Vše o Železném Brodě

Pokračování Osadních výborů

Počet příspěvků: 13 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 >

Předmět: Pokračování Osadních výborů

Dobrý den všem,

objevilo se jedno téma, které by myslím mohlo a mělo proběhnout diskusí zdejších lidí:


Já si myslím, že Osadní výbory (dále jen OV) udělaly v minulých 4 letech spoustu práce a že prokázaly svou prospěšnost. A že by jejich pokračování bylo pro naše město a okolí plusem.
Pracovalo tu 13 osadních výborů. Samozřejmě - některé aktivněji, jiné méně (je to vždy o lidech ).

Od těch, kteří pokračování OV nejsou nakloněni, jsem slyšela tyto argumenty: Vždyť OV nikdo nezrušil (jen nebyly po volbách opět zřízeny) a tam kde lidé chtějí, ať se klidně scházejí dál. Ano, toto se už děje - například na Trávníkách jsme založili i spolek.

Ale čím byly OV tak specifické, prospěšné a efektivní a co tu nyní
chybí: OV se scházely vícekrát do roka a  často kvůli aktuálním problémům a situacím. Ale hlavně - na každé schůzce byl osobně přítomný starosta a nebo místostarosta. Ten většinou lidem na začátku schůzky vysvětlil konkrétně, co město v jejich oblasti chystá, jakou to má časovou posloupnost a souvislosti. A občané zase přednesli své starosti a požadavky. Ty byly někdy i u různých sousedů protichůdné a vznikla kolem toho diskuse. Avšak z té diskuse většinou vznikl nějaký rozumný kompromis nebo výsledek. Přítomný starosta či místostarosta mohl také okamžitě vysvětlit, co jde, a jak, případně co nejde, na co město má či nemá finance a také co je v kompetenci města a co není. A důležité bylo i to, že byl osobně přítomen celé diskusi, znal tedy argumenty pro i proti, byl zkrátka s názory lidí osobně seznámen

Prodiskutovaný problém i s názory občanů tak  přítomný starosta či místostarosta  přímo přenesl do Rady města či na Zastupitelstvo, a nebo i mnohdy problém sám vyřešil, pokud to bylo v jeho kompetenci (v následných dnech třeba na konkrétní problém poslal Technické služby apod.)

Dalším argumentem proti je, že lidé, kteří chtějí něco dělat pro své okolí, to udělají i bez OV. Ano, to platí pro těch pár jednotlivých občanech, kteří takovou akční povahu a navíc dost času mají, ale většina lidí přitom zůstane tiše stranou. A v OV, když se lidé přesvědčili, že mají smysl, pracovaly desítky lidí, společná práce je i sdružovala a k udělaným věcem (např. k opraveným dětským hřištím nebo sportovištím) měli zcela jiný vztah, když se na jejich opravách sami podíleli.

Další argument proti je to, že OV lidem zprvu zněly podobně jako  nechvalně známé Uliční výbory z 50.let 20. století, ty byly politické, prodlouženou rukou KSČ a STB a opravdu udělaly mnoho zlého. 
Ovšem nynější OV jsou zcela nepolitické, nic takového se na nich neprobírá, ale řeší se např. nesvítící lampy, zchátralé nebo poničené společné prostory, chybějící příslušenství apod.

Dále bylo argumentováno, že OV byly jen částečně zřízeny podle platných regulí. Možná ano, ale fungovaly. A teď je tedy navíc šance je tedy zřídit podle všech platných předpisů a regulí, ať je úřednímu šimlovi učiněno zadost.

Dalším argumentem proti OV je, že na vedení města může každý občan přijít s jakýmkoli problémem, bude vedením města přijat a jeho problém projednán. Ano, to osobně potvrzuji - na městě jsem s dalšími 2 občany byla a opravdu se nám věnovali a konkrétní problém pomohli vyřešit.
Ale kolik lidí takhle na město opravdu osobně dojde? Většina lidí si spíš zanadává v obchodě, na autobusové zastávce apod. a vedení města se o tom buď vůbec nedoví a nebo ve zprostředkované, zkreslené podobě.
A co hlavně - odhaduji že 90% lidí odtud za prací někam dojíždí, tedy ráno jedou kolem sedmé hodiny a vrací se po páté, takže kdyby opravdu chtěli na město dojít, museli by si proto brát dovolenou.

