Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Na Vápence v Železném Brodě

26.05.2014
Výběr dodavatele stavby zateplení objektu mateřské školy Na Vápence v Železném Brodě.
!!! Dne 6.6.2014 byly zveřejněny odpovědi na dotazy uchazečů a na základě připomínek byl opraven výkaz výměr k ocenění zakázky. prosím použijte opravený výkaz výměr!!!

Zadavatel

  •  Město Železný Brod

Platnost od

  •  26.5.2014

Platnost do

  •  12.6.2014 do 10.00 hodin

Připojené soubory

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa   8:00-12:00, 13:00-17:00