Detail akce

100 let sklářské školy

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, p. o., Smetanovo zátiší 470, Železný Brod
19.06.2021
Oslava výzmanného jubilea sklářské školy v Železném Brodě.

Vážení absolventi a příznivci školy,

že­lez­no­brod­ská Sklan­da osla­ví v ro­ce 2020 sto let od své­ho za­lo­že­ní. Informujeme Vás o termínu oslav 100. výročí založení školy, který byl po dohodě pedagogického sboru školy stanoven na 20. června 2020. V rámci oslav připravujeme slavnostní vernisáž školní výstavy, koncert na skleněné nástroje Karnyx, křest výroční publikace, prezentaci pamětní mince, vernisáž výstavy v městském muzeu v Železném Brodě, večerní zábavu v místní sokolovně.

 

MINCE

Česká národní banka vydá do oběhu pamětní stříbrnou dvousetkorunu k 100. výročí založení naší školy. Autorem vítězného výtvarného návrhu mince je Luboš Charvát, pedagog SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Mince v nominální hodnotě 200 Kč se vydává ve dvojím provedení, které se liší povrchovou úpravou. Cena v distribuci se bude pohybovat okolo 450 Kč v běžném a 550 Kč v špičkovém provedení. Mince bude ražena v limitované sérii a bude se prodávat prostřednictvím smluvních partnerů ČNB. Informací o soutěži vedoucí k vzniku mince naleznete zde.

 

VÝ­ZVA AB­SOL­VEN­TŮM
Chce­te-li být in­for­mo­vá­ní o plá­no­va­ných osla­vách 100. let ško­ly pak pro­sí­me o vy­pl­ně­ní krát­ké­ho do­taz­ní­ku na stránkcách školy..

 

VÝSTAVY

Ke 100. výročí školy plánujeme několik výstav.

 

NA DALŠÍ INFORMACE SE MŮŽETE TĚŠIT JIŽ BRZY.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00