Na mnoha OV pracovaly opravdu velmi aktivně, například co vím - na Hrubé Horce. Tam bylo vyčištěno, opraveno a dovybaveno dětské hřiště, rekonstruován historický křížek nad vsí a upraveno jeho okolí, zkrášlena a vyčištěna zastávka autobusu, upraven prostor kolem pomníčku z 1.světové války, natřeno zábradlí při strmých cestách na Horku a mnoho dalšího.

Chtěla bych ještě říct - díky mnoha OV byla zřízena a dovybavena dětská a sportovní hřiště. Kdyby toto mělo dělat město dodavatelsky, vyšlo by ho to přes 100.000 Kč, takto s brigádnickým nasazením to byly jen desítky tisíc na konkrétní dokoupené nářadí.

Omlouvám se za tak dlouhý příspěvek, ale tohle říct v pár větách nejde. Nechci tímto spouštět nějakou kampaň, ale jen diskusi. Vždyť proto tady tu městskou diskusi máme . Myslím, že by bylo velmi přínosné, kdyby sem psalo i vedení města

Chtěla bych požádat občany, aby tady veřejně probrali své názory na OV. Zapomeňme prosím na jakoukoli politiku a na nějaké osobní nevraživosti a apeluji - argumentujme věcně, bez urážek a konstruktivně. Vždyť jde o naše město, kde žijeme.

O znovuzřízení OV se asi bude hlasovat na příštím Zastupitelstvu. Tak ať mají zastupitelé dostatek podkladů pro své rozhodnutí.

Hezký den všem

Alena Kortanová

Předmět: Pokračování Osadních výborů

Dobrý den.


Přiznám se, že jsem měl zpočátku k osadním výborům také jistou nedůvěru, ale praxe opravdu ukázala apolitičnost a správě věcí veřejných prospěšnost v částech města. Je samozřejmé, že pro koaliční radní je pohodlnější, když lidé chodí stále za nimi, než oni občas za lidmi, nicméně to popírá smysl zastupitelské demokracie a poněkud obrací garde postavení zastupitel – volič. Podle mého názoru je největší chybou politiků, pokud se začnou dělit na MY a ONI a jako-by zapomínat, že bez nás by oni nebyli.


Jedna perlička k zamyšlení. Město vydává nákladem 2800 ks ŽELEZNOBRODSKÝ ZPRAVODAJ, který je distribuován zdarma do všech domácností v ŽB. Nový místostarosta p. Mališ prohlásil na 3. zasedání zastupitelstva, že by jej ani ve snu nenapadlo, že poděkování voličům jistého politického subjektu v ŽELEZNOBRODSKÉM ZPRAVODAJI je politika a nikoliv pouhá slušnost. Nový starosta, který příspěvek s poděkováním v prosinci 2014 zveřejnil ovšem svoji chybu uznal a dodatečně jej zaplatil. Podle mého názoru, netratí vždy cti ten, kdo pochybí, ale vždy ten kdo chybu nepřizná.


Věřím, že se jedná o daň z nezkušenosti, že se dočkáme celkového programového prohlášení nové koalice města Železný Brod, stejně jako oboustranné vzájemné komunikace, otevřenosti, transparentnosti a tolerance, neboť jen v takové atmosféře lze rozvoj města opravdu smysluplně zajišťovat a veřejný majetek spravovat.


Základním prubířským kamenem vzájemné tolerance bude zřejmě v ŽB oprava mostu a následující několika měsíční chaos v dopravě, což opravdu bude vyžadovat od místních pochopení a toleranci. Chtělo by se říci "a k tomu všemu nám dopomáhej Bůh", ale, dle mne, spíš záleží na občanské společnosti, na její chuti a odvaze se do správy jejích věcí zapojit.


Přeji všem zúčastněným pevné nervy a trpělivost.

