Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Na Vápence v Železném Brodě

home > Občan > Příležitosti a nabídky > Veřejné zakázky > Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Na Vápence v Železném Brodě
26.05.2014
Výběr dodavatele stavby zateplení objektu mateřské školy Na Vápence v Železném Brodě.
!!! Dne 6.6.2014 byly zveřejněny odpovědi na dotazy uchazečů a na základě připomínek byl opraven výkaz výměr k ocenění zakázky. prosím použijte opravený výkaz výměr!!!