Detail akce

Koledování Na Poušti

Kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, Železný Brod, Železný Brod
26.12.2019 od 13:30 hodin
Srdečně zveme na tradiční koledování o druhém svátku vánočním na svatého Štěpána.
Srdečně zveme na tradiční koledování na svatého Štěpána. Hlasování koledníků minulý rok rozhodlo prostou většinou, že letos zahájíme „polskými koledami“, které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými.
Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Přijďte se potěšit srdečnou pouštěckou atmosférou.
Kdo bude chtít koledníky a spolukoledníky potěšit či odměnit, ať vezme nějaké vánoční dobroty s sebou. Už teď každému dobrodinci srdečně děkujeme. A něco teplého na zahřátí těla i ducha opět připravíme bez ohledu na počasí.
Přejeme všem koledníkům i nekoledníkům krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce. A těšíme se na tradičně bohatou účast! A to nejen na koledování, ale i na dalších akcích, které připravíme na kostelíčku.
Na svatojánskou pouť si prosím už nyní rezervujte sobotu 16. 5. 2020. Jsme moc rádi, že nás podporujete, a to nejen svou účastí.
Pořádá ČKA – Český ráj.
za organizátory Martin Tomešek

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00