Předmět: Pokračování Osadních výborů

Mám pocit, že se nám diskuse v Brodě nějak zasekla. Že by nebyla potřebná? Dovoluji si nabídnout malou inspiraci:


Bývalá ředitelka a dobrá duše Krajské vědecké knihovny v Liberci Věra Vohlídalová, publikovala v Našem Liberci mj. svůj názor na povolební situaci ve městě, v němž mj. praví:


Patřím k angažovaným občanům tohoto města už hezkou řádku let. Máme za sebou volební kampaň, probíhají povolební jednání a je kolem toho hodně rušno.

Nezúčastňuji se aktivně emocionálních, kromě výjimek, hlavně anonymních diskusí na sítích internetu. A to proto, že četbou některých příspěvků mě jímá až úzkost z řevnivosti a zlobných výroků diskutujících. To není výměna názorů. Na to nelze reagovat. Překvapuje mne, co nepěkných výpadů vůči některým osobám jednotlivých seskupení, co uspěli ve volbách, se ti, kteří účastníky povolebního vyjednávání nejsou, dopouštějí.

Každý z nás voličů máme nějaký názor, jak bychom to řešili, jaká máme přání. Ale my nejsme ti, na kterých nyní leží odpovědnost.

Dokáži si přeci představit, jak těžké je hledat řešení pro klidné a stabilní vládnutí a dobrou správu našeho města. A to v situaci, kdy jsme my, voliči, rozdali hlasy tak nejednoznačně. Ač je to pro nás těžké, je už na čase dát těm, kteří jednají a vzali na sebe odpovědnost, hlavně klid a čas i moudrost a předvídavost na hledání cesty, která bude schůdná i pro nás, občany. A to bez ohledu na naše vlastní empatie nebo antipatie.


Moudrá slova, se kterými zřejmě všichni zastupitelé souhlasili, ale jsou moudrá i pro voliče?


Vybírám z diskuse např.:


1. Věrko, diskuse na internetu nebývají vzorem zdvořilosti. Přesto si dovoluji tvrdit, že diskuse na zdejších stránkách, ač většinou anonymní, není ani zdaleka tak hrozná, jak píšeš. Naopak lze říci, že jde o celkem věcnou a užitečnou výměnu názorů bez nepřijatelných invektiv. Dovoluji si s tebou nesouhlasit - myslím,že voliči rozdali hlasy celkem jednoznačně. Problém je v tom, zda ti, kteří "jednají a na sebe vzali zodpovědnost", jsou opravdu tak " moudří a předvídaví" , jak předpokládáš, a zda jednají bez ohledu na své "vlastní empatie a antipatie."


2. Vážená paní Vohlídalová. „Ale my nejsme ti, na kterých nyní leží odpovědnost.“ S tím samozřejmě nemohou souhlasit. Pokud opravdu občanská společnost chce zastupitelskou demokracií, tak by asi bylo dobré se shodnout s politiky na jejím hlavním smyslu. Hlavní smysl rozhodně, podle mého názoru, není v tom, že po jakýchkoliv volbách spoluúčast široké občanské společnosti končí, byť by se to politikům jakkoliv líbilo. Někde jsem napsal, že je naprosto nezbytné, aby zaměstnavatel (občanská společnost) zastupitele neustále, důsledně a razantně směřoval k jedinému cíli, tj. prospěch co nejširšího spektra občanské společnosti a nikoliv politických stran či jejich představitelů. V tom také spatřuji jedinou a správnou cestu, jak vytěsňovat z politiky zvyklostní postupy, jako je mj. korupce a klientelismus. Mám proto pocit, že naopak my jsme ti, na kterých leží mnohem větší odpovědnost nežli na zvolených politicích.


3. Dobrý den, nemám v úmyslu se nadále zapojovat do diskuse, udělám to jen pro tyto dva příspěvky.

Neměla jsem vůbec v úmyslu tu nějak mentorovat. A už vůbec ne bránit výměně názorů, ale tahle tady mi nepřipadá smysluplná, protože neproduktivní právě pro tuto danou chvíli povolebních jednání

