Detail akce

Kapitoly z dějin železnobrodského sokola

Městské muzeum v Železném Brodě, národopisná expozice Běliště, Běliště 57, Železný Brod
05.07.2022 - 18.09.2022
30.07.2022
27.08.2022
13.08.2022
16.07.2022
Tento rok si připomínáme 160. let od založení železnobrodského Sokola. Rád bych alespoň touto formou připomněl vznik této nejen sportovní, ale i kulturní, společenské a „státotvorné“ organizace v našem městě.

Tělocvičná jednota Sokol byla v Železném Brodě založena v roce 1862 jen pár měsíců později po založení úplně první tělocvičné jednoty Sokola v Praze. První zprávu o založení pražského Sokola přinesl do Železného Brodu Josef Knop, který často Prahu navštěvoval, ale podnět k založení železnobrodského Sokola dal student práv, tehdy už člen pražského Sokola, Josef Commersi. Při zpáteční cestě ze sokolského výletu na Kunětickou Horu se zastavil doma v Železném Brodě. Objevil se v sokolském kroji, což vyvolalo u občanů veliký rozruch, protože ještě nikdy Sokola v kroji neviděli. V létě 1862 se po pohřbu Filipa Brožka, c. k. asistenta při vojenském zásobovacím sboru, sešla železnobrodská omladina v hostinci Na poště a rozhodla se založit sokolskou jednotu podle pražského vzoru. Brzy na to byla svolána, opět do hostince Na poště, poradní schůze, jejíž účastníci se rozhodli založit Sokol v Železném Brodě. O poskytnutí stanov zažádal Josef Commersi Jindřicha Fügnera, zakladatele pražského Sokola, který je ochotně do Brodu poslal.

Na ustavující schůzi jednoty byl za starostu zvolen František Liška z Loužnice. Prvními cvičiteli byli Josef Commersi, Josef Pavlíček a Jan Sochor. V prvním roce existence měla jednota asi 25 členů. Podle písemného prohlášení, zaslaného roku 1902 České obci sokolské v Praze bratry Antonínem Žídkem a Františkem Kotrbou, kteří se zúčastnili ustavující valné hromady v roce 1862, fungovala jednota první rok bez úředního povolení. Až v roce 1863 zaslal nový starosta jednoty Josef Knop stanovy okresnímu úřadu. Zápis o ustanovující schůzi z roku 1862 i další dokumenty vzniklé do roku 1870 bohužel shořely při požáru domu jednatele Antonína Bredlera. V rámci oslav výročí založení jednoty (1886 a 1912) však pamětníci sepsali vzpomínky na první období Sokola, které potvrdily i rok založení 1862.

Tak vznikl Sokol v Železném Brodě. Historii této tělovýchovné organizace připomene výstava: Kapitoly z dějin železnobrodského Sokola, která bude k vidění od úterý 5. července v národopisné expozici Městského muzea na Bělišti, až do neděle 18. září 2022.

David Řeřicha, pracovník muzea


MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies