Železný Brod – Podání žádosti a administrace projektů OPŽP – prioritní osa 4

30.04.2013
Výzva k podníní nabídky na zpracování žádostí o dotaci z Operačního programu na projekty :
- Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě - Příkrá ulice
- Kontejnerová stání na tříděný odpad v Železném Brodě.
Součástí prací bude administrace dotace v době realizace projektu (předpoklad v roce 2014).

Zadavatel

  •  Město Železný Brod

Platnost od

  •  30.4.2013

Platnost do

  •  15.5.2013 do 10:00 hodin

Připojené soubory

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

Další kontakty

Nastavení cookies