Nějak si nerozumíme. Ano, odpovědnost kontrolovat zastupitele máme a velkou a stálou, my všichni. (Ne všichni tak činí a řeší si to v hospodách nebo dští zlobu anonymně na sítích internetu). Trochu na to zapomínáme, když už je sestavena "vláda" města. Proč se se svými názory a tipy na řešení neobracíte třeba i tady na webu přímo na ty, kteří na 4 roky na sebe tu odpovědnost od nás voličů vzali a nyní prostě musí hledat cestu k sestavení koalice a ujmout se správy města. Nemyslím si, být ve fázi jednání, že by se mi chtělo číst to množství útočných "doporučení" a výlevů anonymních jedinců. Jakékoli rady a názory od těch, kteří mají zájem věcem veřejným dopomoci k smysluplnému rozvoji by mohly pomoci při rozhodování. Ty jsou podepsány! vím potom, kdo se mnou "mluví" a o co mu jde. Škoda jich, tady se ztrácejí a adresáta často nenajdou..... A tak jsem tu vyslovila jen to, co si myslím a jak konám já.

Přeji všem pěkné dny. Věra Vohlídalová

Předmět: Pokračování Osadních výborů

Já myslím, že je každopádně plus, že máme na stránkách města tuto diskusi. Jejím pozitivem je to, že je neanonymní. Protože v anonymních diskusích mají lidé tendenci jen lít na druhé špínu a svou zlost. 

Zase nevýhodou neanonymní diskuse je to, že ne každý si troufá svůj názor sem napsat - my starší máme ještě husákovskou výchovu "hlavně nevyčnívat z davu" a ti mladší většinou řeší spíš  jiné problémy, než fungování vlastního města.

Je škoda, že sem do diskuse nepřispívá vedení města, vždyť toto je ideální platforma pro tříbení názorů, probírání problémů města a hlavně pro komunikaci s občany.
Ale i tak mají příspěvky sem smysl, čte to tady poměrně dost lidí a tak se nad prezentovanými problémy určitě zamýšlejí.

Vraťme se však k přímo k Osadním výborům: Ty fungují i v jiných městech a prokazují tak svou smysluplnost. Vždy je to o přímé komunikaci občanů a vedení města. A to funguje, když o tu komunikaci mají zájem OBĚ strany. V minulých 4 letech ji měly. Věřím, že i současné vedení města zájem o komunikaci s občany má a že v už zaběhnutém a dobře fungujícím systému bude mít zájem pokračovat.

Předmět: Re: Pokračování Osadních výborů

Vezmeme priklad,  treba  ten pomer 53 000 : 0  celkoveho poctu navstevnickych shlednuti vlakna "Terminal" versus pocet prispevku, na dane tema,  soucasneho vedeni Mesta  :) 

Jinak, kritiku nema rad nikdo, samozrejme. Urcity rozdil  je akorat  v tom,  ze jeden (=jedno vedeni Mesta) ji preventivne nepripousti (verejne)  vubec a druhy po ni sice  vola - zpocatku, pro Zmenu - ale jen do okamziku, kdy se ta kritika zacne dotykat i  jeho :)

Předmět: Re: Pokračování Osadních výborů

 

Miloš Zahradník napsal(a):

Vezmeme priklad,  treba  ten pomer 53 000 : 0  celkoveho poctu navstevnickych shlednuti vlakna "Terminal" versus pocet prispevku, na dane tema,  soucasneho vedeni Mesta  :) 

Jinak, kritiku nema rad nikdo, samozrejme. Urcity rozdil  je akorat  v tom,  ze jeden (=jedno vedeni Mesta) ji preventivne nepripousti (verejne)  vubec a druhy po ni sice  vola - zpocatku, pro Zmenu - ale jen do okamziku, kdy se ta kritika zacne dotykat i  jeho :)

 Myslím, že nejde posuzovat a srovnávat diskuse podle počtu návštěvnických shlédnutí. Hlavně proto, že téma Terminál je diskutováno od března 2013 a toto nové téma teprve 1 den.

Dále chci reagovat na to, že toto téma je podle Vás (jestli jsem Vás dobře pochopila) tématem o novém vedení města. Ale toto téma je o pokračování Osadních výborů, nebylo myšleno a nemá být tématem o novém vedení města, a to ani skrytě. Vedení města se to ovšem týká  v tom, zda má o pokračování Osadních výborů zájem nebo nemá a zda bezprostřední komunikaci s občany podporuje či nepodporuje. Chtěla jsem touto diskusí napomoci tomu, aby se občané i jejich zastupitelé nad OV hlouběji zamysleli a probrali jejich pro a proti. A bylo by fajn, kdyby se do zdejší diskuse zapojili i další Broďáci, vždyť není proč se bát veřejně vyslovit svůj názor. 


