Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Na Vápence v Železném Brodě

26.05.2014
Výběr dodavatele stavby zateplení objektu mateřské školy Na Vápence v Železném Brodě. !!! Dne 6.6.2014 byly zveřejněny odpovědi na dotazy uchazečů a na základě připomínek byl opraven výkaz výměr k ocenění zakázky. prosím použijte opravený výkaz výměr!!!

Zadavatel

  •  Město Železný Brod

Platnost od

  •  26.5.2014

Platnost do

  •  12.6.2014 do 10.00 hodin

Připojené soubory

Zpět