Dodávka a montáž poměrových měřičů tepla a bytových vodoměrů na TUV a SV s radiovým odečtem bez rzúčtování nákladů, variantně s rozúčtováním

30.06.2015

Zadavatel

  •   Bytový podnik města Železného Brodu p.o.

Platnost od

  •   30.6.2015

Platnost do

  •   16.7.2015 do 10:00 hod.

Připojené soubory

Zpět

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽELEZNÝ BROD

náměstí 3. května 1
468 22 Železný Brod

tel.: 483 333 911
fax: 483 333 952

e-mail: podatelna@zelbrod.cz

ID datové schránky: zbgbryd
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
číslo účtu: 0963249319/0800

Další kontakty

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí 8.00 - 17.00
Středa 8.00 - 17.00

Rozšířené úřední hodiny pro některé agendy:

Úterý 8.00 - 12.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00