Předmět: Re: Pokračování Osadních výborů

Dobry den, ony se dul;ezite a zajimave  veci  obvykle deji na vyssi urovni, nez "osadni". I kdyz jde o zcela lokalni zalezitosti  jako vedeni cyklostezky nebo treba upravu cedule na namesti (pozn: divim ze, ze nejaky angazovany a amiciozni lokalni politik jeste nenavrhl  odstranit napr. ten ostudny bolsevicky  nazev  "nabrezi Obrancu miru" :) Take  krajska politika poslednich mesicu/let/desetileti  ten liberecky boj o moc mezi korupcnimi a "protikorupcnimi" silami, to je tristni divadlo. Jeste ze v Brode nemame taky nemocnici, aspon je o problem min :) http://www.tydenvlk.cz/autorske-prispevky/proc-by-starostove-z-libereckeho-kraje-mohli-mit-problem-jit-na-akci-ktere-se-uc  http://www.nasliberec.cz/michael-canov/bez-komentare%E2%80%A6.php  http://liberec.idnes.cz/mozaika-srp-kladivo-socialismus-kominusmus-kscm-totalita-normalizace-volby-likvidace-jan-farsky-inj-/liberec-zpravy.aspx?c=A150211_130108_liberec-zpravy_ddt http://liberec.idnes.cz/nemocnice-reditel-lekar-vypoved-dopis-audit-manazer-fys-/liberec-zpravy.aspx?c=A150211_120304_liberec-zpravy_ddt no a v Turnove se zase muzeme  poucit, jak lze nekoncepcni politikou, velikasskymi plany a vzajemnou rozhadanosti lokalnich vlivnych  politickych sil  promenit puvodne docela blahobytne mesto behem let v cim dal vetsi Kocourkov http://www.turnovskovakci.cz/index.php 

Předmět: Pokračování Osadních výborů

Dobrý den, tak ještě něco k Osadním výborům.


Osadní výbory u nás mají dlouhou právně-historickou tradici – již zemský zákon obecní pro Čechy, tj. zákon č. 7/1864 zemského zákoníku, ze 16. dubna 1864, jímž to se vydává zřízení obecní a řád volení v obcích, obsahoval v kapitole osmé (§§ 107–114) pod názvem “O zastupitelstvu některých osad, které mají zvláštní jmění”, základní otázky organizace a působnosti osad, resp. jejich orgánů. Jistou, pokřivenou formu osadních výborů můžeme nalézt i v časech totalitního „socialistického“ Československa, kdy Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, dal vzniknout samosprávě částí obcí prostřednictvím tzv. občanských výborů, které však samozřejmě, jako tehdy vše, podléhaly především přísné politické linii KSČ. Tady někde zřejmě vznikla nedůvěra mnoha občanů k osadním výborům jako takovým.


Vznik nepolitických Občanských výborů upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. V částech obce (nezaměňovat s pojmem městská část) může zřídit zastupitelstvo obce osadní výbory. Jedná se tedy o fakultativní orgán. Osadní výbor musí mít lichý počet členů minimálně (stejně jako např. finanční nebo kontrolní výbor) tři, maximální počet není stanoven. Kvantum členů osadního výboru stanovuje zastupitelstvo obce. Minimální věk pro členství v osadním výboru není stanoven, takže i mladiství může být členem. Řádným členem osadního výboru může ovšem být pouze občan obce, který je přihlášen k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Není třeba, aby člen osadního výboru měl občanství České republiky.


K čemu dnes vlastně dnes Osadní výbory slouží?


Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, jedná se vlastně o iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva. Podle zákona o obcích je osadní výbor oprávněn:


Předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce


Vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce


Předseda výboru má pak právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.


