Detail akce

Koledování Na Poušti

Kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti, Železný Brod
26.12.2021 od 14:00 hodin
Srdečně zveme na tradiční koledování o druhém svátku vánočním na svatého Štěpána.

Opatrně, o to však srdečněji zveme na tradiční koledování na kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti nad Železným Brodem, a to na sv. Štěpána 26. 12. od 14 hodin.

Pokud nám to Covid-19 a opatření proti němu dovolí, zahájíme „evropskými koledami“, které nacvičí a přednese kostelíčkový filharmonický sbor. Poté se přidají všichni přítomní s koledami českými.

Zveme všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Vybavte se správnou a předepsanou proticovidovou výstrojí a přijďte se potěšit srdečnou pouštěckou atmosférou.

Přejeme všem koledníkům i nekoledníkům krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce. A těšíme se na Vás! A to nejen na koledování, ale i na dalších akcích, které připravíme na kostelíčku.

Jsme moc rádi, že nás podporujete, a to nejen svou účastí.

 Místní skupina ČKA přeje všem krásné prožití svátků vánočních a mnoho štěstí a zdraví v Novém roce. Těšíme se na bohatou účast nejen tentokrát, ale i na dalších akcích.

za organizátory Martin Tomešek

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty