Vše o Železném Brodě

Městské byty

Počet příspěvků: 5 zobrazené: 1 - 5

Předmět: Městské byty

Dobrý den, dovolte mi otázku, týkající se doplnění Směrnice pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města, dle „Usnesení Rady města Železný Brod z 16. schůze konané dne 5. 10. 2015“.


Rada města po projednání schvaluje doplnění Směrnice města pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města mj. o tyto body:


  1. Uchazeč musí být občanem ČR nebo jiných členských států EU, starší 18 let, plně svéprávný.

  2. Uchazeč musí mít pracovní poměr u zaměstnavatele se sídlem nebo pobočkou v Železném Brodě trvající nejméně tři roky.

  3. Hlavním kritériem pro přidělení bytu je cena, ale přidělení bytu může být ovlivněno důvody žadatele, které posuzuje bytová komise.


  1. Rozumím.

  2. Uchazeč o byt musí mít pracovní poměr u zaměstnavatele se sídlem nebo pobočkou v Železném Brodě trvající nejméně tři roky. (nejméně tři roky pracovní poměr nebo sídlo nebo pobočka v ŽB?). Nechce se mi totiž věřit, že proklamované upřednostňování místních firem, by mohlo takto ovlivňovat přidělování a směnu městských bytů, (po krachu ŽBS a Kolory) převážně za prací dojíždějících místních obyvatel. Pokud město vlastní cca 1000 bytů, bylo by zajímavé spočítat, kolik nájemníků splňuje podmínku doplnění Směrnice „pracovního poměru u zaměstnavatele se sídlem nebo pobočkou v Železném Brodě trvající nejméně tři roky“. Možná se mýlím a proto žádám o vysvětlení.

  3. Rád bych také znal alespoň rámcové důvody žadatele, které, kromě ceny za metr bude posuzovat bytová komise (pokud je to samozřejmě sdělitelné).


Děkuji za odpověď

Zdeněk Hromas

tel 737462228

Předmět: Městské byty

Dobrý den pane Hromasi,

chtěl bych Vám odpovědět na Vaše otázky ohledně městských bytů. Předem je však nutno poznamenat, že k některým argumentacím nám schází přesná statistická čísla a tak pracujeme pouze na základě dojmů, pocitů a zkušeností. Mám tím na mysli, že nikdo v současné době neznáme přesnou věkovou strukturu obyvatel Železného Brodu a z toho vyplývající počet lidí v produktivním věku se schopností pracovat. Chybí nám přesná čísla o dojížďce do zaměstnání a možná by se pak ukázalo, že to není většina obyvatel, přestože číslo dojíždějících asi malé nebude. Nejedná se o snadná demografická šetření ( ovlivňovaná vysokou variabilností v čase, navíc by si je muselo město objednat u dané instituce a pochopitelně zaplatit ), mám jich pár za sebou během studia geografie a vězte, že zpracování daného města trvalo např. v rozmezí 3-5 měsíců. Přesto už delší dobu uvažuji, že bych využil alespoň některých údajů Českého statistického úřadu, abychom měli vůbec nějaké podklady. Ale k Vašim otázkám:

1.) Sjednocení podmínek pro uchazeče o městský byt, dosavadní praxe byla buď 3 roky trvalého pobytu v Železném Brodě nebo 1 rok práce u místních zaměstnavatelů. Rada města upravila podmínku práce u místních firem na 3 roky. Důvodem je to, že občan čekající na uplynutí 3leté lhůty trvalého pobytu s prací např. v Jablonci byl znevýhodněn oproti občanovi pracujícímu 1 rok v našem městě, ale s trvalým bydlištěm jinde. Existují tak případy, kdy po jednoroční práci a získání městského bytu obálkovou metodou odchází daná osoba bydlet jinde a náš městský byt pronajme. Navíc máme poznatky, že v určitých skupinách lidí se takříkajíc rozkřiklo, že v Železném Brodě je dostatek volných bytů a že je snadné k nim přijít přes podmínku jednoroční práce. Nelze také aplikovat pravidlo 3 nebo 3 zpětně na stávající majitele městských bytů, protože ti získali byt za jiných podmínek.

2.) Jistě pochopíte, že nemohu zde uvádět všechny zvláštní důvody kromě ceny nabídnuté za 1m² v obálkové metodě ovlivňující výběr uchazeče o městský byt, přesto alespoň některé:
a) Jedná se např. o potřebné profese pro město ( lékaři, učitelé apod. ).
b) Snaha některých jedinců často měnit městské byty ( dotyčná osoba vysoutěží městský byt, ten se jí po krátkém čase nelíbí, jde soutěžit jiný byt, získá ho, opět po krátkém čase se jí nelíbí a jde do další soutěže o jiný byt, blokuje tak ostatní zájemce a nabídne cenu, která je např. jen o 20 haléřů vyšší než u druhé nabídky).
c) Dotyčná osoba v daném kole z nabízených např. 6 bytů poptává 4. U všech 4 předloží nejvyšší cenu. Osoba žije samostatně nebo pouze s druhou osobou, proto je snaha dát jim např. byt 2+1, neboť byt 3+1, který rovněž získali, bude lepší obsadit rodinou se 2 nebo 3 dětmi a uspokojit tak co nejvíce zájemců.