Osadní výbory se snaží pro své spoluobčany zajistit ve spolupráci s městem podmínky pro zlepšování života v dané městské části. Osadní výbory mohou umožnit větší zapojení občanů do řízení města a jsou důležitým mezičlánkem mezi občanem a vedením města. Jejich hlavní výhodou je dobrá znalost místních podmínek, včetně potřeb obyvatel jednotlivých částí města. Vznik osadních výborů by měl přinést mimo jiné i větší dohled nad rovnoměrným vynakládáním peněz z městského rozpočtu a přispět tak ke zmenšení prostoru pro korupci a klientelismus. Jak se to vše daří, o tom informují Osadní výbory v zápisech z jednání. V různých městech ČR funguje různý počet Osadních výborů, někde s dobrými výsledky, někde spíš formálně, podle zájmu a nasazení členů i jejich zřizovatelů. Podle mého názoru, všechno nakonec záleží jen na lidech a žádné vygooglované informace na tom nic nezmění.


Snad závěrem ještě maličkost z nedalekého Rychnova n.N. : 

http://jablonecky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=rychnovdiskuze


Zatím nashle a těším se na reakce.

Předmět: Pokračování Osadních výborů

Vážení spoluobčané,

myslím, že by mělo být publikováno, jak dopadly Osadní výbory v Železném Brodě. 

Pro existenci Osadních výborů byli zastupitelé:(uvádím pro stručnost všechny bez titulů):

Infeldová
Lhotský
Smola
Jakubička
Malafarina
Louma
Motlíková

Pro jejich neexistenci byli:

Mališ
Lufinka
Horáček
Lufinková
Hartl
Kočí

Zdrželi se hlasování:
Dvořáková
Havlíková

Jenže protože byla otázka formulována ve smyslu Kdo je pro obnovení Osadních výborů, bere se to tak, že pro bylo 7 zastupitelů. 
proti+zdrželi se celkem 8.

Takže Osadní výbory v Železném Brodě skončily.

Domnívala jsem se, že ti, co se zdrželi, se do součtu nepočítají (a že je to tedy 7 pro ku 6 proti), ale to je moje chyba, ti co se zdrželi se připočítávají k těm co jsou proti. Musím si přečíst pozorně Jednací řád zastupitelstva.

Myslím si, že je ale pro občany podstatná informace o tom, kdo jak hlasoval a pamatovat si to, minimálně tři a půl roku do dalších voleb.

Nicméně, při jednání Zastupitelstva nastal  jeden velmi zvláštní okamžik: Ještě při projednávání tohoto bodu (tedy před hlasováním) se přeřekl (či snad prořekl??) pan Mališ ve smyslu, že výsledek hlasování je už stejně znám. 
Toto není citace, nezapamatovala jsem si to doslovně, ale v tomto smyslu to tam zaznělo. Jakmile bude Audiovizuální záznam ze zastupitelstva přístupný, podívám se na to znovu, jak přesně to bylo řečeno. A doporučuji - podívejte se sami, nejen na tu konkrétní situaci a udělejte si vlastní názor. Ale pospěšte si, audiovizuální záznam je přístupný 10 dní od ZM, pak bude smazán.

Předmět: Re: Pokračování Osadních výborů

Dobry den, kolik  vlastne aktualne existuje   komisi versus vyboru zrizenych soucasnymi organy zastupitelstva mesta? Z  legislativniho faktu,  ze vybory zrizuje (a jejich predsedy urcuje resp. potvrzuje) zastupitelstvo  a komise rada  mesta  plyne  mozna trochu zjednoduseny, lec v zasade asi platny pohled na uroven demokracie praktikovane v danem volebnim obdobi. Zmenseni vlivu obcanskych  vyboru  (ve srovnani s komisemi)  v samosprave  Mesta  je  jasnym projevem presouvani  vetsiny  vykonne moci  ze Zastupitelstva na Radu.  Tedy i   mirou urovne demokracie (netvrdim, ze nutne i efektivnosti) v rozhodovani o vecech verejnych v danem volebnim obdobi. Je pak na obcanech, aby se ve volbach rozhodovali, ktery z techto dvou moznych modelu  "vladnuti" preferuji

Počet příspěvků: 13 zobrazené: 1 - 10
< 1 2 >

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies