Železný Brod – Podání žádosti a administrace projektů OPŽP – prioritní osa 4

30.04.2013
Výzva k podníní nabídky na zpracování žádostí o dotaci z Operačního programu na projekty :
- Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě - Příkrá ulice
- Kontejnerová stání na tříděný odpad v Železném Brodě.
Součástí prací bude administrace dotace v době realizace projektu (předpoklad v roce 2014).

Zadavatel

  •  Město Železný Brod

Platnost od

  •  30.4.2013

Platnost do

  •  15.5.2013 do 10:00 hodin

Připojené soubory

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00