Železný Brod – Podání žádosti a administrace projektů OPŽP – prioritní osa 4

30.04.2013
Výzva k podníní nabídky na zpracování žádostí o dotaci z Operačního programu na projekty : - Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě - Příkrá ulice - Kontejnerová stání na tříděný odpad v Železném Brodě. Součástí prací bude administrace dotace v době realizace projektu (předpoklad v roce 2014).

Zadavatel

  •  Město Železný Brod

Platnost od

  •  30.4.2013

Platnost do

  •  15.5.2013 do 10:00 hodin

Připojené soubory

Zpět