případě. 

Rodiče vyjádřili obavu, že bude-li takovým způsobem ředitel nadále jednat se svými zaměstnanci, tak hrozí odchod těchto učitelů. Rodiče z odpovědí pana ředitele vyhodnotili, že nemá zájem hledat řešení problému, dokud nedojde k plánované schůzce se zřizovatelem dne 15. 3. 2017. 

Požadavky rodičů na zanesení jejich citací do zápisu:  
Žádáme ŠR, aby podala ke zřizovateli podnět provést hloubkovou kontrolu.  
Podnět na odvolání ředitele.  
Tvrzení, že žáci jsou na prvním místě, ale jejich názor je ignorován.  
Žáci 2. CH ročníku žádají zpět svou bývalou třídní učitelku.  
Ředitel lže.  
Návrh, aby obě dvě strany (pan ředitel a rezignovaní učitelé) souhlasily s jednáním o návratu do své minulé funkce třídních učitelů.  
Jeden z rodičů vznesl požadavek, aby pracovní náplň byla nezávisle odborně posouzená, jak z hlediska pedagogického, tak z hlediska zákoníku práce. 
Počet příspěvků: 4 zobrazené: 1 - 4