Věřte, že posuzování žádostí v bytové komisi je nelehké, ne vždy uchazeči dodávají potřebné údaje úplné a pravdivé. Někteří žijí s pocitem, že mají automaticky na všechno, co je městské, nárok. Dluh nájemníků u Bytového podniku je rovněž nemalý a stále se činí opatření včetně právních, aby se snižoval. Bytová komise a Rada města se tak snaží městské byty přidělovat spravedlivě s cílem nepoškodit hospodaření Bytového podniku, potažmo města.

S pozdravem
Ivan Mališ

Předmět: Městské byty

Děkuji za odpověď.

Omlouvám se, ale neumím si věru představit nové vedení města, které pracuje na základě dojmů, pocitů a zkušeností. Osobně jsem se v životě snažil přijít na principy ať to bylo v technice nebo např. mezilidských vztazích, politice apod. Netvrdím, že se mi to vždy dařilo, ale mám dobrý pocit, že jsem se o to alespoň pokoušel. Podle mého názoru je základem chápání principů čehokoliv studium všech dostupných relevantních a pokud možno ověřených informací. Pravdu máte v tom, že pravdivé relevantní a přesné informace něco stojí. Kdo ale jiný, pro Boha, by je měl znát, než nové vedení města s cca šesti a půl tisíci obyvateli, které přece nemůže rozhodovat na základě dojmů, pocitů ani zkušeností.


Majitelé bytů mají zřejmě výhradní práva v souladu se zákony ČR a záleží jen na kontrole jejich dodržování. Pokud si dají do podnájemní smlouvy striktní souhlas majitele s jakýmkoliv případným následným pronájmem nebo rozšiřováním počtu nájemníků, nemůže dojít k tomu, že po jednoroční práci a získání městského bytu obálkovou metodou nájemník odejde bydlet jinam a váš městský byt pronajme. Nechci už polemizovat ani o tom, že uchazeč musí mít pracovní poměr u zaměstnavatele se sídlem nebo pobočkou v Železném Brodě trvající nejméně tři roky, přestože mám pocit, že si tím město založilo na nepříjemnosti a problémy.


Věřím, že posuzování žádostí v bytové komisi je nelehké, že ne vždy uchazeči dodávají potřebné údaje úplné a pravdivé. Neznám ty, kteří žijí s pocitem, že mají automaticky na všechno, co je městské, nárok (v tom je mezi námi rozdíl, protože Vy zřejmě můžete soudit podle ročních zkušeností). Rozumím i tomu, že nelze uvádět všechny zvláštní důvody, kromě ceny nabídnuté za 1m² v obálkové metodě ovlivňující výběr uchazeče o městský byt.


Přeji úspěch v řízení města, stejně jako ve snižování dluhů z nájemného.

Zdeněk Hromas

Předmět: Městské byty

… pracujeme pouze na základě dojmů, pocitů a zkušeností…

Zase po nějakém čase otvírám… Tak tohle, rozmilý zastupiteli Mgr. Ivane Mališi (KOHO vlastně zastupujete? CO zastupujete? JAK zastupujete? KDO zastupuje Vás?), je tedy vážně velmi vydatné kalorické sousto. Sladké až neuvěření, hořce nestravitelné, pro organismus šokující!!!???

Co nejstručnější komentář? Jen další z oněch zdejších, smutně nenapodobitelných cimrmanovských perel, spíš ale jen [ne]zanedbatelných a komentování [ne]hodných (vyberte si prosím sami) perliček p. (s.?!) I. M., které jen dál a stále mocněji přispívají – kromě mnoha jiných a mnohem závažnějších aspektů věci – k tomu, proč se na tuhle část městských webových stránek snad raději vůbec nevracet… Anebo naopak? Co si kdo o tom myslíte, myslíte-li však vůbec? K tomu, už zase a znovu, jeden proslulý a už od železnobrodských jinošských let oblíbený citát (a hádanka zároveň: Odkud a od koho tohle vlastně je?): „Ti, kteří skutečně myslí, si o tom myslí celkem totéž…“ Za ono „o tom“ nechť si laskavý čtenář dosadí, co mu jen libo. – Ano, jak jinak: Odměna jistá…

Předmět: Městské byty

Dobrý den všem,

myslím si, že bod 2 dotyčné směrnice (cituji):

Uchazeč musí mít pracovní poměr u zaměstnavatele se sídlem nebo pobočkou v Železném Brodě trvající nejméně tři roky.

je jednoznačně špatně.

Co třeba Broďáci, dojíždějící za prací do okolních měst a chtějící zůstat bydlet 
v Brodě (třeba proto, že jejich děti tu chodí do školy atd.atd.) ?

A nebo třeba mladí lidé po vystudování, kteří sice šťastně našli práci v Brodě, ale pracují tam teprve krátce? Právě mladí asi nejvíc městské byty potřebují, než našetří na vlastní...

Ale ať je toto kritika konstruktivní: 
Buďme spravedliví, jen ten, kdo nic nedělá, nic nezkazí. A v zodpovědných vyšších funkcích to platí dvojnásob. 
Hlavní otázkou je, zda se dotyčný člověk či komise dovede se nad kritikou zamyslet a chybu uznat a při nejbližší příležitosti napravit........?Počet příspěvků: 5 zobrazené: 1 - 5

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies